Drassanes

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Exteriör
Interiör; På bilden syns kopian av galären Capitana som deltog i slaget vid Lepanto under befäl av Karl Vs oäkting Don Juan av Österrike.

Drassanes eg. Drassanes reials Kungliga Skeppsvarvet är en stor byggnad vid hamnen i Barcelona som idag hyser stadens sjöfartsmuseum, den är den största och mest intakta medeltida varvsbyggnaden i världen. Längsmed byggnaden på den sida som vetter mot montjuїc återfinns den enda bevarade sektionen av Barcelonas medeltida ringmurar inklusive en av stadsportarna.

Historia

Drassanes byggdes i två etapper mellan 1283-1390 för att tjäna som stadens huvudsakliga skeppsvarv, under namnet Det nya varvet kom det att ersätta ett tidigare varv uppfört under den muslimska ockupationen på 700-talet. Varvet som kom att bli ett av de största i hela medelhavet var i tjänst fram till 1745 när det övertogs av armen. Under de drygt 400 år som byggnaden användes för marina ändamål hade den flera funktioner. Utöver kostruktioner och underhåll av nya galärer förvarades även skeppen och dess materiell (rig, segel, proviant och vapen) i Drassanes under vintern. Byggnaden som till största delen utgörs av långa parallella travéer av tegel med tegeltak uppburna av väldiga gördelbågar ger en bra bild av vad medeltida civil ingenjörskonst var kapabel att konstruera.

Försök att anpassa byggnaden för tidens nya skeppskonstruktioner genomfördes under 1600-talet, i början av 1700-talet förstorades mitt navet. Efter spanska tronföljdskriget fick varvet ekonomisk problem sedan krigskepp slutat byggas där och byggnaden övertogs till slut av armen 1745. För militärt bruk användes Drassanes främst som lager för ammunition och artilleri. Under 1800-talet var det tänkt att Drassanes skulle rivas för att ge plats åt en väg (dagens Parallel), men efter påtryckningar från historiker och militärer ändrades vägens dragning och byggnaden återlämnade 1929 till Barcelona. För stadens bruk inrättades det nyupprättade sjöfartsmuseet i dess lokaler.


Museu Marítim de Barcelona

Museu Marítim de Barcelona är stadens sjöfartsmuseum med fokus på katalansk sjöfartshistoria. Museets huvudattraktion är utöver byggnaden i sig, en fullskalig kopia av den kungliga galären Capitana som konstruerades i Drassanes och senare deltog i Slaget vid Lepanto. Museet har även en stor samling medeltida sjökort från 1400-talet fram till 1600-talet. under 2006 var museet nominerat till årets europeiska museum, en utmärkelse som till slut tillföll CosmoCaixa. [1]

Länkar

museets hemsida

Personliga verktyg
På andra språk