Differdingerbalk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Differdingerbalk, Differdinger Breitflanschträger var en varmvalsad

bredflänsprofil i stål med parallella flänsar som tillverkades i Differdange (Esch-sur-Alzette, Luxemburg). Detta var ingen normalprofil, det vill säga en standardiserad profil, utan en specialprofil som kunde måttbeställas. Differdingerbalken är numera ersatt av HE-profilerna vilka är av samma typ men är standardiserade.

Historik

Fram till i början av 1900-talet var det av tekniska skäl besvärligt att valsa profiler med breda flänsar, och de som tillverkades blev därför inte standardiserade. Profilen i sig är dessutom inte särskilt gammal i byggtekniksammanhang. Men modernare byggteknik krävde snabbare byggtider, och drastiskt ökade markpriser ställde krav på allt högre byggnader, vilket i sin tur ställde högre krav på hållfastheten. Då behov av sammansatta profiler förelåg, tillverkades dessa oftast på plats av plåt och vinkeljärn, vilket dels var tidsödande, dels gav utrymme för misstag. Med tiden visade det sig att denna teknik inte var tillräcklig. Behovet av prefabricerade bredflänsprofiler uppstod. Med bredflänsprofiler kunde exempelvis ett bjälklag göras lägre utan att dess bärförmåga minskade, vilket därmed sparade både utrymme och kostnader. Eftersom de var prefabricerade minskade dessutom byggtiderna.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG lät uppföra ett universalvalsverk, en sorts valsverk uppfunnet av Henry Grey, med vilket Differdangeverken inledde ett samarbete. De kunde nu tillverka bredflänsprofiler (och givetvis även normalprofiler) som inte led av egenspänningar ens för profiler med riktigt stora dimensioner, och detta dessutom på ett mycket ekonomiskt fördelaktigt sätt. Att tillverka bredflänsprofiler hade över huvud taget inte varit möjligt tidigare. Henry Grey var engelsman och före detta överingenjör vid Carnegie Steel Companys valsverk i Homestead, Pennsylvania.

Den 1 juli 1901 valsades den första så kallade greyprofilen. I början var profilerna inte parallellflänsiga utan hade en flänslutning på 9 procent. I juli 1911 valsades den första 1 meter höga balken, och ett år senare kom den parallellflänsiga differdingerbalken. Dessa greyprofiler gjorde Differdange (tyska: Differdingen) känt i hela världen, och greyprofilen blev känd under namnet differdingerbalk.

Denna typ av balkar valsades länge endast i Differdange vad Europa anbelangar och fanns i serie under beteckningarna DIP, DIPEX, DIMEL, DIMAX och DIBRED. DIMEX var den grövsta profilen. Genom att valsa livet tunnare på en differdingenprofil av normaltyp erhölls DIPEX och om flänsen dessutom valsades tunnare erhölls DIMEL. DIBRED var en specialprofil där flänsens bredd var större än profilens höjd. Eftersom standardiseringen inte var så hårt styrd, lät sig dessutom göras specialbeställa profiler med dimensioner mellan dessa typer göras.

Bethlehem Steel var först i USA att tillverka greyprofiler, vilket de började med i januari 1908.

Se även

Källor

(tyska) Vor 100 Jahren in Differdingen

(engelska) Bethlehem Steel: The Rise and Fall of an Industrial Giant

Personliga verktyg