Deltagarkultur

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Deltagarkultur är ett samlingsbegrepp för kulturformer och medier som förutsätter ett aktivt skapande av samtliga inblandade. Det kan handla om allting från fotboll till rollspel. Fenomenet kan förstås i kontrast med åskådarkultur som använder sig av en traditionell mediestruktur där producenter av sinnes-suggestioner är separerade från konsumenterna av dem. Exempel på denna kulturform är böcker, radio och television.

Såhär definieras ett deltagarkulturellt verk i artikeln "Åskådare eller deltagare - får du välja?" i Interacting Arts #2, 2004:

För att ett verk ska kunna betraktas som deltagarkulturellt måste deltagaren kunna producera suggestioner. Steget från åskådande till deltagande betyder att kulturen demokratiseras då makten över suggestionsmedlen fördelas bland fler. Deltagarkulturen innebär att deltagarnas produktion av suggestioner påverkar vilka suggestioner de får tillbaka, vilka de suggestioner de andra deltagarna uppfattar och hur deras möjligheter till fortsatt agerande påverkas.

Publikdeltagande är ett synonymt ord som introducerats av James Lull[1]

Referenser

  1. Lull, James (2000) Media, Communication and Culture: Polity press, UK Strömbäck, Jesper (2000) Makt och medier. Studentlitteratur

Se även


Personliga verktyg