Comment:1 Mos 8:1

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
(←Tillbaka)
  • vattnet sjönk undan - Jordskorpan var instabil och stigande landmassor och berg gjorde att vattnet samlades i sänkor och landmassorna torkade upp.
  • Med dagens mängd havsvatten på jorden är medelvattendjupet ca 2.7 kilometer (1.7 miles) (dvs efter översvämmningen på Noa tid). Bilden visar hur det skulle vara om landytorna vore nedplattade och havbotten upplyft och utjämnad så att jorden blev en helt slät boll täckt av vatten. Idag är ca 71% av jordens yta täckt av vatten.
    Se även artiklarna "Man's place in the universe", "How Large Was Noah’s Ark?".
Personliga verktyg