Citat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Citat är ett exakt återgivande av vad annan har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande av ett annat verks innehåll med egna formuleringar. Citat förekommer inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.

Ett citat ska redovisas ordagrant, antingen genom att sättas inom citationstecken eller genom att brytas ut som ett blockcitat så att det är klart avgränsat från den egna texten. Det bör (minst) anges vem som har sagt det och var det sagts. Det ska inte råda några tvivel om vem som har sagt en sak: den som citerar eller den citerade. Det får heller inte råda någon oklarhet i vad den citerade verkligen sagt; källan får inte förvanskas. Citatet ska även vara en exakt återgivning av vad som står i källan, inklusive stavning, interpunktion och eventuell kursivering.

Om det i det angivna citatet används citationstecken, brukar man skriva om de till enkla citattecken, och fortfarande omsluta hela citatet med citationstecken.

Om något i citatet verkar märkligt (till exempel språkliga fel) kan man lägga in ett sic inom hakparentes för att försäkra läsaren om att du inte skrivit fel när du citerat. Sic används däremot inte för att markera att man tar avstånd från det som sägs.

Övriga kommentarer görs inom hakparentes. Exempel: "Han [Jonsson] är en knöl". Om man vill lägga fokus på ett ord eller en del av citatet genom att kursivera det, så bör man efter citatet lägga till inom hakparentes att det är ens egen kursivering. Om citatet redan är kursiverat i källan kan det ibland vara lämpligt att på samma sätt notera att det inte är ens egen kursivering.

Uteslutna ord markeras med uteslutningstecken inom hakparenteser ("[...]"). Uteslutningar får inte medföra att innebörden förvanskas eller att information som är viktig för sammanhanget tas bort.

Använd det typografiskt riktiga citationstecken och undvik det felaktigt använda dubbelprimtecken.

Innehåll

Exempel på kända citat

Se även

Litteratur

Externa länkar

Personliga verktyg