Borlunda kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Borlunda kyrka

Borlunda kyrka är en kyrka i Borlunda-Skeglinge församling, Lunds stift och uppfördes i en fritt utformad nyrenässans 1868 efter ritningar av den danske arkitekten professor Ferdinand Meldahl. Hans förebilder anses ha varit kyrkan San Fermo i Verona och katedralen i Siena. Byggnadsmaterialet var gult handslaget tegel med mönstermurningar, som dock ganska snart visade sig vara av mindre god kvalitet. Fukt började tränga in i murverket med frostsprängningar som följd, och 1992 stängdes kyrkan av yrkesinspektionen på grund av rasrisk. Under nära tio år utreddes frågan om vad som skulle ske med den arkitektoniskt intressanta kyrkan. Så småningom kom dock en grundlig restaurering till stånd och 2003 kunde Borlunda kyrka återinvigas.

Ferdinand Meldahl svarade även för utformningen av hela kyrkans inredning. Till de verkligt originella detaljerna hör orgelfasaden, som är utformad som ett gotiskt s.k. masverksfönster med stenomfattning, där de fyra fälten fyllts med orgelpipor i stället för glasrutor.

Grannförsamlingarna Skeglinge och Borlunda byggde kyrkan gemensamt. Såväl Borlunda som Skeglinge gamla kyrkor var i dåligt skick och revs. Skeglinge kyrkklocka överlämnades till Borlunda kyrka. I mitten på 1950-talet restaurerades området där Skeglinge kyrka stått och en minnesplats anlades där den gamla kyrkans konturer markerats med sten. Skeglinge gamla kyrkklocka från 1400-talet fördes tillbaka från Borlunda kyrka och hängdes i en nybyggd klockstapel på området och invigdes 12 augusti 1961 av prosten Nils Ahle. Där Borlunda gamla kyrka stått, mellan byvägen och Bråån, finns en natursten med informationstext.

Källor

  • Frostabygden 2006. Frosta Härads Hembygdsförening.
  • Borlunda kyrka. En skrift inför återöppnandet den 16 december 2001. Sammanställd och redigerad av Kerstin Ribbing och Elisabeth Persson. 2001.

Externa länkar

Personliga verktyg