Jordbrukssamhälle

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Bondesamhället)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Jordbrukssamhälle eller agrarsamhälle är en sammanfattande beteckning på ett geografiskt område där produktionen till största del är av jordbrukskaraktär eller där de största värdena skapas inom jordbruket. De flesta av världens gamla jordbrukssamhällen har under 1800-talet och 1900-talet utvecklats till industrisamhällen.

Övergången från en ekonomi baserad på jagande och samlande (se jägare-samlare) till att bruka jorden skedde långsamt, och vid helt olika tidpunkter i världen. På vissa platser försörjer sig människor fortfarande huvudsakligen på jakt, fiske och samlande. Om Främre Asien kan man någorlunda säkert säga att övergången skedde mellan 8 000-6 000 f.Kr., i vissa delar av Syd- och Mellanamerika mellan 6 000-4 000 f.Kr., vilket även gäller för Östasien, Egypten samt sydöstra och mellersta Europa. Indien, västra, norra och nordöstra Europa samt delar av Afrika inträdde i jordbrukarsamhället mellan 4 000-2 000 f.Kr.

Samhället tog sig antingen formen av ett bondesamhälle med fria självägande bönder, eller så användes godsdrift (vilket framför allt skedde i Främre Asien, Egypten och romarriket). Den senare varianten hade en av två slags organisationsprinciper: Gutsherrschaft eller Grundherrschaft. Den förra kännetecknades av att arbetskraften utgjordes av lantarbete och hantverkare som arbetade direkt hos godsägaren, under ledning av förmän av något slag. Den senare kännetecknades av att inkomsterna, istället för att huvudsakligen komma från själva godset, inflöt i form av penning- och naturaavgifter samt dagsverken, från människorna i trakten och torpare och brukare.

Referenser

Se även

Personliga verktyg