Biologisk interaktion

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Biologisk interaktion, förhållande mellan två biologiska populationer.

Interaktioner står centralt i ekologin. Det som menas med en interaktion är att individer på en eller annan plats påverkar andra individer - oavsett om det är av samma eller olik art. En nyttig indelning av former för interaktion tar utgångpunkt i om interaktionen är fördelaktig (+), negativ () eller neutral (0) för de involverade parterna.

  • (+ / +): mutualism (symbios, "samarbete" till gensidig nytta)
  • (+ / 0): kommensalism
  • (+ / ): predation (rovdjur-byte-relation) eller parasitism
  • (0 / 0): neutralism, parterna inte påverkar varandra.
  • (0 / ): amensalism, en part skadas men påverkar inte den andra. En art skadar en annan utan ha det som målsättning med sitt handlande. Exempel är när människor ofrivilligt trampar ihjäl insekter, och när mögelsvampar utsöndrar bakteriedödande ämnen.
  • ( / ): konkurrens / synnekros
Personliga verktyg