Betalningspåminnelse

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Betalningspåminnelse är ett dokument som en borgenär skickar till en gäldenär för att påminna om att en fordran är förfallen, det vill säga har passerat förfallodagen.

Innehåll

Påminnelseavgift

Rätt att ta ut påminnelseavgift

För denna påminnelse kan borgenären ta ut en avgift, påminnelseavgift, som ska täcka borgenärens administrativa kostnader för påminnelsen. För att borgenären ska ha rätt att ta ut påminnelseavgift måste detta ha avtalats senast vid skuldens uppkomst. Utdrag från Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.:

"2 § Gäldenären är skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden, om avtal därom har träffats senast i samband med skuldens uppkomst."

Datainspektionen skriver i sina Allmänna råd om tillämpning av Inkassolagen:

Det torde krävas att man tydligt har gjort klart för gäldenären att denne är skyldig att ersätta kostnader för en betalningspåminnelse och att gäldenären har accepterat skyldigheten (prop. 1980/81:10 s. 158–159).

Datainspektionen skriver vidare, angående fler än en betalningspåminnelser:

Det kan i regel inte anses skäligt att gäldenären får fler än en betalningspåminnelse (prop. 1980/81:10 s. 160–161).

Det innebär att en gäldenär inte kan krävas på flera påminnelseavgifter för samma fordran.

Påminnelseavgiftens storlek

En påminnelseavgift får ej vara på högre belopp än 50 kronor, om det inte finns särskilda skäl till detta. Utdrag från Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.:

"Ersättning enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. lämnas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst femtio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §"

Påminnelseavgiftens storlek justeras ibland, senast det hände var den 1 juli 2003. Före det datumet var beloppet 45 kr.

Moms

En påminnelseavgift är inte momspliktig, därför ska inte moms läggas på avgiften.

Källor

Personliga verktyg