Belastningsregister

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Belastningsregister är ett register som Rikspolisstyrelsen för och som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott (genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot) eller fått åtalsunderlåtelse. [1]

Även domar meddelade i utlandet ska föras in.[2]

Polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol kan begära utdrag ur registret. [3] En enskild person har rätt att skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv.[4]

I vissa fall ska gallring ske.[5]

Fotnoter

  1. https://lagen.nu/1998:620#P3
  2. https://lagen.nu/1998:620#K4
  3. https://lagen.nu/1998:620#P6
  4. https://lagen.nu/1998:620#P9
  5. https://lagen.nu/1998:620#P17
Personliga verktyg