Antiepileptika

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Antiepileptika är en medicinsk term som betyder "medel mot epilepsi". De flesta antiepileptika verkar i största allmänhet dämpande på hjärnans signaler. Några antiepileptika har inte medvetet framforskats såsom medel mot epilepsi; istället har man testat medel som verkat dämpande på neuronens signalkapacitet för att se om de haft någon verkan på epilepsi. Äldre antiepileptiska medel har ofta mycket besvärliga biverkningar.

Vissa antiepileptika medel, exempelvis lamotrigin och valproat används även som humörstabliserande medel vid psykiska sjukdomar såsom manodepressivitet och schizofreni.

Innehåll

Antiepileptika

Barbiturater

Bensodiazepiner

Karboxamidderivat

Fettsyraderivat

Övriga

Se även


Antiepileptika- redigera
Barbiturater: Barbexaclon, Metarbital, Metylfenobarbital, Fenobarbital, Primidon
Hydantoiner: Etotoin, Fosfenytoin, Mefenytoin, Fenytoin
Oxazolidinoner: Etadion, Parametadion, Trimetadion
Succinimider: Etosuximid, Mesuximid, Fensuximid
Bensodiazepiner: Klobazam, Klonazepam, Klorazepat, Diazepam, Lorazepam, Midazolam, Nitrazepam, Temazepam
Karboxamider: Karbamazepin, Oxkarbazepin, Rufinamid
Fettsyraderivat: Valpromid, Valnoctamid
Karboxylsyra: Valproinsyra (Valproat natrium ), Tiagabin
GABA analoger: Gabapentin, Pregabalin, Progabid, Vigabatrin
Övriga:- Topiramat, Stiripentol, Fenacemid, Feneturid, Lamotrigin
Karbamater: Emylcamat, Felbamat, Meprobamat
Pyrrolidiner: Brivaracetam, Levetiracetam, Nefiracetam, Seletracetam
Personliga verktyg