Annales-skolan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Annales-skolan är en ursprungligen fransk forskarskola som introducerade sättat att skriva historia som en helhet av ekonomiska, sociala och mentala mönster.

Annales-skolan bildades av Marc Bloch och Lucien Febvre, båda verksamma vid universitetet i Strasbourg. Nament på skolan kommer från tidskriften Annales d'histoire économique et sociale som de startade 1929. Den var inte ett nationellt organ; ingenstans i titeln sades vilket lands historia som innehållet skulle behandla. Ambitionen var övergripande och internationell. Tidskriften hade startats som en reaktion mot mellankrigstidens inriktning på den nationella politiska och diplomatiska historien, på händelsernas historia.

Innehåll

Första generationen

Under de första åren dominerades bidragen av ekonomisk historia och social historia. Vid sidan av detta intresse, grundat såväl i en en socialistisk politisk radikalitet som en sociologisk påverkan, fanns hos de båda redakörerna Bloch och Fevbre också ett intresse för psykologiska eller rättare sagt socialpsykologiska teman. Också här kan man spåra en påverkan från sociologin, eller Durkheims teori om det samhälleligt undermedvetna.

Redan 1924 hade Bloch publicerat en stor studie om tron på kungars undergörande handpåläggning (Les rois thaumaturges). Arbetet var inte koncentrerat till en period eller område, utan det var en studie av en viss typ av handling och de föreställningar som fanns kopplade till denna handling. 1928 publicerade Febvre en biografi över Martin Luther. Men det var inte någon vanlig biografi utan syftet var att studera relationen mellan individ och kollektiv. Man har velat se en skillnad mellan Blochs och Febvres sätt att skriva mentalitetshistoria, där Febvres inriktning mer var inriktad på individualpsykologin och Bloch mer styrdes av ett sociologiskt samhällsperspektiv. Blochs annorlunda syn framkommer i La société feodale (1939-40). Hos dem bröts ett sociologiskt prespektiv mot ett humanistiskt.

Bloch och Fevbre var också fasta i sin ambition att skriva en syntetisk historia. Denna inriktning fick sedan en teoretisk formulering i Fernand Braudels uppdelning av den historiska tiden i olika rytmer (la longue durée). Intresset för historisk psykologi ledde fram till formuleringen av det som under 1960- och 70-talen kom att presenteras som "mentaliteternas historia". Med mentalitetet (mentalité) förstods föreställningar som inte var helt medvetna, som delades av kollektiv och som förändrades långsamt.

Andra generationen

Skillnaden mellan Bloch och Fevbre gick i arv till senare generationer. För den förra traditionen är mentaliteterna en del av ett större studium av smahällets sociala, politiska eller ekonomiska relationer. För den senare är studien av mentaliteten i sig huvudsaken. Till den förra traditionen kan man räkna Georges Duby, Michel Vovelle och Jacques Le Goff, till den senare Philippe Ariès och Jean Delumeau.

Annales språkbruk

Febvre tyckte om att tala om histoire tout court, i motsats till ekonomisk eller social eller politisk historia. R.H. Tawney använde 1932 uttrycket histoire intégrale, kanske efter fransk mönster. Men antropologen Marcel Mauss tyckte om att använda adjektivet totale för att karakterisera sin disciplins ansats. Braudel använde uttrycket histoire totale när han sammanfattar andra upplagan av La Méditerranée och på andra ställen.

Formuleringen longue durée (den allra mest trögrörliga tidsdimensionen) blev ett tekniskt uttryck efter att Braudel använt det i en berömd artikel. Ett liknande begrepp bär upp hans La Méditerranée, men i den boken skrev han om une histoire lentement rythmée (för förändringar över blott ett århundrade eller två).

Histoire sérielle är ett uttryck som användes av Chaunu år 1960 och som snabbt togs upp av Braudel och andra. Uttrycket refererar till trendanalysen över la longue durée som en studie av kontinuiteter och diskontinuiteter inom en serie av relativt homogena data (vetepriser, datum för vinskörd, födelsetal, nattvardsgäster vid påsk osv.

Även om Durkheim och Mauss då och då hade använt uttrycket "mentalité", var det Lucien Lévy-Bruhls La mentalité primitive (1922) som lanserade det i Frankrike. Trots att Bloch hade läst Lévy-Bruhl, valde han ändå att beskriva sin Les rois thaumaturges som en historia om représentations collectives (ett uttryck Durkheim föredrog), représentations mentales eller illusions mental, men det fick ingen större framgång. Det var Georges Lefebvre, en marxistisk historiker i Annales-gruppens utkant, som lanserade uttrycket histoire des mentalités collectives.

Litteratur

  • Dahlgren, Stellan & Anders Florén, Fråga det förflutna (1996)
Personliga verktyg