Amiralitetskollegium

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Amiralitetskollegium var ett svenskt kollegialt ämbetsverk under perioden 1634-1791, vilket fungerade som överstyrelse för sjöförsvaret i såväl militärt som ekonomiskt hänseende.

Innehåll

Historik

Flottans ledning har sedan 1618 benämnts som amiralitetet. I samband med 1634 års regeringsform blev den organiserad som ett centralt ämbetsverk med beteckningen Amiralitetskollegium och räknades till Rikets tredje kollegium. Den första fullständiga instruktionen för verksamheten tillkom i samband med att Amiralietskollegium flyttade till Karlskrona 1689.

Vid sidan om uppgiften att vara överstyrelse för flottan, hade Amiralitetskollegium inledningsvis vissa dömande uppgifter, vilka senare överfördes till militär domstol.

Amiralitetskollegium bestod av Riksamiralen (president), två riksråd (amiralitetsråd) och fyra viceamiraler.

Amiralitetskollegium upplöstes efter 1790 års fred och efterträddes av Generalsjömilitiekontoret. Beslutet om den nya organisationen återfinns i ett kungligt cirkulär, undertecknat den 5 maj 1791.

Lokalisering

Presidenter

Källor

  • Nationalencyklopedin, 1989 års upplaga, band ett, sid 297
  • Svenska marinens högre chefer 1700-2005, Rune Kjellander, Probus förlag, Stockholm 2007 (ISBN 978-91-87184-83-3), sid 186
  • Svensk rikskalender 1908, sid 66

Se även


Personliga verktyg