Altruism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Altruism, osjälviskhet (i motsats till egoism, (av latinets "ego" = jag och "alter" = den andre)) betecknar viljan att hjälpa andra utan att den som hjälper har något egenintresse i det. I strikt mening är inte en handling altruistisk om man utför den för att känna sig nöjd med sig själv. Många religioner lär ut altruism som en dygd, se den gyllene regeln. Det kan dock ifrågasättas huruvida den gyllene regeln är strikt altruistisk om det finns ett egenintresse i att behandla andra väl för att i gengäld bli väl behandlad av andra.

Innehåll

Altruism inom biologin

Inom evolutionsforskningen betraktas synbar altruism bland djur som något som kräver närmare studier, eftersom äkta altruism kan tolkas motsäga teorin om det naturliga urvalet. Denna tolkning visar sig vid en närmare granskning vara felaktig då nästan alltid avkomman eller nära släktingar gynnas på något sätt; således har vissa moderna filosofer ifrågasatt om äkta altruism existerar.

Hos ett antal djurarter finns dokumenterade exempel på att obesläktade individer kan hjälpa varandra. Ett sådant exempel är vampyrfladdermöss, vilka kan tigga och få mat av en obesläktad "granne" om nattens födosök misslyckats. Eftersom det är stor sannolikhet att individen vid ett senare tillfälle "betalar tillbaka" denna tjänst när det istället är grannen som är hungrig, kan man tala om "reciprok altruism".

Se även

Referenser

Externa länkar


Personliga verktyg