Östra Sönnarslövs kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Exteriör.

Östra Sönnarslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Everödsbygdens församling, tidigare Östra Sönnarslövs församling.

Innehåll

Kyrkobyggnaden

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet samtidigt som hundratals andra skånska kyrkor. Det breda västtornet är lika brett som långhuset, nio meter på utsidan.

På 1400-talets slogs valv.

1861-1862 genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad. Då revs kyrkans långhus med dess valv och två långa korsarmar tillfogades i nord och syd. Korets absid revs och ersattes av en rak vägg. Därigenom finns bara koret och tornet kvar av den medeltida kyrkan.

1964-1965 restaurerades kyrkan. Korsarmarna kortades genom att nya väggar uppfördes. Man fick därmed ett vapenhus i söder och en bårrum i norr. Man tog bort 1800-talets valv och ersatte dessa med ett nytt innertak av trä. Andra förändringar var uppförandet av ett nytt altare i kalksten och en vidgning av altarringen. I koret fanns man senmedeltida kalkmålningar.

Korets valvmålningar

Sankt Olof.

I korets valv finns fyra helgon gestaltade: Sankt Olof, Sankta Barbara, Sankt Knut och Sankta Gertrud. Målningarna tillskrives Vittskövlemästaren och utfördes under senare delen av 1400-talet, sannolikt på 1460-talet.

Alla helgon bär helgonkronor och sina attribut. Figurerna omgives av rankor och i ett hörn kan man se ett ansikte, vilket antas vara målarens eget porträtt. Målningarna hittades och togs fram på 1960-talet.

Inventarier

I koret hänger ett krucifix från 1400-talet. Det är lånat från Everlövs kyrka.

Predikstolen dateras till 1636.

Dopfunten.

Dopfunten kom ursprungligen från Västra Vrams kyrka, men har sedan flyttats till Everlövs kyrka. Den har ett icke-enhetligt utformande och man tror att foten är äldre än cuppan. Många menar att foten av sandsten är gjord av Tove Stenmästare runt år 1200. Cuppan är gjord i ett hårdare material. På den övre delen av cuppan finns repstav som på fyra ställen är dubbel. Längre ner på cuppan finns en palmettbård.

Lillklockan blev omgjuten i Ystad 1925 och väger 330 kilogram. Enligt Danmarks middelalderlige kirkeklokker från 1906 skulle klockan vara från 1400-talet eller början av 1500-talet. Storklockan från 1743 göts och har inskriften Soli deo gloria in exelsis samt inskrifter som talar om vem som då var biskop i Lund och kyrkoherde i församlingen.

Referenser

Externa länkar

Personliga verktyg