Äldreomsorg

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom och invaliditet, mera sällan av ren ålderssvaghet. De flesta äldre behöver aldrig någon hjälp.

Sverige

I Sverige är äldreomsorgen är huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras av Socialtjänstlagen. Bistånd beviljas utifrån lagens 4 kapitel 1§. Insatser kan göras av personer som är anställda i kommunernas hemtjänst eller av anhöriga. Anhörigvården kan ske som en kommunalt beviljad insats där den anhöriga är anställd, men detta är ovanligt. Merparten av anhörigvården utförs helt ideellt.

Det har blivit ovanligare än tidigare att äldre personer får plats på ett äldreboende (korrekt benämning är särskilt boende). Den idag rådande uppfattningen är att det för det mesta är bättre för individen att få bo i sitt eget hem och där få erforderligt stöd; detta kallas Hemlinjen. För friska och rörliga personer är denna målsättning realistisk. Det har dock visat sig att risken för de äldres ensamhet i denna situation är stor och att inte alla äldre personer vill bo kvar i sina hem. Bland annat genom stigande livslängd ökar andelen äldre i Sverige som i övriga västliga industriländer och därför ökar även behovet av äldreomsorg.

Eftersom det rör sig om en i hög grad skattefinansierad verksamhet räknar man med att behöva se över finansieringssätten i en tid då allt färre förvärvsarbetande personer i samhället måste bidra till allt fler icke-förvärvsarbetande personers uppehälle och vård. I denna kategori ingår naturligtvis även barn och ungdomar under utbildning och andra personer som saknar inkomst. Kostnaden för äldreomsorgen i Sverige under ett år ligger på cirka 80 miljarder kronor. Denna siffra motsvara kostnaden för skattesänkningarna efter regeringsskiftet 2006.


Personliga verktyg
På andra språk