Tivoli (Solna)

Från Rilpedia

Version från den 8 februari 2009 kl. 16.58 av Holger.Ellgaard (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Tivoliudden från grottan i Bergianska trädgården

Tivoliparken är belägen på en landtunga som skjuter ut i norra delen av Brunnsviken i stadsdelen Bergshamra i Solna kommun. Tivoliparken är del av Nationalstadsparken.

Innehåll

Tivoliparken

Pipers plan för västra Tivoli
Pipers plan för östra Tivoli, idag "Pipers park". I norr syns "Canalen"
Gravmonumentet över Joseph Martin Kraus

Tivoliparken är till namnet inspirerad av Gustav III:s italienska resa 1783-1784 . Tivoli är namnet på en villa utanför Rom. Ägaren till Tivoli, greve Gustav Philip Creutz, gav Fredrik Magnus Piper i uppdrag att rita en engelsk park på Tivolihalvön. Piper var Sveriges främste expert på engelska parker och Gustav III trädgårds- och landsapsarkitekt. Han införde den engelska trädgårdsstilen i Sverige och är mannen bakom både Hagaparken och Drottningholms engelska trädgård.

Parkens öde

Man anlade snart gångvägar och utsiksterrasser men projektet avstannade när Creutz avled 1785. Gustav III hade planer att färdigställa det påbörjade projektet och han hade t.o.m avsikter att placera den planerade stora slottsanläggningen på Tivolibergets östra sida, men planerna ändrades 1786 och grundstenen till slottet lades i Hagaparken istället. Där blev det inte heller färdigt, mordet på Gustav III kom emellan, det är dagens Stora Haga slottsruin.

Pipers park

Fredrik Magnus Pipers ritningar finns kvar och det går faktiskt att använda dem som karta utmed gamla stigar och upptäcka terrasseringar med utsikt över landskapet. Gjorda för tvåhundra år sedan, glömda av seklernas gång och nu nyupptäckta. Sedan slutet av 1970-talet pågår en försiktigt restaurering av denna vackra park. År 1998 återskapade Solna stad de ursprungliga terrassena och gångvägarna helt enligt Pipers ritningar. Den östra delen av Tivoliparken bär Pipers namn: Pipers park.

Canalen

I norra delen av parken kan man ana diket efter en kanal. "Canalen" hade ingen praktisk funktion utan var ett trädgårdsarkitektoniskt inslag som skulle göra parken mera intressant och lustfylld. "Canalen" stavades med "C" i Pipers gamla ritningar. "Canalen" var bara ca. 0,60 meter djup. När år 1869 vattennivån i Brunnsviken sänktes med ca. 1,25 meter, i samband med bygget av Ålkistan, förstördes kanalen.

Kraus grav

På Tivoliparkens västra höjd finns gravplatsen efter den tyskfödde komponisten Joseph Martin Kraus (1756-1792). Han har kallats "den svenske Mozart" och tillhörde kretsen kring Gustav III. Hans sista kompositioner blev sorgemusiken till kungens begravning 1792, i december samma år dog Kraus, blott 36 år gammal. 1846 restes ett gravmonument med inskriptionen: "Här det jordiska af Kraus, det himmelska lefver i hans toner".

Externa länkar

Solna kommun, Bergshamra

Personliga verktyg