Norrvidinge församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Norrvidinge församling
Län Skåne län
Kommun Svalövs kommun
Stift Lunds stift
Kontrakt Rönnebergs kontrakt
Folkmängd 590
Församlingskod 121411
Pastoratskod 070912
Källa: SCB. Folkmängd för år 2003.

Norrvidinge församling är en före detta församling i Rönnebergs kontrakt, Lunds stift och Svalövs kommun. Församlingen gick upp i Teckomatorps församling den 1 januari 2006. Församlingskyrka var Norrvidinge kyrka. Ingår i Norra Skrävlinge pastorat. Norrvidinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet. På platsen fanns tidigare en stavkyrka byggd omkring år 1060. Av den gamla kyrkan finns en stavplanka.

På 1780-talet förlängdes långhuset åt väster, invändigt motsvaras denna utbyggnad av det så kallade tunnvalvet. 1822 fick kyrkan en större utbyggnad åt norr (Nykyrkan). I samband med detta revs den därstädes liggande gamla sakristian, som byggdes på 1620-talet av kykoherden Johannes Sörensen (Johannes Ystdiensis).

Johannes Sörensen var sannoligt den som såg till att predikstolen kom till. Vid inventeringen 1830 beskrev kyrkoherden i Norrvidinge prosten Lars Peter Wåhlin predikstolen så som den ser ut idag och att den är från början av 1600-talet. Den är mycket lik de predikstolar, som den kände träsnidaren Jacob Kremberg gjorde vid den tiden i stora delar av södra o västra Skåne. Det nuvarande tornet blev invigt 1854 efter att ha varit planerat redan 1780.

Personliga verktyg