Erosion

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se även tanderosion.
Erosion på en åker med vete nära Washington State University, USA.

Erosion är den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en massrörelse.

Erosion är en naturlig process. Den har tillsammans med de tektoniska processerna format jordytan. På många ställen har människan påverkat den (jordbruk, avskogning, överbetning, väg- och järnvägsbygge), vilket oftast inneburit en högre erosionstakt, speciellt ökad vinderosion.

Jorderosion kan leda till igenslamning av vattendrag vilket skadar fisk och korallrev, att odlingsytan och näringsämnen försvinner och risk för översvämmningar ökar.

Erosion är en utjämnande kraft (en exogen kraft), som "strävar" efter att jämna ut markytan, med ett peneplan som ett slutstadium.

Ett av de allvarligaste problemen när det gäller erosion som orsakas av rinnande vatten finns i Kina på de centrala delarna av Gula floden samt i Yangtzeflodens övre lopp. 1,6 miljarder ton sediment flödar varje år från Gula floden ut i havet. Sedimenten kommer ursprungligen från vattenerosion i löss-platå regionen i nordvästra Kina.

Kina var förut ett lövskogrikt land, men nu är det mesta av skogen är skövlad för åkermarkens skull. Man försöker dock återplantera skog för att motverka jorderosion.

Innehåll

Erosionsprocesser

Vattenerosion

Vattenerosion förekommer såväl i bäckar och floder som i sluttningar

En form av vattenerosion är floderosion som innebär erosion av strandbrinkar eller djuperosion.

Vinderosion

Vinderosion omfattar material med ett sandkorns storlek eller mindre. Vinderosionen har i många områden förstärkts kraftigt genom mänsklig påverkan, bl.a. i Mellanvästern i USA.

Den sand som vinden för med sig kan sedan forma klippor.

Avlagringar från vinderosion benämns ofta lössjord.

Massrörelser

Massrörelser omfattar bergras, jordskred, slamströmmar, och laviner med transport av jord eller berg. Gemensamt för massrörelser är att det är snabba förlopp.

Vågerosion

Eroderande kust på Krim.

Vågerosion även kallad abrasion sker vid strandlinjer, speciellt i samband med stormar och höga vattenstånd.

Glacialerosion

Omfattar erosion av glaciärer och inlandsis. Hela Sveriges landskap är starkt präglat av glacialerosion och avlagringar från glacialerosion. När en glaciär åker över ett berg så bildar den märken i isen, och tar med sig stora stenblock som har fastnat på isen; sedan dumpar isen stenblocken någon annanstans.

Åtgärder för att förhindra oönskad erosion

För att skydda områden och anläggningar mot erosion kan flera åtgärder vidtas exempelvis


Personliga verktyg