Procordia

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Statsföretag)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Procordia AB, tidigare statligt ägd koncern bildad 1970 under namnet Statsföretag AB. Företaget, som bildades i syfte att få en samlad förvaltning av de statligt ägda företagen, bestod från början huvudsakligen av gruv-, stål-, skogs- och varvsföretag (bl.a. Svenska Tobaks AB, Uddevallavarvet, Karlskronavarvet, Norrbottens Järnverk AB, ASSI och LKAB). 1970-talets ekonomiska kris innebar att verksamheten kom att utökas med ett stort antal nya företag i olika branscher. Även företag inom Statsföretag kom att avyttras (ex. Karlskronavarvet och Uddevallavarvet till Svenska Varv AB 1977 och Norrbottens Järnverk AB till Svenskt Stål AB (SSAB) 1978).

Statsföretag drogs emellertid med stora förluster och 1983 rekonstruerades verksamheten varvid de kapitaltunga basindustriföretagen ASSI, LKAB och SSAB övertogs av industridepartementet. Holdingbolaget Statsföretag ändrade i samband med detta namn till Procordia AB 1985. Verksamheten kom därefter att koncentreras till ett begränsat antal branscher. Procordia fusionerades 1990 med läkemedelskoncernen Pharmacia och det Volvoägda livsmedelsföretaget Provendor. Samtidigt introducerades Procordia på Stockholms Fondbörs. Huvudägarna kom dock att bli Volvo och svenska staten.

1992 förvärvades Swedish Match, vars verksamhet (som bestod av tändsticks- och tändartillverkning) införlivades i affärsområdet Procordia United Brands. Swedish Match kom där att utgöra moderbolag i en underkoncern i vilken bl.a. Svenska Tobaks verksamhet samlades. Året därefter delades Procordia upp i läkemedelskoncernen Pharmacia och livsmedelsföretaget Branded Consumer Products (i vilket även Swedish Match ingick). Volvo kom därmed att bli huvudägare i Brand Consumer Products (från 1994 ensam ägare). Det föranledde att Swedish Match gjordes till ett självständigt bolag, medan större delen av den resterande verksamheten namnändrades till Procordia Food AB

Personliga verktyg