Värdesiffra

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Signifikanta siffror)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Värdesiffror är ett mått på hur noggrant ett tal är. Antalet värdesiffror är lika med antalet siffror i talet, exklusive inledande nollor. Avslutande nollor är signifikanta endast om talet innehåller ett decimalkomma.

Tal Antal värdesiffror
0,03476 4
3476 4
3476,000 7
3 476 000 7 om talet inte är avrundat,
4 om det är avrundat

Vid avrundning minskas antalet värdesiffror. Om talet 2 342 525 till exempel ska anges med 3 värdesiffror så avrundas det till 2 340 000. Antalet värdesiffror är alltså beroende av om talet har avrundats eller inte. Talet 10 000 kan till exempel ha mellan en och fem värdesiffror, beroende på hur mycket talet har avrundats. Ett sätt att ange att det inte har avrundats alls är att skriva ut ett decimalkomma efter talet, d.v.s. 10 000,00. Ett annat sätt att undvika tvetydigheter är att använda potensform, till exempel 1,0×104 eller 1,0e4 för att ange att talet har två värdesiffror.

Värdesiffror används vid beräkningar för att undvika överdriven noggrannhet, vilket innebär att resultatet av en beräkning har större noggrannhet (innehåller fler värdesiffror) än de värden som användes som ingångsvärden i beräkningen. Om det till exempel står i bruksanvisningen till en bil att motoreffekten är på 75 kW är det inte riktigt korrekt att säga att bilen har 101,9716 hästkrafter. Detta eftersom de 75 kW som anges kan vara en avrundning från allt mellan 74,5 och 75,49 kW. Ett annat sätt att se på det är om hästkrafterna skulle konverteras tillbaka till kW, som då skulle bli 75,00000 kW med det antalet värdesiffror hästkraftsmåttet hade.

Se även


Personliga verktyg