Juridisk process

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Rättsprocess)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En juridisk process är det lagligen reglerade förfarande, som har till ändamål att meddela rättsvård. Man har att skilja mellan process i trängre mening och exekution. Till grund för indelningen ligger olikheten i de uppgifter, som process i vidsträckt mening har att tillgodose, nämligen fastställelse och exekution. Medan processens i trängre mening uppgift är att fastställa, vad som är rätt, är syftet med exekution att bringa till verkställighet, vad som fastställts vara rätt. De rättsregler, som ha avseende på process, bilda processrätten, som är en del av den offentliga rätten. Huvudarterna av process i trängre mening är civilprocess och straffprocess. Är det rättsförhållande, som processen har till föremål, ett privaträttsligt förhållande, så är civilprocess för handen. Om åter processföremålet utgörs av det förhållande, som genom brott grundlagts mellan staten och den brottslige och innefattar ett straffanspråk från statens sida, föreligger straffprocess.

Positiv svensk rätt drar emellertid vidare gränser för begreppet straffprocess. En annan indelning, som inom den svenska processrätten är av betydelse, är den i processen vid de allmänna domstolarna och processen vid specialdomstolarna. För vissa mål vid de allmänna domstolarna gäller i viss mån särskilda regler, och man kan därför skilja mellan ordinär och extraordinär process vid dessa domstolar.


Personliga verktyg