ZPE-plasmamodellen

Från Rilpedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Naturkonstanterna)
(Historia)
Rad 29: Rad 29:
I slutet av 90-talet skedde en betydlig utveckling av stokastisk elektrodynamik (SED) och plasmafysik.  
I slutet av 90-talet skedde en betydlig utveckling av stokastisk elektrodynamik (SED) och plasmafysik.  
Detta medgav att modellen kunde utvecklas och detta redovisades i en första rapport år 2007.
Detta medgav att modellen kunde utvecklas och detta redovisades i en första rapport år 2007.
-
<ref name="dev">[www.setterfield.org/Development.html Development of the ZPE Plasma approach]</ref>
+
<ref name="dev">[www.setterfield.org/Development.html Development of the ZPE Plasma approach]
-
<math>10^{46}</math>
+
=== Naturkonstanterna ===
=== Naturkonstanterna ===

Versionen från 8 januari 2016 kl. 16.03

Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

ZPE-plasmamodellen är en kosmologisk teori som utvecklats av den australiensiske astronomen Barry Setterfield. Han uppmärksammades i december 1979 på att ljusets hastighet har visat sig avta vid de mätningar som gjorts sedan slutet på 1600-talet. Det har också visat sig att vid mätningar från 1930-talet och senare att även Plancks konstant h och atomens vilomassa m inte varit konstant. Med början 1976 publicerade William Tifft (astronom vid Steward Observatory, Tucson, Arizona) rapporter som indikerar att rödskiften från galaxer inte ändrades kontinuerligt utan i steg. Detta utmynnade i ZPE-Plasmamodellen som är en utveckling av den teori som benämns cDK (c-decay). Den förklarar ovanstående observationer och kringgår också ett antal problem som Big Bang-teorin lider av.

Modellen är sammansatt av två delar. I korthet går den ena delen ut på att värdet på ZPE (nollpunktsenergin) har har ökat från ett mycket lågt värde vid universums uppkomst för ca 8000 år sedan. Man kan se det som att vakuum har blivit 'tätare'. Detta har medfört att många processer blivit 'trögare'. Det mest kända är att ljushastigheten c avtagit kraftigt. Den andra delen, plasmateorin, handlar om att universum består till över 99% av plasma. Det som håller ihop galaxerna är i huvudsak elektromagnetiska krafter eftersom dessa är ca 39 storleksordningar större än gravitationskrafterna.

Sammanfattning av ZPE-plasmamodellen

Modellen inbegriper och förklarar

 • Mätningar som visar att ljushastigheten minskat
 • Mätningar som visar att Plancks konstant och atomens vilomassa ökat
 • Hur ljus från avlägsna galaxer hunnit hit på under 10000 år
 • Att universum kan vara under 10000 år men ändå dateras till över 13 miljarder år
 • Varför radioaktiva dateringar skenbart visar höga åldrar
 • En observerad kvantisering av rödförskjutningen
 • Att mörk materia och mörk energi inte behövs
 • Att jorden bildades före solen
 • Varför de inre planeterna innehåller tyngre grundämnen och de yttre lättare

Historia

Utvecklingen började i slutet av 70-talet. Det uppmärksammades att observationer visat att ljushastigheten avtagit under de senaste seklen. I en första rapport 1987 redovisades mätdata och vissa spekulationer om vad som kunde ligga bakom detta. I slutet av 90-talet skedde en betydlig utveckling av stokastisk elektrodynamik (SED) och plasmafysik. Detta medgav att modellen kunde utvecklas och detta redovisades i en första rapport år 2007. Referensfel: Avslutande </ref> saknas för <ref>-tagg

 • Sekulär kritik. Att universums uppkomst skulle inträffat för under 8000 år sedan är oförenligt med evolutionsläran.
 • Kreationistkritik. Man har svårt att acceptera att dateringsmetoder som bygger på radioaktivt sönderfall kan vara korrekta. Med denna modell använder man två klockor och man kan i princip omvandla tider mellan de två klockorna
 • Inaktuell kritik av äldre rapporter än från juli 2011
 • Kritik som grundar sig på okunskap

Referenser

Personliga verktyg