Sökresultat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
 • Nedan visas 11 poster från och med nummer 1.
Avancerad sökning

Sök i namnrymderna:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns en sida med namnet "Sångare" på denna wiki.

 • 1917:1 Krön 6:32
  De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel såsom sångare, till dess att Salomo byggde HERRENS hus i Jerusalem; de stodo där och förrättade sin ...
  292 byte (51 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Ps 68:25
  (68:26) Främst gå sångare, harpospelare följa efter, mitt ibland unga kvinnor som slå på pukor. ...
  181 byte (25 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:2 Sam 23:1
  Dessa voro Davids sista ord: Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare: ...
  230 byte (37 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Pred 2:8
  Jag samlade mig jämväl silver och guld och allt vad konungar och länder kunna äga; jag skaffade mig sångare och sångerskor och vad som är människors lust: ...
  265 byte (46 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Upp 18:22
  Av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare skall aldrig mer något ljud bliva hört i dig; aldrig mer skall någon konstförfaren man av något ...
  323 byte (58 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:2 Sam 19:35
  dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din tjänare då ytterligare bliva min herre konungen till besvär? ...
  409 byte (77 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:2 Krön 35:25
  Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, såsom man gör ännu i dag; och dessa ...
  333 byte (58 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Esr 2:65
  förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor. ...
  221 byte (35 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Esr 7:24
  Och vi göra eder veterligt att ingen skall hava makt att lägga skatt, tull eller vägpenningar på någon präst eller levit, sångare, dörrvaktare, tempelträl ...
  282 byte (48 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Neh 7:1
  När nu muren var uppbyggd, satte jag in dörrarna; och dörrvaktare, sångare och leviter blevo anställda. ...
  187 byte (29 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34
 • 1917:Neh 7:67
  förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra fyrtiofem sångare och sångerskor. ...
  231 byte (36 ord) - 28 februari 2006 kl. 02.34

Visa (föregående 500 | nästa 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Visningar
Personliga verktyg
Verktygslåda