Semafor (kommunikation)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Chappe semafortorn
Se även optisk telegraf.

En semafor är ett optiskt signalmedel, avsett att synas på långt håll i dagsljus. Semaforer användes tidigare som huvudsignalerjärnvägar, och hade då en eller flera vingar varmed till exempel "stopp" eller "kör" kunde visas. I Sverige finns semaforer fortfarande på museijärnvägar, men i till exempel Tyskland är de fortfarande vanliga.

ångbåtsbryggor (som numera oftast trafikeras av dieseldrivna fartyg) finns ofta ett slags semafor för att passagerare skall kunna visa att de önskar stiga på båten. På vissa orter på landsbygden finns även semaforer på buss- och rälsbusshållplatser. Den som vill åka fäller ut semaforen, vilken visar att det finns passagerare som vill åka, i annat fall behöver föraren inte stanna vid hållplatsen. Denna anordning kallas ofta plåtstins.

Semaforering

Semaforering är ett sätt att sända textmeddelanden med hjälp av semaforer på liknande sätt som telegrafi. Man tilldelar bokstäver, siffror och andra betydelser för de olika lägena på semaforens vingar, detta kallas optisk telegraf.

Flaggsemaforering

Manuell semaforering med flaggor på liknande sätt som den optiska telegrafen, detta är ett av flera semaforalfabet:


Personliga verktyg