Progressiv uppenbarelse

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Progressiv uppenbarelse är ett begrepp inom bl.a. bahá'í och kristendom. Uppenbarelse i meningen evolutionär gäller inom bahá'í. Den kristna uppenbarelsen däremot ändrar inte på tidigare semantisk innebörd, den ökar mängden kunskap/information, även om tidigare uppenbarelser.

Till skillnad från den judisk-kristna Bibeln som hävdar en skapelseprincip där allt var fullkomligt redan från begynnelsen, är en av de fundamentala principerna hos Bahá'u'lláh, grundare av Bahá'í, att religiös sanning inte är absolut utan relativ. Med relativ menas att mänskligheten genomgår en andlig evolution likväl som en biologisk. Vidare menas att gudomlig uppenbarelse är en framåtskridande och progressiv process. Vidare anses alla de stora världsreligionerna vara gudomliga i sitt ursprung och deras grundprinciper i komplett harmoni, deras föremål och syfte ett och detsamma. Deras läror anses vara facetter av en sanning i det att de åtskiljer sig i bara några få icke-essentiella aspekter av deras doktriner och att deras mission representerar successiva stadier i den andliga evolutionen för mänskligheten.

Den Judisk-kristna Bibeln har tillkommit genom en form av progressiv uppenbarelse under en period av ca 1 600 år. Men enligt viss kristen uppfattning, t ex Katolsk Bibelsyn som kompletterar Bibeln med kyrkans tradition, är Guds budskap till mänskligheten inte avslutat i och med Bibeln, utan fortskrider kontinuerligt. Den vanligaste kristna uppfattningen är dock, t ex inom Protestantismen, att till mänskligheten i vårt nuvarande icke förhrligade tillstånd, är mängden ny icke tidigare känd kunskap i form av uppenbarelse är avslutad genom Mose och profeterna, Kristus samt apostlarna.

Till progressiv uppenbarelse räknas Även den form av uppenbarelse som innebär att Gud fortsättningsvis genom den Helige Ande påminner och undervisar de troende om de redan tidigare nedskriva uppenbarelserna.

Flera viktiga principer återkommer enligt bahá'í i alla världsreligionerna, hit hör till exempel den gyllene regeln - att vi skall handla gentemot andra som vi vill att de skall handla gentemot oss.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg