Mortalitet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Mortalitet, dödstal, dödlighet, demografiskt tal som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet.

Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen. Detta ska jämföras med letalitet, vilket är ett mått på hur dödlig en sjukdom är, dvs hur stor andel av de som fått sjukdomen som dör av denna. Exempelvis är mortaliteten i rabies mycket låg i Sverige, medan letaliteten av rabies är mycket hög.

Viktigt i sammanhanget är även att använda jämförbara värden då mortalitet jämförs mellan exempelvis olika länder. I bland annat detta sammanhang bör åldersstandardiserad mortalitet användas. Detta eftersom mortaliteten uppenbart är starkt åldersberoende.

Ordet dödlighet syftar också på en människas eller annan varelses egenskap att så småningom , till skillnad från odödlighet. Se memento mori.

Se även


Personliga verktyg