Ironiparenteser

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ironiparenteser används för att markera en ironisk ton i en text. Stycket som är ironiskt inleds med "(." och avslutas med ".)".

Ironiparenteser är kanske ett svenskt fenomen, de har använts sedan 1980-talet och används alltjämt i Svenska KOM och LysKOM. Men deras användning har inte följt med när datorstödd kommunikation på Internet under 1990-talet spred sig till större folkgrupper. På nätet används nästan uteslutande uttryckssymboler (smileys, gladmän).

Det finns flera sorters parenteser för ironi och andra känslor.

Parentes Betydelse
(. .) Ironi
(: :) Allvar (mitt i en annars ironisk mening)
(- -) Dysterhet
(+ +) Uppslupenhet
(_ _) Förklenande
(* *) Berömmande
(@ @) Åkallande av mörkrets makter
(^ ^) Åkallande av högre makter
($ $) Sniket
(% %) Generöst
(# #) Bestört
(~ ~) Kritiskt

Källor

Personliga verktyg