Bondage

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Bondage (från engelskan) är ett sexuellt beteende där en eller flera personers rörelsefrihet starkt begränsas genom att de hålls fast eller fjättras med rep, bojor, kedjor eller liknande. Syftet är att öka den sexuella njutningen hos den fjättrade och hos övriga deltagare.

Japansk bondage, sk Shibari i traditionell österländsk form, har gamla anor.

Bondage kan även utföras i kombination med SM-sex, en medveten och överenskommen rollfördelning där en dominant master styr över en undergiven slav (BDSM). Slavens roll är att lyda och underkasta sig sin master som utsätter slaven för olika handlingar. Dessa kan, till skillnad från handlingar inom ren bondage, också inkludera handlingar som känns smärtsamma eller förnedrande för slaven.

Att åsamka någon skada kan vara straffbart enligt brottsbalken 3 kap 5 §.

Referenser

Personliga verktyg