Bok:Vårt ursprung/Referenser och noter/Kapitel 7

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Vårt ursprung?
Bok MM VartUrsprung.jpg
Bokpresentation
Innehållsförteckning
Referenser och noter
 

<--- | --->Kapitel 7 - Bibeln tolkad i ljuset av naturvetenskap  -  sid 327 Kapitel 7

1. Dott, R. H. & Batten, R. L. "Evolution of the Earth", 2:a uppl., McG, 1976, sid 3. För dokumentation om mängder av arkeologiska fynd som styrker Bibelns berättelser, se t ex Roth, A. A. "Origins", RH 1998, sid 301-312 och Wood, B. "The Walls of Jericho", EN, vol 21, nr 2 1999, sid 36-40 och Annala, A. & Annala, A. "Bibelarkeologin och utvecklingsläran", Genesis, nr 1 2000, sid 15-18 och www.ChristianAnswers.net/abr/abrhome.html. För avart på arkeologi, se Wieland, C. "Har förbundsarken återfunnits?" Genesis, nr 1 2000, sid 4-8.

2. Roth, A. A. "Retro-Progressing", Origins, vol 22, 1995, sid 3-7 och Amkoff, O. "Har kyrkan trott att jorden var platt?", Genesis, nr 1 1998, sid 8-10.

3. Peil, K. "Biblical Answer to Cooking Up Pi", Nature, vol 399, 1999, sid 522 och Grigg, R. "Walking Trees...", EN, vol 21, nr 4 1999, sid 54-55.

4. Wirén, T. "Vägen genom", Salt & Ljus 1987. Denna bok innehåller referenser till en mängd litteratur som behandlar Bibelns trovärdighet, även om boken i sig mest är en biografi.

5. Lewis, C. S. "Kan man vara kristen?", Libris, Örebro 1978 och Gustavsson, S. "Kristen på goda grunder", SESG-Media/Cordia 1997.

6. Bibelcitaten från Svenska Folkbibeln, XP-Media, 1998, om inte annat anges.

7. Northrup, B. E. "Some Questionable Creationist Axioms Reexamined", ICC3, sid 397-405.

8. Norman, T. & Setterfield, B. "The Atomic Constants, Light, and Time", Stanford Research Institute International, Menlo Park 1987 och Setterfield, B. ENTJ, vol 1, 1984, sid 52-139. Se även kapitel fyra.

9. Dillow, J. C. "The Waters ­Above", Moody Press, Chicago, 2:a uppl. 1983.

10. Dillow, J. C. 1983a, ibid och Erlandsson, S. "Världshistoriens första dagar", Biblicums småskrifter nr 12, Uppsala 1981.

11. Cassuto, U. "A Commentary on the Book of Genesis", The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem 1961, sid 103-104.

12. Se kapitel 2 för genetiken kring detta. För att vi är lika värda, se Renard, K. "Jämlikhetens grund", Genesis, nr 4 1992, sid 20-25 och Nilsson, P. "Nedvärderar skapelseberättelsen kvinnan?", Genesis, nr 4 1994, sid 20-24 och Molén, G. "Darwins kvinnosyn", Genesis, nr 4 1994, sid 25 och Bergman, J. "The History of the Teaching of Human Female Inferiority in Darwinism", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 117-126.

13. Doughty, R. W. "Environmental Theology", Progress in Human Geography, vol 5, 1981, sid 234-248 och Kay, J. "Human Dominion over Nature in the Hebrew Bible", Annals of the American Association of American Geographers, vol 79, 1989, sid 214-232 och Tudge, C. "In Defence of Christian Zoos", NS, vol 130, 13 apr 1991, sid 8 och Molén, G. "Vad är då en människa...?", Genesis, nr 4 1993, sid 9-12 och Molén, G. "Att ge namn åt djuren — ett dagsverke för Adam?", Genesis, nr 4 1997, sid 8-10. Se även Crouch, M. "Confessions of a Botanist", New Internationalist, mars 1991, sid 21, för andra miljöproblem med ett "vetenskapligt" synsätt.

14. Jones, A. J. "How Many Animals in the Ark?", CRSQ, vol 10, 1973, sid 102-108.

15. Nordström, S. "Livet — en gåta", EFS 1985, sid 110.

16. Kowalewski, M. et al "A Fossil Record Full of Holes: The Phanerozoic History of Drilling Predation", Geology, vol 26, 1998, sid 1091-1094 och Peterson, E. H. och DeYoung, D. "Letters", CRSQ, vol 34, 1998, sid 244.

17. Peterson, E. H. och DeYoung, D. 1998 ibid. Hos en del lägre djur och växter uppkommer även försvarsanordningar hos avkomman, om modern attackeras. Se Haukioja, E. "Bite the Mother, Fight the Daugther", Nature, vol 401, 1999, sid 22-23 och Agrawal, A. A. et al "Transgenerational Induction of Defences in Animals and Plants", Nature, vol 401, 1999, sid 60-63 och Cohen, P. "Received Wisdom", NS, vol 163, 1999, sid 12.

18. Bergman, J. "The Problem of Extinction and Natural Selection", CRSQ, vol 30, 1993, sid 93-106 och Doolan, R. "Helpful Animals", EN, vol 17, nr 3 1995, sid 10-14.

19. Andrewartha, H. G. & Birch, L. C. "The Ecological Web" , UCP 1984, sid 101, 105, 111-114, 118-119, 145-146 och Brown, C. "The Systems of Nature", CRSQ, vol 20, 1983, sid 186-188 och Bergman, J. 1993, ibid och Day, S. "Visual Cues Govern Guppy Family Planning", NS, vol 139, 14 aug 1993, sid 15.

20. Brown, C. ibid. Se även Catchpoole, D. "Piranha", EN, vol 22, nr 4 2000, sid 20-23, för blodsugande Galápogosfink (samt växtätande "piraya")

21. Danielsson, U. "Darwinismens inträngande i Sverige", Lychnos, 1963-1964, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1965, sid 198.

22. En älg som åt röding visades i TV-Aktuellt våren -83, papegojor äter kött om de får kött, osv. Brown, C. ibid.

23. FAKTA, nr 10 1990, sid 54.

24. Cosgrave, M. P. "The Amazing Body Human", BB, 1987, sid 112-113. Undertecknad har fått berättat för sig om liknande förändringar på tänderna hos andra barn som fått undermålig föda vid uppväxten.

Man har upptäckt att detta är ett vanligt fenomen i naturen, hos djur och människor. Se Meyer, A. "Phenotypic Plasticity and Heterochrony in Cichlasoma Managuense (Pisces, Cichlidae) and Their Implications for Speciation in Cichlid Fishes", Evolution, vol 41, 1987, sid 1357-1369 och Johnston, T. D. & Gottlieb, G. "Neophenogenesis: A Developmental Theory of Phenotypic Evolution", JTB, 1990, vol 147, sid 471-495 och Mellars, P. "The Fate of the Neanderthals", Nature, vol 395, 1999, sid 539-540 och Wills, C. "Any Old Bones?", Nature, vol 406, 2000, sid 676-677.

25. Wu, X. et al "A Plant-Eating Crocodyliform reptile from the Cretaceous of China", Nature, vol 376, 1995, sid 678-680 och "Veggie Croc", NS, vol 166, 24 juni 2000, sid 21 och Flynn, J. "Monsters of Madagascar", NG, vol 198, aug 2000, sid 44-57.

26. Molén, G. "Skapade Gud rovdjur?", Genesis, nr 4 1999, sid 4-10 och Molén, G. bokmanuskript, in press.

27. Pers. komm. från David Macdonald, författare i "Rovdjuren" ingående som del i serien "Jordens djur", BA 1984.

28. Ewer, R. F. "The Carnivores", WN 1973, sid 144, 149-151.

29. "Rovdjuren", ibid, sid 10. Författarens anmärkning "men i det förgångna har de varit specialiserade på en köttdiet" kan inte bevisas. Det är ett hypotetiskt/teoretiskt antagande grundat till stor del på evolutionsteorin. Mer och uppdaterade fakta i Molén, G. 1999, ibid och Molén, G. in press.

30. Ewer, R. F. ibid, sid 139-229 och pers. komm. från David Macdonald.

31. ibid, sid 205-216.

32. Catchpoole, D. "The Lion that wouldnt Eat Meat", EN, vol 22, nr 2 2000, sid 22-23.

33. Lambert, D. "Dinosaurier", Forum 1984.

34. Fiorelli, A. R. "Prey Bone Utilization by Predatory Dinosaurs", PPP, vol 88, 1991, sid 157-166 och Currie, P. J. & Padian, K. (red.) "Encyclopedia of Dinosaurs", AP, 1997, sid 738 och Erickson, G. M. "Breathing Life into Tyrannosaurus rex", SCIAM, vol 281, sept 1999, sid 34-39.

35. Kase, T. "Alleged Mosasaur Bite Marks on Late Cretaceous Ammonites are Limpet (Patellogastropod) Homs Scars", Geology, vol 26, 1998, sid 947-950.

36. Eaton, T. H. "A Captorhinomorph Predator and its Prey (Cotylosauria)", American Museum Novitates, nr 2169, 21 febr 1964, sid 1-3 och Unwin, D. M. "Feathers, Filaments and Theropod Dinosaurs", Nature, vol 391, 1998, sid 119-120.

37. Erickson, G. M. 1999, ibid och Abler, W. L. "The Teeth of the Tyrannosaurs", SCIAM, vol 281, sept 1999, sid 40-41.

38. Swinton, W. E. "The Dinosaurs", GAU 1970, sid 155-156 (beskriver en Tyrannosaurus kallad Gorgosaurus) och Taylor, P. S. "The Great Dinosaur Mystery", in press, och Taylor, P. "Dinosauriemysteriet och Bibeln", Normans Förlag1994 (har flera källhänvisningar som kan nås genom www.ChristianAnswers.net).

39. Hecht, J. "The Bigger They Come, the Harder They Fall", NS, vol 148, 7 okt 1995, sid 18 och Hecht, J. "The Deadly Dinos Take a Dive", NS, vol 158, 18 apr 1998, sid 13.

40. Hecht, J. 1998, ibid.

41a. Lambert, D. 1984, sid 86 och Fiorelli, A. R. 1991, ibid.

42. Abler, W. L. 1999, ibid.

43. Norman, D. "The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs", Salamander Books, London 1985, sid 148 och Currie, P. J. & Padian, K. (red.) 1997, ibid, sid 740.

44. Taylor, P. S. ibid och Lambe, L. M. "The Cretaceous Theropodus Dinosaur Gorgosaurus", Canada Department of Mines, Geologic Survey Memoir 100, 1917. Taget från Fiorelli, A. R. 1991, ibid.

45. Stambaugh, J. "Creations Original Diet and the Changes at the Fall", ENTJ, vol 5, 1991, sid 130-138.

46. Molén, G. "Jurassic Park", Genesis, nr 4 1993, sid 6-7.

47. Norman, D. 1985, ibid, sid 174-175.

48. Shreeve, J. "Uncovering Patagoniás Lost World", NG, vol 192, dec 1997, sid 128.

49. Norman, D. 1985, ibid, sid 140-141, 171 och Hecht, J. "Frill Chill", NS, vol 160, 2 jan 1999, sid 20.

50. Barnett, A. "Radiator Horns", BBC Wildlife, vol 13, jan 1995, sid 12 och Hecht, J. 1999, ibid.

51. Norman, D. 1985, ibid, sid 145.

52. Norman, D. 1985, ibid, sid 140-141, 171 och Bergman, J. 1993, ibid och Brand, L. "Faith, Reason, & Earth History", AUP, 1997, sid 185.

53. Cassuto, U. ibid, sid 84-88.

54. Erikson, G. "Att översätta 1 Mos. 1:1-3", Skapelsetro, årg 7, nr 1 1986, sid 30-35.

55. Svenska Folkbibeln, XP-Media, 1998.

56. Erikson, G. "Skapelsedagarnas karaktär", Skapelsetro, årg 7, nr 2 1986, sid 19-24. Se även Isaksson, B. "Håller den litte­rära tolkningsmodellen?", Skapelsetro, årg 7, nr 2 1986, sid 6-11 och Cassuto, U. ibid, sid 100-103.

57. Liknande exempel finns i 2 Mos. 2:19, 4:19 (jämför 4:12), 19:2 (jämför 17:1), Jos. 2:22, Dom. 2:6, 1 Kon. 6:14, 13:12, Jes. 37:5. Man kallar denna form för ett "retrospektivt tempus historikum". Detta är ett semitiskt berättardrag som vi är ovana vid men som man möter då och då i Gamla Testamentet. Det innebär att något som hänt tidigare så att säga sammanfattas genom ett verb i vanlig berättande verbform, innan berättelsen förs vidare. Detta kan leda till vad som i våra ögon är kronologiska kullerbyttor, men som i själva verket inte är det (pers. komm. med Gösta Erikson). Se även Isaksson, B. ibid. Se Cassuto, U. ibid, för annorlunda förklaring, sid 126-129.

58. Shea, W. H. "The Unity of the Creation Account", Origins, vol 5, 1978, sid 9-38 och Cassuto, U. ibid, sid 8-137 och Erikson, G. "Urhistoriens struktur", Genesis, nr 1 1991, sid 28-38 och Erlandsson, S. "Första Mosebok och Svenska Folkbibelns översättning", Genesis, nr 3 1998, sid 29-31 och Grigg, R. "Did Moses Really Write Genesis?", EN, vol 20, nr 4 1998, sid 43-46. Se även Larsson, E. "Finns det ett samband mellan Första Mosebok och den kinesiska skriften?", Genesis, nr 2 1994, sid 14-15.

59. Bergman, J. "Hälsokostidén är grundad på skapelsetron", Genesis, nr 4 1995, sid 24-28 och Bergman, J. "Understanding Poisons from a Creationist Perspective", ENTJ, vol 3, 1997, sid 353-360 och Brand, L. 1997, ibid, sid 81-82 och Bergman, J. "Diet, Health and Evolution", CRSQ, vol 34, 1998, sid 209-217.

60. Bergman, J. 1998, ibid.

61. Brown, P. "How the Parasite Learnt to Kill", NS, vol 152, 16 nov 1996, sid 32-36 och Bergman, J. "Did God Make Pathogenic Viruses?", ENTJ, vol 13, nr 1 1999, sid 115-125.

62. Ambrose, E. J. "The Nature and Origin of the Biological World", Ellis Horwood Publ. (JW), 1982, sid 125, 169 och Simpson, G. G. "Life of the Past", YUP 1953, sid 68-69.

63. Simpson, G. G. ibid, sid 69-70 och Swinton, W. E. ibid, sid 264-272 och Norman, D. 1985, ibid, sid 143-144 och Currie, P. J. & Padian, K. (red.) 1997, ibid, sid 525-529.

64. Lubenow, M. L. "Pre-Adamites, Sin, Death and the Human Fossils", ENTJ, vol 12, 1998, sid 222-232.

65. Fields, W. "Unformed and Unfilled: The Gap Theory", Phillisburg 1977 och Bruces, F. F. "‘And the Earth was Without Form and Void’. An Inquiry into the Exact Meaning of Genesis 1:2", JTVI 78 (1946), sid 21-24 (referenserna från Gösta Erikson, pers. komm.) och Erikson, G. "Att översätta 1 Mos. 1:1-3", ibid.

66. Erikson, G. "1 Mos. 1:1-2:3 — Prosa eller poesi?", Skapelsetro, nr 1 1985, sid 8-10 och personligt samtal med Edgar H. Andrews.

67. För skrifter om arkeologi, se: Millard, A. "Skatter från Bibelns tid", Libris, Örebro 1986 och Courville, D. A. "The Exo­dus Problem and Its Ramifications", Challenge Books 1971 och Osgood, A. J. M. "A Better Model for the Stone Age", ENTJ, vol 2, 1986, sid 88-102 och Osgood, A. J. M. "A Better Model for the Stone Age — Part 2", ENTJ, vol 3, 1988, sid 73-95 och Tyler, D. J. "A New Vista on the New Stone Age", BC, vol 2, apr 1989, sid 8-12 och Beasley, G. "A Possible Creationist Perspective on the Tyrolean (Oetzler) Ice Man", ENTJ, vol 8, 1994, sid 179-191.

68. Pain, S. "Modern Hunter-Gatherers no Guide to Stone Age Past", NS, vol 137, 20 feb 1993, sid 8 och Molén, G. "Dagens `stenåldersfol? ättlingar till forntidens högkulturer", Genesis, nr 1 1995, sid 7 och Wieland, C. "Culture Clash", EN, vol 17, nr 3 1995, sid 42-44 och Cardno, S. "The Mystery of Ancient Man", EN, vol 20, nr 2 1998, sid 10-14.

69. Ett försök gjordes av Walton, J. "The Antediluvian Section of the Sumerian King List and Genesis 5", Biblical Archaeologist, vol 44, nr 4 1981, sid 207-208.

De sumeriska kungslistorna stämmer dock överens med Bibelns släkttavlor, till stor del, när man bara byter till det räknesystem som användes i respektive kultur. Se López, R. E. "The Antediluvian Patriarchs and the Sumerian King List", ENTJ, vol 12, 1998, sid 347-357.

70. Cuozzo, J. W. "Neanderthal Childrens Fossils", ENTJ, vol 8, 1994, sid 166-178 och Beasley, G. 1994, ibid och Cuozzo, J. W. "Neanderthal Childrens Fossils", EN, vol 17, nr 1 1994/95, sid 40-44 och Beasley, G. J. "Archaic Fossil Human Remains — an Update", ENTJ, vol 9, 1995, sid 169-215 och Cuozzo, J. W. "What Happens to the Craniofacial Structure of Humans Who Live Past 100 Years? Neanderthal Similarities", ICC4, sid 103-119 och Höss, M. "Nenderthal Population Genetics", Nature, vol 404, 2000, sid 453-454.

71. Harkins, R. N. et al "Noah´s Haemoglobin", Nature, vol 241, 1973, sid 226 och Reinikainen, P. "700-åriga människor?", Genesis, nr 2 1998, sid 29-30 och Wieland, C. "Living for 900 Years", EN, vol 20, nr 4 1998, sid 10-13.

72. Hayward, J. L. & Casebolt, D. E. "The Genealogies of Genesis 5 and 11: A Statistical Study", Origins, vol 9, 1982, sid 75-81. Se även Origins, vol 10, 1983, sid 5-8 och Ray, P. J. "An Evaluation of the Numerical Variants of the Chronogenealogies of Genesis 5 and 11", Origins, vol 12, 1985, sid 26-37.

73. Johnston, R. H. "The Biblical Ages of the Patriarchs", BC, vol 11, feb 1998, sid 2-10 och Pierce, L. "Cainan in Luke 3:36: Insight from Josephus", ENTJ, vol 13, nr 2 1999, sid 75-76 och Pierce, L. "Reply", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 50-51.

74. Whitcomb, J. C. & Morris, H. M. "The Genesis Flood", BB 1980 (1961), sid 474-489 och Beasley, G. "Long-Lived Trees", ENTJ, vol 7, 1993, sid 43-67.

75. Beasley, G. 1993, ibid.

76. Wieland, C. 1998, ibid.

77. Hasel, G. F. "The Fountains of the Great Deep", Origins, vol 1, 1974, sid 67-72.

78. Jones, A. J. "How Many Animals in the Ark?", ibid.

79. WMA "Noah´s Ark: A Feasibility Study", ICR 1996, 298 sidor.

80. Whitcomb, J. C. & Morris, H. M. ibid, sid 3-8.

81. Dillow, J. C. 1983a, ibid, sid 63-75.

82. Twidale, C. R. "Analysis of Landforms", JW 1976, sid 42.

83. Roth, A. A. 1998, ibid, sid 217, 230.

84. Föreläsning av Werner Gitt, delvis refererad av Gärdeborn, A. i Genesis nr 3 1995, sid 7. Se även Pierce, L. "The Largest Ships of Antiquity", EN, vol 22, nr 3 2000, sid 46-48.

85. Collins, D. H. "Was Noah´s Ark Stable?", CRSQ, vol 14, 1977, sid 83-87 och Hong, S. W. et al "Safety Investigation of Noah´s Ark in a Seaway", ENTJ, vol 8, 1994, sid 26-36.

86. Collins, D. H. 1977, ibid och Hong, S. W. et al 1994, ibid.

87. Coombs, W. P. "Swimming Ability of Carnivorous Dinosaurs", Science, vol 207, 1980, sid 1198-1200 och Norman, D. 1985, ibid, sid 96, 119-124 och Currie, P. J. & Padian, K. (red.) 1997, ibid, sid 672 och Stevens, K. A. & Parrish, J. M. "Neck Posture and Feeding Habits of Two Jurassic Sauropod Dinosaurs", Science, vol 284, 1999, sid 798-800 och Scheven, J. "Leben 6", 1998 och WWW.

88. Norman, D. 1985, ibid, sid 96-149 och Scheven, J. 1998 ibid och WWW och Sereno, P. C. "The Evolution of Dinosaurs", Science, vol 284, 1999, sid 2137-2147.

89. Skottsberg, C. (red.) "Växternas liv", band 8, Nordiska Familjeboks förlags AB, Stockholm 1940, sid 117-122 och Jeffreys, H. "The Earth", 6:e uppl., CUP 1976, sid 487-488 och Howe, G. F. "Seed Germination, Sea Water, and Plant Survival in the Great Flood", CRSQ, vol 5, 1968, sid 105-112 och WMA 1996, ibid och Meyerhoff, A. A. et al "Phanerozoic Faunal & Floral Realms of the Earth", GSA Memoir 189, 1996, sid 15 och Censky, E. J. et al "Over-Water Dispersal of Lizards Due to Hurricanes", Nature, vol 395, 1998, sid 556.

90. Smith, E. N. & Hagberg, S. C. "Survival of Freshwater and Saltwater Organisms in a Hetero­genous Flood Model Experiment", CRSQ, vol 21, 1984, sid 33-37 och WMA 1996, ibid. Se även "Djurens värld", band 5, FN, 1973, sid 298, 302, 315. Sistnämnda sida om den enda blåhaj som lever i sötvatten.

91. Jones, A. J. ibid.

92. Jämförelse mellan Romer, A. S. "Vertebrate Paleontology", 3:e uppl., UCP 1966 och Walker, E. P. (red.), "Mammals of the World", 3:e uppl., vol 1, The John Hopkins UP, Baltimore 1975, sid XXV-XLVIII. Uppgifterna för Insectivora, Dermo­ptera, Chiroptera, Xenarthra och Perissodactyla tagna från "Djurens värld", FN, vol 11, sid 20 och vol 12, sid 10.

93. "Djurens värld", ibid, vol 14, sid 139.

94. Romer, A. S. ibid. I detta är även havslevande djur medräknade. Jag har ej hittat några uppgifter om nu levande släkten, som inte finns i fossil form. Utgående från att de flesta grod- och kräldjur har dött ut, att nu levande grod- och kräldjur är små till storleken och att havslevande djur som borde ha klarat sig utanför arken har räknats även de, torde detta inte ge någon större skillnad för de slutliga värdena.

95. Jämförelse mellan Romer, A. S. ibid och Morony, J. J. et al "Reference List of the Birds of the World", American Museum of NH, New York 1975.

96. Brood, K. "Dinosaurierna dog ut — och lever?", FoF, nr 5 1980, sid 14-21 och Carpenter, K. et al (red.) "Dinosaur Eggs and Babies", CUP 1994, sid 244-251.

97. Gore, R. "Dinosaurs", NG, vol 183, jan 1993, sid 2-53 och Gillette, D. D. "Seismosaurus", Columbia UP, 1994.

98. Whitcomb, J. C. & Morris, H. M. ibid, sid 69 och LaHaye, T. F. & Morris, J. D. "The Ark on Ararat", MB 1976, sid 243-254.

99. WMA 1996, ibid.

100. WMA 1996, ibid.

101. Fish­er, K. C. et al (red.) "Mammalian Hibernation III", Oliver & Boyd, Edinburgh & London 1967 (taget från Jones, A. J. ibid) och WMA 1996, ibid.

102. Whitcomb, J. C. & Morris, H. M. ibid, sid 3-8.

103. LaHaye, T. F. & Morris, J. D. "The Ark on Ararat", ibid.

104. Wieland, C. "Har förbundsarken återfunnits?", Genesis, nr 1 2000, sid 4-8. Denna artikel beskriver en amatörforskare (Ron Wyatt) som fått stor uppmärksamhet genom att han säger sig ha hittat nästan allt i Bibeln som försvunnit, inklusive Noas ark, men som verkar ha gjort nästan allting fel.

105. Se exempel på hur djur och växter kan överleva i saltvatten i: Jeffreys, H. ibid och Howe, G. F. ibid och Darrall, N. "Survival of Plant Life During the Flood in the Time of Noah", Biblical Creation BC, vol 8, nr 24 1986, sid 81-96.

106. LaHaye, T. F. & Morris, J. D. ibid.

107. Dillow, J. C. 1983a, ibid och personligt samtal med Albert E. Pye.

108. Roth, A. A. 1998, ibid, sid 306-311.

109. LaHaye, T. F. & Morris, J. D., ibid, 275 sidor.

110. Frazer, J. G. "Folklore in the Old Testament", MAC 1918. För nyare källor se Custance, A. C. "Flood Traditions of the World" i "Symposium on Creation 4" Patten, D. W. (red.), BB 1972, sid 9-44.

111. Nevins, S. E. "Post-Flood Strata of the John Day Country, Northeastern Oregon", CRSQ, vol 10, 1974, sid 191-204 och 205-207, 228 ("Comments") och Nevins, S. E. "The Mesa Basalt of the North-Western United States", CRSQ, vol 7, 1971, sid 222-226. För exempel på förändringar i djurlivet, se: Beasley, G. "Pre-Flood Giantism: A Key to the Interpretation of Fossil Hominids and Hominoids", ENTJ, vol 4, 1990, sid 5-55.

112. Lima-de-Faria, A. "Evolution Without Selection", EL, 1988, sid 278. För andra exempel på liknande respons, se Johnston, T. D. & Gottlieb, G. "Neophenogenesis: A Developmental Theory of Phenotypic Evolution", JTB, 1990, vol 147, sid 471-495.

113. Axelrod, D. I. "Mesozoic Paleogeography and Early Angiosperm History" Botanical Review, vol 36, nr 3 1970, sid 277-319 och Brown, J. H. & Gibson, A. C. "Biogeography", C. V. Mosby Co., St. Louis 1983, sid 276. Se även Leader-Williams, N. "Reindeer on South Georgia", CUP 1988, sid 55, 90 och WMA 1996, ibid. För klimatförändringar i Saharaöknen, se: El-Baz, F. "Origin and Evolution of the Desert", Interdisciplinary Science Reviews, vol 13, 1988, sid 331-347.

1144. Carter, W. H. C. "The Story of the Horse", NG, vol 44, 1923, sid 478-479.

115. Marsh, F. L. "Variation and Fix­ity in Nature", Pacific Press Publ., Mountain View 1976, sid 112.

116. Flint, R. F. "Glacial and Quaternary Geology", JW 1971, sid 634.

117. Se tabell 5:1. En annan fossilgrav som kan ha bildats efter Noas flod är Cumberland Bone Cave i Maryland, USA.

118. Rummery, T. "Human Language", BC, vol 5, jan 1993, sid 6-9 och Curtis, T. C. "The Origin of Languages: A Synthesis", ENTJ, vol 12, 1998, sid 314-338.

119. Wade, N. "Does Man Alone Have Language? Apes Reply in Riddles, and a Horse Says Neigh", Science, vol 208, 1980, sid 1349-1351 och Årsjö, B. & Årsjö, B. "Myten om primitiva språk", Genesis, nr 1 1993, sid 11-13 och Annala, V. "Språkets ursprung", Genesis, nr 1 1993, sid 14.

120. Olika aspekter på detta i Dott, R. H. & Batten, R. L. 1971, ibid, sid 4 och Molnar, S. "Races, Types and Ethnic Groups", PH, 1975, spec. sid 66 och Amkoff, O. "Noas söner och arkeologin", Skapelsetro, nr 1 1987, sid 18-21 och Österlund, E. "Människorasernas uppkomst", Genesis, nr 4 1992, sid 12-15 och Cooper, B. "After the Flood", New Wine Press, Chichester 1995 (men, se Williams, P. J. "Book Review", CRSQ, vol 34 1998, sid 235) och Wedekind, C. et al "MHC-Dependent Mate Preferences in Humans", Proceedings of the Royal Society of London, serie B, vol 260, 1995, sid 245-249 och WMA 1996, ibid och Curtis, T. C. 1998, ibid och More, E. R. J. "The Created Kind — Noah´s Doves, Ravens and Their Descendants", ICC4, sid 407-419 och Hunt, H. "The Sixteen Grandsons of Noah", EN, vol 20, nr 4 1998, sid 22-25

121. Parker, G. E. "Creation, Mutation and Variation" i "Creation — The Cutting Edge", Morris, H. M. & Rohrer, D. H. (red.), MB 1982, sid 93-98.

122. Peleg kommer av ordet palag, som betyder "splittra, dela". Namnet Peleg betyder närmast "kanal", "delning" och används flera gånger om de strömmar, kanaler eller fördjupningar som uppstår i samband med de orientaliska regnen. Se t ex Jes. 30:25, 32:2, Ps. 1:3, 119:136, och Ords. 21:1. I Ps. 65:10 blir den ordagranna översättningen "Guds bäck". 1917 års bibelöversättning har "Guds källa". Pers. komm. med Doc. Seth Erlandsson. Ett till bibelord där en fysisk uppsplittring framgår är 1 Krön. 1:19. Se även Molén, G. "I Pelegs dagar", Genesis, nr 3 1994, sid 8-9 och Curtis, W. M. "A New Look at Genesis, Chapters 6-11", ICC4, sid 135-151.

123. WMA "Studies in Flood Geology", ENTJ, vol 10, 1996, sid 279-290.

124. "Djurens värld", band 11, ibid, sid 116-173.

125. Molén, M. "Hur kom sengångaren till Sydamerika?", Skapelsetro, vol 8, nr 3 1987, sid 12-19.

126. Beck, C. B. (red.) "Origin and Early Evolution of Angiosperms", Columbia UP, New York 1976, sid 126-130 och Jeffreys, H. ibid, sid 486-487, 495 och "Djurens värld", band 7, FN, sid 330-333 (här nämns en alligator som endast finns i södra USA och i Kina) och Brown, J. H. & Gibson, A. C "Biogeo­graphy", C. V. Mosby Co., St. Louis 1983, sid 314-342 och "Wandering Molluscs", NS, vol 116, 15 okt 1987, sid 33 och Scheven, J. "Mega-Sukzessionen und Klimax im Tertiär", WUW 1988 och WWW och Coppens, Y. "Apan, Afrika och människan", Atlantis, Stockholm 1989, sid 36 och Oard, M. J. "An Ice Age Caused by the Genesis Flood", ICR 1990, sid 84-86 och Godthelp, H. et al "Earliest Known Australian Tertiary Mammal Fauna", Nature, vol 356, 1992, sid 514-515 och Belasky, P. & Runnegar, B. "Biogeographic Contstraints for Tectonic Reconstructions of the Pacific Region", Geology, vol 21, 1993, sid 979-982 och "One Dinosaur Oceans Apart", Science, vol 284, 1999, sid 903.

Personliga verktyg