Bok:Vårt ursprung/Referenser och noter/Kapitel 5

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Vårt ursprung?
Bok MM VartUrsprung.jpg
Bokpresentation
Innehållsförteckning
Referenser och noter
 

<--- | --->Kapitel 5 - Jordens geologiska historia  -  sid 307 Kapitel 5

1. Bulletin of the National Re­search Council, Washington D. C., nr 80, juni 1931, sid 3-83, 299-300, 435-436 och Barrell, J. "Rhytms and the Measurements of Geologic Time", GSA Bulletin, vol 128, 1917, sid 745-904.

2. Kirkaldy, J. F. "Geological Time", Oliver & Boyd, Edinburgh 1971, sid 37-39 och Hallam, A. "Great Geological Controversies", Oxford UP, Oxford 1983, sid 82-109.

3. Bulletin of the National Re­search Council, ibid och Barrell, J. ibid.

4. Engeln, O. D. & Caster, K. E. "Geology", McG, 1952, sid 417-418.

5. Värdena på de olika sedimentlagrens mäktigheter kommer från: Strahler, A. N. "The Earth Sciences", 2:a uppl., HR 1971, sid 492-493 och Manten, A. A. "Silurian Reefs of Gotland", EL 1971, sid 30 och Wienberg Rasmussen, H. "Danmarks geologi", Gjellerup, 1968, sid 13 och Péwé, T. L. "Colorado River Guidebook: A Geological and Geographic Guide from Lees Ferry to Phantom Ranch", Tempe 1968 (l969), sid 39 och Bergström, J. et al "Guide to Excursions in Scania", SGU, serie CA, nr 54, 1982, sid 11-16.

6. Barrell, J. ibid.

7. Kulp, L. J. "Geological Chronometry by Radioactive Methods", Advances in Geophysics, vol 2, 1955, sid 179-217 och Kulp, L. J. "Isotopic Dating and the Geologic Time Scale", GSA Spec. Paper 62, 1955, sid 609-630.

8. Bulletin of the National Re­search Council, ibid, sid 7, 299-300.

9. Dott, R. H. "Dynamics of Subaqueous Gravity Depositional Processes" , AAPG Bulletin, vol 47, 1963, sid 107 och Zeller, E. J. & Wray, J. L. "Factors Influencing Precipitation of Calcium Carbonate", AAPG Bulletin, vol 40, 1956, sid 140-152 och Shinn, E. A. "Submarine Lithification of Holocene Carbonate Sediments in the Persian Gulf", Sedimentology, vol 12, 1969, sid 109-144.

10. För dokumentation se: Andrews, E. H. "God, Science & Evolution", Evangelical Press, Hertfordshire 1980, sid 108-129 och kapitel tre.

11. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 14 och kapitel tre.

12. Cobb, J. C. "Dating of Black Shales", AN, vol 91, 1961, sid 311-316.

13. Barrell, J. ibid och Kulp, L. J. "Isotopic Dating and the Geologic Time Scale", ibid och kapitel tre.

14. Brown, R. H. "Radiometric Age and the Traditional Hebrew-Christian View of Time", Origins, vol 4, 1978, sid 68-75.

15. Cowie, J. W. i "The Phanerozoic Time-Scale", Harland, W. B. et al (red.) A Supplement to the QJGS, vol 120S, 1964, sid 255-258.

16. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 468-472, 784-790, 799-801, 810-813, 831-832, 938-948.

17. Se fler exempel på kambriska dateringar som givit "fel" resultat i: WMA "Radiometric Geochronology Reapp­raised", CRSQ, vol 16, 1979, sid 102-129, 147-148 och SFI.

18. McKee, B. "Cascadia", McG, 1972, sid 25.

19. Ager, D. V. "Fossil Frustrations", NS, vol 100, 1983, sid 425.

20. O’Rourke, J. E. "Pragmatism Versus Materialism in Stratigraphy", AJS, vol 276, 1976, sid 47-55.

21. Ager, D. V. "The Nature of the Stratigraphical Record", 3:e uppl., JW 1993a, sid 101-102, 106.

22. Redfern, R. "Corridors of Time", Orbis, London 1980, sid 85.

23. Andel, T. H. "Consider the Incompleteness of the Geological Record", Nature, vol 294, 1981, sid 397-398.

24. WMA "The Essential Nonexistence of the Evolutionary-Uniformitarian Geologic Column: A Quantitative Assessment", CRSQ, vol 18, 1981, sid 46-71 och Andel, T. H. ibid och Blatt, H. "Sedimentary Petrology", 2:a uppl., WHF 1992, sid 3, 50 och Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 43-54 och SFI.

25. Gottfried Werner (1749-1817), var professor i gruvdrift i Freiburg i Sachsen. Han var en berömd lärare som påverkade forskare över hela Europa. Werners egna forskningsresultat, vilka Werner ansåg vara app­licerbara över hela världen, grundade sig dock endast på undersökningar i hans egna hemtrakter i Sachsen. Allteftersom kunskapen om jorden ökade, fick Werners teorier mer och mer överges.

26. Prokrustes var en rövare i en grekisk myt, bekant för den bädd där han plågade dem han överföll. Var offret för litet sträckte han ut det tills det passade bädden och var det för stort högg han av huvud och ben. (Efter Svensk uppslagsbok 1952.)

27. Spieker, E. M. "Mountain-Build­ing Chronology and Nature of Geologic Time-Scale" , AAPG Bulletin, vol 40, 1956, sid 1803.

28. Se exempel i Scheven, J. "Mega-Sukzessionen und Klimax im Tertiär", WUW 1988, sid 60-66 och WWW och Klein, G. de V. "Pennsylvanian Time Scales and Cycle Periods", Geology, vol 18, 1990, sid 455-457 och Stemmerik, L. & Bendix-Almgreen, S. E. "Carboniferous Age for the East Greenland `Devonian Basin", Geology, vol 26, 1998, sid 284-285 och Ji, S.-A. et al "Biostratigraphy of New Pterosaurs from China", Nature, vol 398, 1999, sid 573-574.

29. Se t ex Brand, L. "Faith, Reason, & Earth History", AUP, 1997, sid 281-293.

30. Ballard, R. D. & Grassle, J. F. "Incredible World of Deep-Sea Oases", NG, vol 156, 1979, sid 680-705 och West, S. "Smokers, Red Worms and Deep Sea Plumbing", SN, vol 117, 1980, sid 28-30 och Corliss, J. B. et al "Submarine Thermal Springs on the Galápagos Rift", Science, vol 203, 1979, sid 1073-1083.

31. Erwin, D. H. "The End-Permian Mass Extinction: What Really Happened and Did It Matter?", TREE, vol 4, 1989, sid 225-229 och Farmer, J. et al "Ediacaran Fossils from the Innerelv Member (Late Proterozoic) of the Tanafjorden Area, Northeastern Finnmark" , GM, vol 129, 1992, sid 181-195.

32. Steinmann, G. & Döderlein, L. "Elemente der Paläontologie" , Verlag von Wilhelm Eng­elmann, Leipzig 1890.

33. Roth, A. A. "Origins", RH 1998, sid 169.

34. Cadée, G. C. "Eolian Transport and Left/Right Sorting of Mya Shells", Palaios, vol 7, 1992, sid 198-202 och Jacobs, D. K. et al "Ammonite Shell Shape Covaries with Facies and Hydrodynamics", Geology, vol 22, 1994, sid 905-908.

35. Scheven, J. "The Interpretation of Fossils and the Principle of Actualism" i "Understanding Fossils & Earth History", Tyler, D. J. (red.) BC (Spec. Issue) nr 18, 1984, sid 5-19.

36. Nevins, S. E. "Post-Flood Strata of the John Day Country, Northeastern Oregon", CRSQ, vol 10, 1974, sid 191-204 och "Comments", sid 205-207, 228 och Northrup, B. E. "Identifying the Noahic Flood in Historical Geology", del 1 & 2, ICC2, vol 1, sid 173-188 och Scheven, J. "Stasis in the Fossil Record as Confirmation of a Belief in Biblical Creation", ICC2, vol 1, sid 197-215 och Scheven, J. "The Flood/Post-Flood Boundary in the Fossil Record", ICC2, vol 2, sid 247-266 och Scheven, J. "Leben 4", 1998 och WWW.

37. Scheven, J. 1988, ibid och Scheven, J. "Leben 4", 1992 och WWW och Oard, M. J. "Polar Dinosaurs", CRSQ, vol 32, 1996c, sid 237-239 och ENTJ, vol 10, 1996, sid 29-167 och Oard, M. J. "Where is the Flood/Post-Flood Boundary in the Rock Record?", ENTJ, vol 10, 1996b, sid 258-278 och WMA "Studies in Flood Geology", ENTJ, vol 10, 1996, sid 279-290 och Walker, T. "The Great Artesian Basin, Australia", ENTJ, vol 10, 1996, sid 379-390 och ENTJ, vol 12, 1998, sid 41-45, 55-86 och Snelling, A. A. "Waterborne Gravity Flows Buried Mongolian Dinosaurs", ENTJ, vol 12, 1998, sid 133-134 och ENTJ, vol 12, 1998, sid 46-47, 55-86 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 170-174.

38. Detta går att visa med enkla experiment.

39. Scheven, J. 1988, ibid och WWW.

40. Modellen delvis föreslagen av Joachim Scheven. Observera att om organismerna levde i någon typ av underjordiska källor bör temperaturen ha varit betydligt lägre i dem än 400° C. Scheven, J. 1984, ibid. Se även Scheven, J. i "Struktur und Information in Technik und Natur", Gitt, W. (red.), Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, okt 1981, sid 37-55 och WMA "A Diluviological Treatise on the Stratigraphic Separation of Fossils", CRSQ, vol 20, 1983, sid 133-185 och SFI.

41. Bengtson, S. "Den kambriska explosionen" i "Vetenskap i rörelse", Söderberg, E. & Linder, M. (red.) NFR:s årsbok 1978, sid 36-46 och Tunnicliffe, V. "The Nature and Origin of the Modern Hydrothermal Vent Fauna", Palaios, vol 7, 1992, sid 338-350 och Little, C. T. S. et al "Silurian Hydrothermal-Vent Community from the Urals, Russia", Nature, vol 385, 1997, sid 146-148.

42. "Djurens värld", ibid, vol 4, sid 336-340, 547-548, vol 5, sid 33, 42-43, 584-588 och Kirkaldy, J. F. "The Study of Fossils", 2:a uppl., HPG 1971, sid 82. Kvastfeningen har dessutom ett organ som liknar en lunga, vilket möjligen är ett organ som används vid dykning på stora djup. Organ som kan ha varit likadana, som liknar lungor, har man funnit hos fossila fiskar från de djupast liggande sedimentlagren. Se Olsson, R. "Kordatzoologi", Almqvist & Wiksell, Stockholm 1971, sid 51 och Denison, R. H. "The Soft Anatomy of Bothriolepis", JP, vol 15, 1941, sid 553-561.

43. Shawver, L. J. "Trilobite Eyes: An Impressive Feat of Early Evolution" , SN, vol 105, 1974, sid 72-73 och Towe, K. M. "Trilobite Eyes: Calcified Lenses in vivo", Science, vol 179, 1973, sid 1007-1009 och Clarkson, E. N. K. & Levi-Setti, R. "Trilobite Eyes and the Optics of Des Cartes and Huygens", Nature, vol 254, 1975, sid 663-667.

44. Scheven, J. 1984, ibid.

45. Northcutt, R. G. "Anatomical Evidence of Electroreception in the Coelacanth", Zentralblatt für Veterinärmedizin, serie C, vol 9, 1980, sid 289-295.

46. Blatt, H. i "Aspects of Diagenesis", Scholle, P. A. & Schluger, P. R. (red.), SEPM, nr 26, mars 1979, sid 141-157.

47. Brown, W. T., ICC, vol 1, 1986 sid 23-38 och Ballard, R. D. & Grassle, J. F. ibid och West, S. ibid och Corliss, J. B. et al ibid och Krauskopf, K. B. "Introduction to Geochemistry", 2:a uppl., McG, 1979, sid 432 och Kerr, R. A. "The Deepest Hole in the World", Science, vol 224, 1984, sid 1420.

48. Alexandersson, T. "The Sedimentary Xenoliths from Surtsey: Marine Sediments Lithified on the Sea-Floor", Surtsey Re­search Progress Report 5, Reykjavik, mars 1970, sid 83-89 och Gaines, A. M. "Protodolomite Synthesis at 100°C and Atmospheric Pressure", Science, vol 183, 1974, sid 518-519 och Levathes, L. E. "Iceland: Life Under the Glaciers", NG, vol 171, 1987, sid 184-215 och Amos, A. J. (red.) "Gondwana Stratigraphy", UNESCO 1969, sid 557 och Mackenzie, F. T. & Gees, R. "Quartz: Synthesis at Earth-Surface Conditions", Science, vol 173, 1971, sid 533-535 och Blatt, H. 1992, ibid, sid 307 och Small, J. S. et al "Experimental Simulation of Clay Precipitation Within Reservoir Sandstones", JSP, vol 62, 1992, sid 508-529 (två artiklar) och Austin, S. A. (red.) "Grand Canyon", ICR 1994, sid 25-26 och Bjørkum, P. A. "How Important is Pressure in Causing Dissolution of Quartz in Sandstones?", JSR, vol 66, 1996, sid 147-154 och Rezaee, M. R. & Tingate, P. R. "Origin of Quartz Cement in the Tirrawarra Sandstone, Southern Cooper Basin, South Australia", JSR, vol 67, 1997, sid 168-177 och Mounji, D. et al "Hydrothermal origin of Devonian Conical Mounds (Kess-Kess) of Hamar Lakhdad Ridge, Anti-Atlas, Morocco", Geology, vol 26, 1998, sid 1123-1126.

49. Kranz, P. M. "The Anastro­phic Burial of Bivalves and Its Paleoecological Significance", JG, vol 82, 1974, sid 237-265.

50. Velikovsky, I. "Earth in Upheaval", VG, 1976, sid 18-21.

51. Wanless, H. R. "Pennsylvanian Correlations in the Eastern Interior and Appalachian Coal Fields", GSA Spec. Paper nr 17, 1939, sid 9 och Ager, D. V. "The New Catastrophism", CUP, 1993b, sid 47-50.

52. Barrell, J. ibid, sid 798, 806, 883.

53. För ytterligare detaljer se: Rupke, N. A. "Prolegomena to a Study of Cataclysmal Sedimentation", CRSQ, vol 3, 1966, sid 16-37. Se även Coffin, H. G. "Erect Floating Stumps in Spirit Lake, Washington", Geology, vol 11, 1983, sid 298-299 och Coffin, H. G. "Vertical Flotation of Horsetails (Equisetum): Geological Implications", GSA Bulletin, vol 82, 1971, sid 2019-2022.

54. Klusemann, H. & Teichmüller, R. "Begrabene Wälder im Ruhrkohlenbecken", Natur und Volk, vol 84, nov 1954, sid 373-382.

55. Herman, H. "Brown Coal", State Electricity Commission of Victoria, 1952. Fotot och referensen från Harold G. Coffin.

56. Newell, N. D. "Symposium on Fifty Years of Paleontology", JP, vol 33, 1959, sid 492-496 och Rodgers, A. W. & Du Toit, A. L. "The Geology of Cape Colony", Longmans & Co., London 1909, sid 166-167 och WMA "The Karoo Vertebrate Non-problem: 800 Billion Fossils or Not?", ENTJ, vol 14 nr 2 2000, sid 47-49.

57. Dunbar, C. O. "Historical Geology", JW 1949, sid 257 och Rupke, N. A. "Reply", GSA Bulletin, vol 81, 1970, sid 2535-2537.

58. Brown, R. "Section of the Lower Coal-Measures of the Sydney Coal-Field, in the Island of Cape Breton", QJGS, vol 6, 1850, sid 115-133.

59. Colbert, E. H. "The Age of the Reptiles", WN 1965, sid 164-178.

60. Velikovsky, I. ibid, sid 43-45. Här nämns även andra fossil och fossilgravar med valar, valrossar och sälar.

61. Moore, R. C. "Introduction to Historical Geology", 2:a uppl., McG, 1958, sid 401-402.

62. Manwell, R. D. "An Insect Pompeii", Scientific Monthly, vol 80, juni 1955, sid 357-358.

63. Ladd, H. S. "Ecology, Paleontology and Stratigraphy", Science, vol 129, 1959, sid 72 och Jordan, D. S. "A Miocene Catastrophe", NH, vol 20, jan-febr 1920, sid 18-22.

64. Nicholas, B. G, "Recent Paleontological Discoveries from Cumberland Bone Cave", Scientific Monthly, maj 1953, vol 76, sid 301-305 och Velikovsky, I. ibid, sid 54-55.

65. Horner, J. R. & Gorman, J. "Digging Dinosaurs", Workman Publ., New York 1988, sid 128-133, 164, 200

66. Velikovsky, I. ibid, sid 60-62 (liknande fossilgravar finns i t ex Kalifornien, Oregon och Schweiz), och Obruchev, V. A. "Fundamentals of Geology", 2:a uppl., Foreign Languages Publ. House, Moskva 1959, sid 324-326.

67. Colbert, E. H. "Men and Dinosaurs", E. P. Dutton & Co., New York 1968, sid 141.

68. Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 65-66.

69. Wysong, R. L. "The Creation — Evo­lution Controversy", Inquiry Press, Midland 1976, fig 113, sid 368.

70. Milici, R. C. et al "The Mississippian and Pennsylvanian Systems in the United States", USGS 1110, G 32-G 34, 1979.

71. Colbert, E. H. "Dinosaurs", HPG 1962, sid 60.

72. Murray, M. "Paleontology", SN, vol 130, 1986, sid 137.

73. "Fishing for Fossils", Compressed Air Magazine, vol 63, mars 1958, sid 23-24.

74. Colbert, E. H. "Men and Dinosaurs", ibid, sid 171-173.

75. Feduccia, A. "Presbyornis and the Evolution of Ducks and Flamingos", AS, vol 66, 1978, sid 298-301.

76. Buchheim, P. H. & Surdam, R. C. "Fossil Catfish and the Depositional Environment of the Green River Formation, Wyoming", Geology, vol 5, 1977, sid 196-198.

77. Jepsen, G. L. "Early Eocene Bat from Wyoming", Science, vol 154, 1966, sid 1333-1339.

78. Fritz, W. J. "Reinterpretation of the Depositional Environment of the Yellowstone ‘Fossil Forests"’, Geology, vol 8, 1980, sid 309-313 och Coffin, H. G. "Orientation of Trees in the Yellowstone Petrified Forests", JP, vol 50, 1976, sid 539-543 och "Comment and Reply on ‘Erect Floating Stumps in Spirit Lake, Washington’", Geology, vol 11, 1983, sid 733-734 och Coffin, H. G. "The Yellowstone Petrified `Forests", Origins, vol 24, 1997, sid 2-44. Se även Fritz, W. J. "Stumps Transported and Deposited Upright by Mount St. Helens Mud Flows", Geology, vol 8, 1980, sid 586-588.

79. Velikovsky, I. ibid, sid 55-58 och Lee, J. S. "The Geology of China", Thomas Murby & Co., London 1939, sid 369.

80. Velikovsky, I. ibid, sid 70-72.

81. Tolmachoff, I. "The Carcasses of the Mammoth and Rhinoceros Found in the Frozen Ground of Siberia", Transactions of the American Philosophical Society 23, 1929, sid 11-71 och Flint, R. F. "Glacial and Pleistocene Geology", JW 1957, sid 471 och Hibben, F. C. "The Lost Americans", Crowell, New York 1946, sid 90-101, 168-170, 176-179, 196 och Obruchev, V. A. ibid, sid 326-327.

82. Velikovsky, I. ibid sid 49-50.

83. Baker, S. "Tvistefrågan", DSS 1980, sid 24 och Nilsson, H. "Synthetische Artbildung", Gleerup, Lund 1953, sid 1210.

84. Colbert, E. H. "Men and Dinosaurs", ibid, sid 58.

85. Andrews, E. H. "Ur intet", DSS 1980, sid 99.

86. Andrews, E. H. "Ur intet", DSS 1980, sid 99, foto 6.

87. Witham, H. "Observations on Fossil Vegetables", William Blackwood, Edinburgh 1831, sid 6-8 och Geike, A. "Text-Book of Geology", 4:e uppl., MAC 1903, vol 1, sid 654-655.

88. Geike, A. ibid.

89. Witham, H. "A Description of a Fossil Tree Discovered in the Quarry of Cragleith", Trans­actions of the Royal Society of Edinburgh, vol 12, del 1, 1832, sid 147-152 och figurer. Se även Geike, A. ibid, vol 2, sid 1030.

90. Broadhurst, F. M. "Some Aspects of the Paleoecology of Non-Marine Faunas and Rates of Sedimentation in the Lanca­shire Coal Measures", AJS, vol 262, 1964, sid 865-866.

91. Velikovsky, I. ibid, sid 15-18. Liknande fossilgravar finns det massvis av över hela Europa. Se sid 26-28.

92. ibid, sid 18-21 och Miller, H. "The Old Red Sandstone", Gould & Lincoln, Boston 1854, 4:e uppl., sid 48, 216-217, 221-222.

93. Velikovsky, I. ibid, sid 51-54. För fler referenser till var man finner fossil från olika klimat tillsammans, se: Garner, P. A. "Article Review", CRSQ, vol 27, sid 105-107.

94. Nilsson, H. ibid, sid 1194-1196.

95. Newell, N. D. ibid, sid 496-497.

96. Swinton, W. E. "The Dinosaurs", GAU, 1970, sid 271 (som menade att detta kanske kunde bero på förgiftning) och Dashzeveg, D. et al "Extraordinary Preservation in a New Vertebrate Assemblage from the Cretaceous of Mongolia", Nature, vol 374, 1995, sid 446-449 (forskarna trodde dock att dessa djur dött i en öken, men de låg i korsskiktad sandsten liknande den som bildas i strömmande vatten; se fakta och kritik senare i detta kapitel) och Elzanowski, A. & Wellnhofer, P. "Cranial Morphology of Archaeopteryx", Journal of Vertebrate Paleontology, vol 16, 1996, sid 81-94.

97. Kurtén, B. "Dinosauriernas värld", BA 1967, sid 115.

98. Coombs, W. P. "Swimming Ability of Carnivorous Dinosaurs", Science, vol 207, 1980, sid 1198-1200.

99. Chiappe, L. M. et al "Sauropod Dinosaur Embryos from the Late Cretaceous of Patagonia", Nature, vol 396, 1998, sid 258-261.

100. Oard, M. J. "Dinosaurs in the Flood: A Response", ENTJ, vol 12, 1998, sid 69-86.

101. Simpson, G. G. "Life of the Past", YUP 1953, sid 67 och Wysong, R. L. ibid, sid 359-360, fig 108-109 och Pollard, J. E. "Evidence for Diet" i "Palaeobiology: A Synthesis" Briggs, D. E. G. & Crowther, P. R. (red.), Blackwell Scientific Publ. 1990, sid 362-367 och Case, G. R. "A Pictoral Guide to Fossils", Krieger Publ. Co., Malabar 1992, sid 309 och Wieland, C. "Frozen Feeding", EN, vol 19, nr 2 1997, sid 52.

102. Northrup, B. E. "The Sisquoc Diatomite Fossil Beds", CRSQ, vol 6, 1969, sid 129-135.

103. Ager, D. V. 1993b, ibid, sid 52.

104. Martill, D. M. "Preservation of Fish in the Cretaceous Santana Formation of Brazil", Palaeontology, vol 31, 1988, sid 1-18 och Martill, D. M. "The Medusa Effect: Instantaneous Fossilization", GT, vol 5, 1989, sid 201-205.

105. Stuermer, W. "Soft Parts of Cephalopods and Trilobites: Some Surprising Results of X-ray Examinations of Devonian Slates", Science, vol 170, 1970, sid 1300-1302.

106. Morris, S. C. i "Encyclopedia of Paleontology" Fairbridge, R. W. & Jablonski, D. (red.), Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg 1979, sid 153-160 och "Traces of Soft-Bodied Beasties", SN, vol 127, 1985, sid 298 och Norell, M. A. et al "A Nesting Dinosaur", Nature, vol 378, 1995, sid 774-776 och Currie, P. J. & Padian, K. (red.) "Encyclopedia of Dinosaurs", AP, 1997, sid 669-675.

107. Martill, D. M 1988, ibid och Martill, D. M. 1989, ibid.

108. Mikulic, D. G. & Briggs, D. E. G. "A Silurian Soft-Bodied Biota", Science, vol 228, 1985, sid 715-717 och Bürgin, T. et al "The Fossils of Monte San Giorgio", SCIAM, vol 260, juni 1989, sid 50-57 och Martill, D. M. 1989, ibid och Briggs, D. E. G. et al "Pyritization of Soft-Bodied Fossils", Geology, vol 19, 1991, sid 1221-1224 och Storch, G. "The Mammals of Island Europe", SCIAM, vol 266, febr 1992, sid 42-46 och Palmer, D. "How Busy Bacteria Turn Flesh Into Stone", NS, vol 141, 19 mars 1994, sid 17 och Coffin, H. G. "A Picture Window on the Eocene", Origins, vol 22, 1995, sid 38-42 och Wilby, P. R. et al "Mineralization of Soft-Bodied Invertebrates in a Jurassic Metalliferous Deposit", Geology, vol 24, 1996, sid 847-850 och Bengtson, S. & Zhao, Y. "Fossilized Metazoan Embryos from the Earliest Cambrian", Science, vol 277, 1997, sid 1645-1648 och Hecht, J. "The Peoplés Fossils", NS, vol 155, 9 aug 1997, sid 32-35 och Narbonne, G. M. "The Ediacara Biota: A Terminal Neoproterozoic Experiment in the Evolution of Life", GSA Today, vol 8, febr 1998, sid 1-6 och Orr, P. J. et al "Cambrian Burgess Shale Animals Replicated in Clay Minerals", Science, vol 281, 1998, sid 1173-1175 och Gabbott, S. & Zalasiewicz, J. "The Quick and the Dead", NS, vol 162, 5 juni 1999, sid 44-48.

109. Clutter, T. "The Clarkia Fossil Bowl", American Forests, febr 1985, sid 22-25 och Pääbo, S. & Wilson, A. C. "Miocene DNA Sequences — A Dream come True?", Current Biology, vol 1, nr 1 1991, sid 45-46.

110. Allison, P. A. & Briggs, D. E. G. "Exceptional Fossil Record: Distribution of Soft-Tissue Preservation through the Phanerozoic", Geology, vol 21, 1993, sid 527-530.

111. Shear, W. A. et al "Early Land Animals in North America: Evidence from Devonian Age Arthropods from Gilboa, New York", Science, vol 224, 1984, sid 492-494 och Davies, K. L. "Duck-Bill Dinosaurs (Hadrosauridae, Ornithischia) from the North Slope of Alaska", JP, vol 61, 1987, sid 198-200 och Pääbo, S. & Wilson, A. C. 1991, ibid och Morell, V. "Dino DNA: The Hunt and the Hype", Science, vol 261, 1993, sid 160-162 och Barreto, C. et al "Evidence of the Growth Plate and the Growth of Long Bones in Juvenile Dinosaurs", Scvience, vol 262, 1993, sid 2020-2023 och Taylor, M. "Something Massive this Way Comes", NS, vol 143, 17 sept 1994, sid 40-41 och Snelling, A. A. "A `165 Million Year Surprise", EN, vol 19, nr 2 1997, sid 14-15 och "Coloring Fossils", Science, vol 277, 1997, sid 905 och da Silva, W. "Jurassic Pink?", NS, vol 155, 30 aug 1997, sid 11 och Currie, P. J. & Padian, K. (red.) 1997, ibid, sid 134 och Butterfield, N. J. & Rainbird, R. H. "Diverse Organic-Walled Fossils, Including `Possible Dinoflagellates,´ from the Early Neoproterozoic of Arctic Canada", Geology, vol 26, 1998, sid 963-966 och Orr, P. J. et al 1998, ibid samt kapitel 2 i denna bok.

112. Chave, K. "Skeletal Durability and Preservation" i "Approaches to Paleoecology" Imbrie, J. & Newell, N. (red.), JW 1964, sid 377-387.

113. Sozansky, V. I. "Origin of Salt Deposits in Deep-Water Basins of Atlantic Ocean", AAPG Bulletin, vol 57, 1973, sid 589-590.

114. Newell, N. D. ibid, sid 496 och Kerr, R. A. "Taphonomic Down and Dirty", Science, vol 257, 1991, sid 33 och Gabbott, S. & Zalasiewicz, J. 1999, ibid.

115. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 25.

116. Blatt, H. "Sedimentary Petrology", 2:a uppl., WHF 1992, sid 204. Jämför även med Kowalewski, M. et al "A Fossil Record Full of Holes: The Phanerozoic History of Drilling Predation", Geology, vol 26, 1998, sid 1091-1094.

117. Kirkaldy, J. F. "The Study of Fossils", ibid, sid 64 och Velikovsky, I. ibid, som ger många exempel i sin bok. Se även Mellet, J. S. "Scatological Origin of Microvertebrate Fossil Accumulations", Science, vol 185, 1974, sid 349-350 och Brand, L. 1997, ibid, sid 300.

118. Nevins, S. E. 1974, ibid.

119. Oehler, J. H. & Schopf, J. W. "Artificial Microfossils", Science, vol 174, 1971, sid 1229-1231 och Briggs, D. E. G. & Kear, A. J. "Fossilization of Soft Tissue in the Laboratory", Science, vol 259, 1993, sid 1439-1442 och Wilby, P. R. et al "Role of Microbial Mats in the Fossilization of Soft Tissues", Geology, vol 24, 1996, sid 787-790.

120. WMA "An Anthology of Matters Significant to Creationism and Diluviology: Report 2" , CRSQ, vol 18, 1982, sid 201-223, 239 och SFI.

121. WMA, 1982, ibid.

122. Lubenow, M. L. "Reversals in the Fossil Record: The Latest Problem in Stratigraphy and Evolutionary Phylogeny", CRSQ, vol 13, 1977, sid 185-190, 230.

123. Meyerhoff, A. A. et al "Phanerozoic Faunal & Floral Realms on the Earth", GSA Memoir 189, 1996, sid 39.

124. Thiede, J. "Reworking in Upper Mesozoic and Cenozoic Central Pacific Deep-Sea Sediments", Nature, vol 289, 1981, sid 667-670.

125. Redfern, R. ibid, sid 86.

126. WMA, 1982, ibid.

127. Se t ex Axelrod, D. I. "Mesozoic Paleogeography and Early Angiosperm History", Botanical Review, vol 36, nr 3 1970, sid 277-319.

128. WMA "Studies in Flood Geology", ENTJ, vol 10, 1996, sid 279-290.

129. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 25. Man hänvisade till en statistisk metod som tolkats utgående från att evolutionsteorin skulle vara sann. Se Shaw, A. B. "Time in Stratigraphy", McG, 1964.

130. Sliter, W. V. & Baker, R. A. "Cretaceous Bathymetric Distribution of Benthic Foraminifers", Journal of Foraminiferal Research, vol 2, okt 1972, sid 167-181 och Cutler, A. H & Flessa, K. W. "Fossils Out of Sequence: Computer Simulations and Strategies for Dealing with Stratigraphic Disorder", Palaios, vol 5, 1990, sid 227-235.

131. WMA "The Fossil Record: Becoming More and More Random All the Time", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 110-116 och kapitel två.

132. Bengtson, S. "Atractosella, a Silurian Alcyonacean Octocoral", JP, vol 55, 1981, sid 281-294.

133. WMA 2000, ibid och kapitel två.

134. Lockley, M. G. et al "The Track Record of Mesozoic Birds: Evidence and Implications", PTR, serie B, vol 336, 1992, sid 113-134.

135. Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 34 och Oard, M. J. "How Well do Paleontologists Know Fossil Distributions?", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 7-8 och SFI.

136. "Palaeomagnetism and G. truncatulinoides", Nature, vol 241, 1973, sid 431 och "G. truncatulinoides in Dispute", Nature, vol 244, 1973, sid 74.

137. Leclercq, S. "Evidence of Vascular Plants in the Cambrian", Evolution, vol 10, juni 1956, sid 109-114 och Axelrod, D. I. "Evolution of the Psilo­phyte Paleoflora", Evolution, vol 13, 1959, sid 264-275.

138. Kenrick, P. & Crane, P. R. "The Origin and Early Evolution of Plants on Land", Nature, vol 389, 1997, sid 33-39 och Horodyski, R. J. & Knauth, L. P. "Life on Land in the Precambrian", Science, vol 263, 1994, sid 494-498. Nyligen gjorda fynd i kambrium verkar dock kunna bli accepterade. Se Hecht, J. "Early Debut", NS, vol 165, 18 mars 2000, sid 15.

139. Darrah, W. C. "Spores of Cambrian Plants", Science, vol 86, 1937, sid 154-155 och Coates, J. et al "Age of the Saline Series in the Punjab Salt Range", Nature, vol 155, 1945, sid 266-267 och Gosh, A. K. & Bose, A. "Spores and Tracheids from the Cambrian of Kashmir", Nature, vol 169, 1952, sid 1056-1057 och Jacob, K. et al "Spores and Tracheids from the Vindhyan System, India: the Advent of Vascular Plants", Nature, vol 172, 1953, sid 166-167 och Fleming, P. J. G. & Rigby, J. F. "Possible Land Plants from the Middle Cambrian, Queensland", Nature, vol 238, 1974, sid 266-267.

140. Ghosh, A. K. et al "Evidence Bearing on the Age of the Saline Series in the Salt Range of the Punjab", GM, vol 58, 1951, sid 129-132.

141. WMA 1982, ibid.

142. Thiede, J. i "Stratigraphy Quo Vadis?" Seibold, E. & Meulenkamp, J. D. (red.), AAPG Studies in Geology nr 16, 1984, sid 9-14.

143. Miall, A. D. "Principles of Sedimentary Basin Analysis", SV 1990, sid 111.

144. Lubenow, M. L. "Significant Fossil Discoveries since 1958: Creationism Con­firm­ed", CRSQ, vol 17, 1980, sid 148-160 och Calais, R. C. "Response to Paidan", CRSQ, vol 25, 1989, sid 202-207 och Proceedings of the Society of the Antiquaries of Scotland, Edinburgh, vol 1, del 2, 1853-54, sid 121-122 och Hitchcook, E. "Ichnology of Massachusetts", William White, Boston 1858, sid 12-123, 134-136, 185, plansch 24 och Proceedings of the Geologists Association, London, vol 15, 1897-98, sid 63-82 och Stopes, M. C. C. "Human Art in the Red Crag", GM, vol 9, 1912, sid 95-96.

145. Trueman, C. N. & Benton, M. J. "A Geochemical Method to Trace the Taphonomic History of Reworked Bones in Sedimentary Settings", Geology, vol 25, 1997, sid 263-266.

146. Alla fynd som refereras i nedanstående publikationer är naturligtvis inte lika väl dokumenterade. Taylor, P. "Dinosauriemysteriet och Bibeln", Normans Förlag1994 (har flera källhänvisningar som kan nås genom www.ChristianAnswers.net) och Goertzen, J. "The Rhamphorhynchoid Pterosaur Scaphognathus crassirostris: A `Living Fossil Until the 17th Century?", ICC4, sid 253-269 och Driver, R. "Australiás Aborigines... Did They See Dinosaurs?", EN, vol 21, nr 1 1998/99, sid 24-27 och Jerlström, P. G. "Live Plesiosaurs: Weighing the Evidence", ENTJ, vol 12, 1998, sid 339-346 och Alferov, T. "Dragons", EN, vol 22, nr 3 2000, sid 14-16.

147. EN, vol 6, febr 1984, sid 16-17 och vol 8 nov 1985, sid 14-16 och vol 8, mars 1986, sid 15.

148. Cook, M. A. "Prehistory and Earth Models", MP 1966 sid 332-333. Ingen verkade kunna förklara hur växtdelarna kommit dit. Många var helt fossilerade, medan vissa var nästan helt opåverkade av mineraler och verkade mycket unga. Två kol-14 analyser på växtdelarna gav åldrar kring 4000 år. Fynden bortförklarades dock och antogs vara från kritaperioden av Dorf: Dorf, E. GSA Bulletin, vol 70, nr 12, sid 1591.

149. Stainforth, R. M. "Occurence of Pollen and Spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana", Nature, vol 210, 1966, sid 292-294.

150. Sarjeant, W. A. J. "History and Bibliography of the Study of Fossil Vertebrate Footprints in the British Isles", PPP, vol 16, 1974, sid 325.

151. Williams, E. L. "Precambrian Pollen - A Response", CRSQ, vol 33, 1997, sid 239-242.

152. Scoyen, E. T. "Were There Giants in Those Days", Arizona Highways, vol 27, juli 1951, sid 36-39.

153. Sternberg, C. M. "Carboniferous Tracks from Nova Scotia", GSA Bulletin, vol 44, 1933, sid 951-965.

154. Gilmore, C. W. "Fossil Footprints from the Grand Canyon: Second Contribution", Smithsonian Miscellaneous Collections, vol 80, nr 3, 1927, foto 18, övre högra hörnet. Fotavtrycket beskrivs som "oidentifierat".

155. McKee, E. D. (1982) "The Supai Group of Grand Canyon", USGS 1173, sid 93-100.

156. Hitchcook, E. "Ichnology of New England: A Report on the Sandstone of Connecticut Valley, Especially Its Footmarks", W. White. Boston 1858. Taget från Gilmore, C. W. "Fossil Footprints from the Grand Canyon", Smithsonian Miscellaneous Collections, vol 77, 30 jan 1926, sid 37-40 och planch 2.

157. Jardine, W. "The Ichnology of Annandale", Edinburgh 1853, sid 9, planch 1. Taget från Gilmore, C. W. ibid.

158. Bowden, M. "Ape-Men — Fact or Fallacy?", SO 1981, sid 75-89.

159. Scheven, J. "The Flood/Post-Flood Boundary in the Fossil Record", ICC2, vol 2, sid 247-266.

160. Scheven, J. "Mega-Sukzessionen und Klimax im Tertiär", WUW 1988, sid 180-186 och WWW.

161. Stewart, D. "Petrified Footprints: A Puzzling Parade of Permian Beasts", Smithsonian, vol 23, juli 1992, sid 71-79.

162. Brand, L. & Florence, J. "Stratigraphic Distribution of Vertebrate Fossil Footprints Compared with Body Fossils", Origins, vol 9, 1982, sid 67-74.

163. Twidale, C. R. "Analysis of Landforms", JW 1976, sid 33-39 och Huene, R. "Structure of the Continental Margin and Tectonism at the Eastern Aleutian Trench", GSA Bulletin, vol 83, 1972, sid 3613-3626 och Wesson, P. S. "Objections to Continental Drift and Plate Tectonics", JG, vol 80, 1972, sid 185-197 och Jeffreys, H. "The Earth", 6:e uppl., CUP 1976, sid 486-487 och Carey, S. W. (red.) "The Expanding Earth", University of Tasmania 1981.

164. Twidale, C. R. "Analysis of Landforms", JW 1976, sid 29-31 och Carey, S. W. "The Orocline Concept in Geotectonics", Papers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania, vol 89, 1956, sid 255-288.

165. Dalla Salda, L. H. "Did the Taconic Appalachians Continue Into Southern South America?", Geology, vol 20, 1992, sid 1059-1062.

166. Wesson, P. S. ibid och Brown, W. T., ICC, vol 1, 1986 sid 23-38 och Brown, W. T. "In the Beginning", Center for Scientific Creation, Phoenix 1995.

167. Carey, S. W. "Theories of the Earth and the Universe", Stanford UP, 1988, sid 158-161, 315 och Corliss, W. R. "Inner Earth: A Search for Anomalies", The Sourcebook Project, Glen Arm 1991, sid 61, 121-126.

168. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) "New Concepts in Global Tectonics", Texas Tech UP, Lubbock 1992. Över 30 forskare har samarbetat och skrivit artiklar i detta arbete på ca 500 sidor.

169. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 92-93.

170. Fisher, D. "Dating the Spread­ing Sea Floor", NS, vol 44, 1969, sid 185-187 och Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid.

171. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid och Montgomery, H. et al "A 195 Ma Terrane in a 165 Ma Sea: Pacific Origin of the Carribean Plate", GSA Today, vol 4, 1994, sid 1, 3-6 och Bonatti, E. et al "Lower Cretaceous Deposits Trapped Near the Equatorial Mid-Atlantic Ridge", Nature, vol 380, 1996, sid 518-520 och WMA "More Evidence Against Plate Tectonics", CRSQ, vol 35, 1998, sid 111-112 och Pilot, J. et al "Paleozoic and Proterozoic Zircons from the Mid-Atlantic Ridge", Nature, vol 393, 1998, sid 676-679.

172. Unfred, D. W. "Flood and Post-Flood Geodynamics: An Expanded Earth Model", CRSQ, vol 22, 1986, sid 171-179 och Wesson, P. S. ibid och Carey, S. W. 1988, ibid, sid 174-189.

173. Tanner, W. F. "Deep-Sea Trenches and the Compression Assumption", AAPG Bulletin, vol 57, 1973, sid 2195-2206.

174. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid och Carey, S. W. 1988, ibid, sid 217-258.

175. Maddox, J. "What Happens in the Mantle?", Nature, vol 307, 1984, sid 591 och Jeffreys, H. ibid, sid 454-462, 490-497 och Artyushkov, E. V. "The Forces Driving Plate Motions and Compression of the Crust in Fold Belts" i "Composition, Structure and Dynamics of the Lithosphere-Asthenosphere System" Fuchs, K & Froidevaux, C. (red.) GSA 1987, sid 175-188 och Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid och Reed, J. K. et al "An Introduction to Modern Uniformitarian and Catastrophic Plate Tectonic Concepts", CRSQ, vol 33, 1996, sid 202-210.

176. Davies, P. A. & Runcorn, S. K. (red.) "Mechanisms of Continental Drift and Plate Tectonics", AP 1980. Här finns en mängd olika förslag till teoretiska modeller, men ingen modell har visats vara möjlig.

177. Wesson, P. S. ibid och Cook, M. A. 1966, ibid, sid 90-102 och Cook, M. A. "How and when `Pangeá Ruptured and the Continents Shifted", ICC, vol 2, sid 69-87 och Bluth, C. "Convection Currents in the Earth’s Mantle: A Mechanism for Continental Drift?", CRSQ, vol 20, 1983, sid 131-132, 193.

178. Wieland, C. & Snelling, A. "Has Continental Drift Been Measured?", EN, vol 9, juni 1987, sid 15-18 och Carey, S. W. 1988, ibid, sid 167-173.

179. Carey, S. W. 1988, ibid sid 158-161 och Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid och Meyerhoff, A. A. et al "Phanerozoic Faunal & Floral Realms of the Earth", GSA Memoir 189, 1996.

180. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid. Se även Smoot, N. C. "Reply", Geology, vol 18, 1990, sid 912-914 (taget från Chatterjee & Hotton).

181. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid.

182. Se exempel i Cook, F. A. et al "The Southern Appalachians and the Growth of Continents", SCIAM, vol 243, okt 1980, sid 124-138 och Jeffreys, H. ibid, sid 494-495 och Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 138-139.

183. Rezanov, I. A. "Paleomagnetism and Continental Drift", International Geology Review, vol 10, nr 7 1968, sid 765-776 och Wesson, P. S. ibid.

184. Meyerhoff, A. A. & Meyerhoff, H. A. "‘The New Global Tectonics’: Age of Linear Magnetic Anomalies of Ocean Basins", AAPG Bulletin, vol 56, 1972, sid 337-359.

185. Wesson, P. S. ibid och Corliss, W. R. 1991 ibid och Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid Reed, J. K. et al 1996 ibid.

186. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid, sid 9 och 172.

187. Tanner, W. F. ibid, och Maxwell, J. C. ibid.

188. Meyerhoff, H. A. Geotimes, maj 1981, sid 12 och Davies, P. A. & Runcorn, S. K. (red.) 1980, ibid. I symposiet som redigerats av Davies & Runcorn ignoreras helt den kritik som framförts mot kontinentaldriftsteorin.

189. Mundy, B. "Expanding Earth?", Origins, vol 15, 1988, sid 53-69 och Carey, S. W. 1988, ibid och Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid. Se även problem med "mätningarna" på tillväxtlager hos koraller, somm tolkas så att året skulle ha haft fler dygn tidigare än i dag: Carey, S. W. 1988, ibid, sid 195-196 och Scheven, J. "Wind of Doctrine", WWW.

190. Det finns argument för att många meteoritkratrar inte kan vara från meteoriter, t ex Chicxulub i Mexico. Se dokumentation i Wieland, C. "The Great Dinosaur Extinction Controversy", ENTJ, vol 12, 1998, sid 154-158.

191. Namn, plats och kraterdiameter från Grieve, R. et al "The Record of Terrestrial Impact Cratering", GSA Today, vol 10, 1995, sid 189, 194-196. Energierna beräknade från Dence, M. R. et al "Terrestrial Impact Structures" i "Impact and Explosion Cratering" Roddy, D. J. et al (red.), PP 1977, sid 247-275 (taget från Austin, S. A. "Catastrophes in Earth History", ICR 1984, sid 49-50. Meteoritdiametrarna taget från eller jämfört med undervisningsmaterial utarbetat av Steven Austin, 1981, grundat på metoder utvecklade av Gault, Sonett & Wendekird, Abstracts of Tenth Lunar and Planetary Science Conference, 1979, sid 422-424. Se även Hugget, R. J. "Superwaves and Superfloods", Earth Surface Processes and Landforms, vol 14, 1989, sid 433-442.

192. Heiken, G. "Pyroclastic Flow Deposits", AS, vol 67, 1979, sid 564.

193. Krakatau är en vulkanö som ligger mellan Sumatra och Java. På ön skedde år 1883 ett av de största kända vulkanutbrotten i modern tid. Vulkanen var innan utbrottet 822 meter hög och skakades först av en serie gasexplosioner som hördes inom ett område med en radie av ca 500 mil, ett område nästan lika stort som hela Europa. Luftvågorna från huvudexplosionen passerade runt jorden fyra till fem gånger. Ett område som sträckte sig ner till 275 meter under havsytan och som var ca 75 kvadratkilometer stort sprängdes bort i denna enda jättesmäll. Askan från utbrottet spred sig över en areal på 825 000 kvadratkilometer. Vågor, upp till 35 meter höga, gick tre varv runt jorden och or­sakade stor förödelse innan de utplånades. (Från Svensk uppslagsbok, 1950.)

194. Decker, R. & Decker, B. "Volcanoes", WHF, 1981, sid 116.

195. MacDonald, G. A. "Volcanoes", PH 1972, sid 67.

196. Nevins, S. E. "The Mesa Basalt of the Northwestern United States" , CRSQ, vol 7, 1971a, sid 222-226 och Wheeler, H. E. & Coombs, H. A. "Late Cenozoic Mesa Basalt Sheet in Northwestern United States", Bulletin Volcanologique, vol 31, 1967, sid 21-43.

197. Mallory, B. F. & Cargo, D. N. "Physical Geology", McG, 1979, sid 335. Se även Oard, M. J. "Where is the Flood/Post-Flood Boundary in the Rock Record?", ENTJ, vol 10, 1996b, sid 258-278, för observationer att platån bildats åtminstone delvis under vatten.

198. Twidale, C. R. ibid sid 133-134. För möjlig tidpunkt när platån bildades, se: WMA "Noah´s Ark: A Feasibility Study", ICR 1996, sid 140.

199. Huff, W. D. et al "Gigantic Ordovician Volcanic Ash Fall in North America and Europe", Geology, vol 20, 1992, sid 875-878.

200. Wright, F. G. "The Ice Age in North America", Bibliotheca Sacra Co., Oberlin 1911, sid 701-705 och "The Nampa Image", SCIAM, 9 nov 1889, sid 292 och Gentet, R. E. & Lain, E. C. "The Nampa Image — An Ancient Artifact?", CRSQ, vol 35, 1999, sid 203-210.

201. Mallory, B. F. & Cargo, D. N. ibid.

202. För en bibliografi se: Lammerts, W. E. "Recorded Instances of Wrong-Order Formations or Presumed Overthrusts in the United States", CRSQ, vol 21, 1984, sid 88; 1984, sid 150; 1985, sid 200; vol 22, 1985, sid 127; 1986, sid 188-189; vol 23, 1986, sid 38; 1986, sid 133; vol 24, 1987, sid 46.

203. Read, J. G. "Fossils, Strata and Evolution", Scientific-Tech. Pres., Culver City 1979.

204. Ross, C. P. & Rezak, R. "The Rocks and Fossils of Glacier National Park" , USGS 294-K, 1959, sid 422-424 och Ross, C. P. "Geology of Glacier National Park and the Flathead Region Northwestern Montana", USGS 296, 1959, sid 17, 76 och 97 och Velden, A. J. van der & Cook, F. A. "Displacement of the Lewis Thrust Sheet in Southwestern Canada", Geology, vol 22, 1994, sid 819-822.

205. Ross, C. P. & Rezak, R. ibid.

206. Burdick, C. L. "The Lewis Overthrust", CRSQ, vol 7, sept 1969.

207. Voight, B. (red.), "Rockslides and Avalanches, 1", EL 1978, sid 423-437 och Pierce, W. G. "Clastic Dikes of Heart Moun­tain Fault Breccia, Northwestern Wyoming, and Their Significance", USGS 1133, 1979 och Voight, B. i "Rock Mechanics: The American Northwest", Voight, B. (red.), Pennsylvania State University, College of Earth and Mineral Sciences 1974, sid 26-36. Sista referensen tagen från Austin, S. A. "Catastrophes in Earth History", ICR 1984, sid 156-157. En nyare, alternativ förklaring, är att allt inte förflyttats på samma gång vid en stor överskjutning. Se Price, R. A. "Reply", GSA Bulletin, vol 102, 1990, sid 531-532. Men, många problem med långa och stora förflyttningar av berg kvarstår.

208. Willemin, J. H. et al "Comment and Replay on ‘High Fluid Pressure, Isothermal Surfaces, and the Initiation of Nappe Move­ment"’, Geology, vol 8, 1980, sid 405-406 och Guth, P. L. et al "Limitations on the Role of Pore Pressure in Gravity Sliding", GSA Bulletin, vol 93, 1982, sid 606-612. Möjligen skulle det ha kunnat ske under havsytan (dock inte alltför långsamt). Se: Anderson, R. N. "Surprises from the Glomar Challenger", Nature, vol 293, 1981, sid 261-262.

209. Heim, A. "An der Erkennt­niswurzel alpiner Tektonik", Vier­teljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft, Zürich, vol 74, 1929, sid 213-223.

210. Gretener, P. E. "On the Character of Thrust Faults with Particular Reference to the Basal Tongues", Bulletin of Canadian Petroleum Geology, vol 25, mars 1977, sid 110-122.

211. Cook, F. A. et al ibid, och "Thin View of Appalachian Forma­tion", SN, vol 115, 1979, sid 374.

212. Beutner, E. C. & Craven, A. E. "Volcanic Fluidization and the Heart Mountain Detachment, Wyoming", Geology, vol 24, 1996, sid 595-598.

213. Voight, B. (red.) 1978, ibid och Pierce, W. G. 1979, ibid och Voight, B. 1974, ibid.

214. Rugg, S. H. "Detachment Faults in the Southwestern United States", ICC2, vol 2, sid 217-229. Se även Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 58-61 och Macdonald, D. I. M. et al "Giant Slide Deposits from a Mesozoic Fore-Arc Basin, Alexander Island, Antarctica", Geology, vol 21, sid 1047-1050 för andra exempel i något mindre skala.

215. Moore, J. G. et al "Giant Blocks in the South Kona Landslide, Hawaii", Geology, vol 23, 1995, sid 125-128 och Oard, M, J. "Possible Analogue for the Heart Mountain Detachment", ENTJ, vol 10, 1996a, sid 3-4.

216. Wilson, H. H. "Late Cretaceous Eugeosynclinal Sedimentation, Gravity Tectonics, and Oph­iolite Emplacement in Oman Mountains, Southeast Arabia", AAPG Bulletin, vol 53, 1969, sid 626-671.

217. Maxwell, J. C. "Turbidite, Tectonic and Gravity Transport, Northern Appenine Mountains, Italy", AAPG Bulletin, vol 43, 1959, sid 2701-2719.

218. Nevins, S. E. "Post-Flood Strata of the John Day Country, Northeastern Oregon", CRSQ, vol 10, 1974, sid 191-204.

219. Clube, V. & Napier, B. "Close Encounters With a Million Comets", NS, vol 95, 1982, sid 148-151. För andra förslag, se Flodmark, S. & Davstad, K. "Chandler Wobbles and the Geomagnetic Field", University of Stockholm, USIP Report 86-13, 1986.

220. Molén, M. "Mountain Building and Continental Drift", ICC3, sid 353-367.

221. Kerr, R. A. "The Deepest Hole in the World", Science, vol 224, 1984, sid 1420 och Yardley, W. D. "Is there Water in the Deep Continental Crust?", Nature, vol 323, 1986, sid 111 och Molén, M. ICC3, ibid och Bergeron, L. "Deep Waters", NS, vol 155, 30 aug 1997, sid 22-26.

222. Molén, M. ICC3, ibid. Beräkningar grundat på nutida teorier om jordens inre visar att det går ganska snabbt för landytan att pressas nedåt, och den nedpressade jordskorpan skulle smälta på kanske ett par hundra år.

223. Wadia, D. N. "Geology of India", MAC 1926, sid 10 och Strahler, A. N. "The Earth Sciences", 2:a uppl., HR 1971, sid 444.

224. Harms, J. C. "Sandstone Dikes in Relation to Laramide Faults and Stress Distribution in the Southern Front Range, Colorado", GSA Bulletin, vol 76, 1965, sid 981-1002 och Austin, S. A. & Morris, J. D., ICC, vol 2, sid 3-15.

225. Carey, S. W. 1988, ibid, sid 225-258.

226. Petford, N. et al "Dike Transport of Granitoid Magmas", Geology, vol 21, 1993, sid 845-848 och Snelling, A. A. & WMA "The Cooling of Thick Igneous Bodies on a Young Earth", ICC4, sid 527-545.

227. Molén, M. ICC3, ibid.

228. Smith, D. C. "Coesite in Clinopyroxene in the Caledonides and Its Implications for Geodynamics", Nature, vol 310, 1984, sid 641-644 och Sobolev, N. V. & Shatsky, V. S. "Diamond Inclusions in Garnets from Metamorphic Rocks", Nature, vol 343, 1990, sid 742-746 och Hsü, K. J. "Exhumation of High-Pressure Metamorphic Rocks", Geology, vol 19, 1991, sid 107-110 och Shutong, X. et al "Diamond from the Dabie Shan Metamorphic Rocks and Its Implication for Tectonic Setting", Science, vol 256, 1992, sid 80-82 och Gillet, P. et al "Coesite in Subducted Continental Crust", EPSL, vol 70, 1984, sid 426-436 och Brandon, A. D. et al "Constraints on Rates of Granitic Magma Transport from Epidote Dissolution Kinetics", Science, vol 271, 1996, sid 1845-1848 och Snelling, A. A. "`Rapid´ Granite Formation?", ENTJ, vol 10, 1996, sid 175-177 och Edwards, B. R. & Russell, J. K. "Time Scales of Magmatic Processes", Geology, vol 26, 1998, sid 1103-1106.

229. Förutom att sedimentlagren skulle avsättas i geosynklinalerna skulle sediment avsättas strax utanför kontinenterna. Även om vattenströmmar har stor transportkapacitet skulle nästan allt material avsättas när det kom ut över djupt vatten. Se WMA "Some Additional Comments on Concerning Several Matters III", CRSQ, vol 23, 1986, sid 79-83.

230. Molén, M. ICC3, ibid.

231. Modellen delvis föreslagen av Gary E. Parker.

232. Antoine, L. A. G. & Moyes, A. B. "Geophysical Evidence for a Causative Process for Fragmentation in Western Gondwana", Geology, vol 20, 1992, sid 605-608 och Molén, M. ICC3, ibid.

233. Molén, M. ICC3, ibid.

234. Coe, R. S. & Prévot, M. "Evidence Suggesting Extremely Rapid Field Variation During a Geomagnetic Reversal", EPSL, vol 92, 1989, sid 292-298.

235. Brown, W. T., ICC, vol 1, 1986 sid 23-38 och Johnson, A. M. "Physical Processes in Geology", Freeman, Cooper & Co, San Francisco, 1970, sid 219-223, 293-331 och Ager, D. V. 1993b, ibid, sid 100-111 (en del av dessa böjda lager är dock bildade av undervattensskred i mjuka sediment). Det är även möjligt att en del "ihoppressning" är feltolkad och kan vara orsakad av uttänjning (men bergen måste fortfarande ha varit mjuka). Se Carey, S. W. 1988, ibid, sid 217-235.

236. Roth, A. A. "Clastic Dikes", Origins, vol 4, 1977, sid 53-55.

237. Harms, J. C. ibid och Austin, S. A. & Morris, J. D., ICC, vol 2, sid 3-15 och Roth, A. A. "Clastic Pipes and Dikes in Kodachrome Basin", Origins, vol 19, 192, sid 44-48.

238. Roth, A. A. 1998, ibid, sid 262-274 och Walker, T. "Eroding Ages", EN, vol 22, nr 2 2000, sid 18-21.

239. Nevins, S. E. "Stratigraphic Evidence of the Flood" i "Symposium on Creation 3", Patten, D. W. (red.), BB 1971b, sid 32-65 och PTR, vol A237, 1988, sid 376. Se även Strahler, A. N. ibid, sid 544 och Press, F. & Siever, R. "Earth", 3:e uppl., WHF, 1982, sid 125.

240. Nevins, S. E. 1971b, ibid.

241. Nevins, S. E. 1971a, ibid och Wheeler, H. E. & Coombs, H. A. ibid.

242. Twidale, C. R. ibid, sid 26 och 28.

243. Adie, R. J. (red.), "Antarctic Geology", North-Holland Publ. Co., Amsterdam 1964, sid 654 och Hamilton, L. H. et al "The Occurrence and Significance of Triassic Coal in the Volcanic Necks Near Sydney", Journal and Proceedings, Royal Society of New South Wales, vol 102, 1969, sid 169-171.

244. Krauskopf, K. B. "Introduction to Geochemistry", 2:a uppl., McG, 1979, sid 342.

245. Snelling, A. A. & WMA ICC4, ibid och Snelling, A. A. & WMA "Rapid Rocks", EN, vol 21, nr 1 1999, sid 42-44. Se även Molén, M. ICC3, ibid, för värmeutveckling under en snabb kontinentaldrift.

Man har även visat att omvandlade/metmorfa bergarter kan uppkomma med hjälp av kemiska reaktioner, utan högt tryck och hög värme. Se Stanton, R. L. Proceedings of the Aust­ral­asian Institute of Mining and Metallurgy, nr 282, juni 1982, sid 11-32 och Snelling, A. A. "Regional Metamorphism within a Creationist Framework: What Garnet Compositions Reveal", ICC3, sid 485-496 och Snelling, A. A. "Towards a Creationist Explanation of Regional Metamorphism", ENTJ, vol 8, 1994, sid 51-77.

246. Swanson, S. E. "Relation of Nucleation and Crystal-Growth Rate to the Development of Granitic Textures", American Mineralogist, vol 62, 1977, sid 966-978 och Hess, P. C. "Origins of Igneous Rocks", Harvard UP, 1989, sid 70 och "Queries and Comments", BC, vol 9, juli 1996, sid.22-23 och Snelling, A. A. 1996, ibid.

247. Chatterjee, S. & Hotton, N. (red.) 1992, ibid, sid 8 och Artyushkov, E. V. 1987, ibid.

248. Redfern, R. "Corridors of Time", Times Books, 1980, sid 66. Figuren är förenklad. Korsskiktningen har t ex olika utseende och storlek i de olika lag­ren. Den exakta utsträckningen av varje struktur, speciellt i lager 9, 10 och 12 räknat uppifrån, är inte markerad. Figuren är uppbyggd på data från ett flertal olika källor som endast hade någon eller några uppgifter var. Tropic formation (nr 4 uppifrån i figuren) har jag ej hittat, utan endast ritat samma mönster som Redfern hade.

249. McKee, E. D. (1934) "The Coconino Sandstone — Its History and Origin" , Contributions to Paleontology, Carneige Institution of Washington, nr 440, sid 86-88.

250. McKee, E. D. (1982) "The Supai Group of Grand Canyon", USGS 1173, sid 137-176.

251. Austin, S. A. (red.) "Grand Canyon", ICR 1994, sid 48.

252. Redfern, R. ibid, sid 65.

253. Beus, S. S. & Morales, M. (red.) "Grand Canyon Geology", Oxford UP, 1990, sid 122.

254. Beus, S. S. & Morales, M. 1990, ibid och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 71-72.

255. Waisgerber, W. et al "Mississippian and Cambrian Strata Interbedding: 200 Million Years Hiatus in Question", CRSQ, vol 23, 1987, sid 160-167 och Waisgerber, W. "Reply", CRSQ, vol 33, 1997, sid 245-247.

256. Redfern, R. ibid, sid 78.

257. McKee, E. D. & Gutschick, R. C. "History of the Redwall Limestone of Northern Arizona", GSA Memoir 114, Boulder 1969, sid 74-76 och pers. komm. med A. V. Chadwick.

258. McKee, E. D. (1934) ibid, sid 85-87 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid.

259. McKee, E. D. (1945) i "Cambr­­ian History of the Grand Canyon Region", Carnegie Inst. of Washington, Publ. 563, Wash­ington D. C., sid 19, 24, 36 och McKee, E. D. (1934) ibid, sid 81, 85 och McKee, E. D. (1982) ibid, sid 6-19 och Williams, E. L. et al "Kanab Canyon, Utah and Arizona: Origin Speculations", CRSQ, vol 34, 1997, sid 162-172.

260. Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 98-99.

261. Williams, E. L. "Precambrian Pollen — A Response", CRSQ, vol 33, 1997, sid 239-242.

262. Chadwick, A. V. "Megabreccias: Evidence for Catastro­phism", Origins, vol 5, 1978, sid 39-46 och Austin, S. A. "Catastrophes in Earth History", ICR 1984, sid 142 och Chadwick, A. & Kennedy, E. "Evidence for Deep Water Deposition of the Tapeats Sandstone, Grand Canyon, Arizona, USA", 15th International Sedimentological Congress, Alicante, 1998, sid 247-248. McKee nämnde ett block av Shinumo kvartsit som var över 9 meter i diameter, men detta hade inte transporterats någon längre sträcka. Se McKee, E. D. (1945), ibid, sid 37.

263. McKee, E. D. (1945), ibid, sid 116 och Redfern, R. ibid, sid 80.

264. Miškovsky’, K. "Baltiska sköldens relief och dess utveckling", Gerum, Umeå universitet 1983, sid 30-37.

265. McKee, E. D. (1945), ibid, sid 117-118 och pers. komm. med A. V. Chadwick.

266. McKee, E. D. (1945), ibid, sid 126 och Molén, M. "Glacial Trough-Forms Connected with Positive Landforms", Umeå universitet 1984, sid 23.

267. Pers. komm. med Harold G. Coffin.

268. Austin, S. A. "Were Grand Canyon Limestones Deposited by Calm and Placid Seas?", Impact 210, ICR, dec 1990 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 21-82. Detta stöds även av spår av radioaktiva ämnen. Se: Gentry, R. V. "Radiohalos in Coalified Wood: New Evidence Relating to the Time of Uranium Introduction and Coalification", Science, vol 194, 1976, sid 315-318.

269. Dott, R. H. "Dynamics of Sub­aqueous Gravity Depositional Processes", AAPG Bulletin, vol 47, 1963, sid 104-128 och Zeller, E. J. & Wray, J. L. "Factors Influencing Precipitation of Calcium Carbonate", AAPG Bulletin, vol 40, 1956, sid 140-152 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 25-28.

270. McKee, E. D. (1945), ibid, sid 33, 37.

271. Hamblin, K. W. & Murphy, J. R. "Grand Canyon Perspectives" , Brigham Young University Geology Studies, Spec. Publ. nr 1, 1969, sid 7-8 och McKee, E. D. (1945), ibid, sid 15-22.

272. McKee, E. D. (1934), ibid, sid 86-87, 90 och McKee, E. D. (1982), ibid, sid 139-140, 157-176, 189-203 och speciellt fig H12 B sid 173. Figurer på erosionsytor som är avbildade i böckerna, och beskrivningarna av dessa, tyder på att det är fråga om olika typer av kanaler och fåror som kan och bör ha bildats snabbt.

273. Visher, G. S. "Exploration Stratigraphy", 2:a uppl., PennWell Books, Tulsa 1990, sid 211-213 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 28-36.

274. Brand, L. "Field and Laboratory Studies on the Coconino Sandstone (Permian) Vertebrate Footprints and Their Paleoecological Implications", PPP, vol 28, 1979, sid 25-38 och Brand, L. R. & Tang, T. "Fossil Vertebrate Footprints in the Coconino Sandstone (Permian) of Northern Arizona: Evidence for Underwater Origin", Geology, vol 19, 1991, sid 1201-1204 och Brand, L. R. "Reply", Geology, vol 20, 1992, sid 668-670.

275. Brand, L. 1979 ibid, och Gilmore, C. "Fossil Footprints from the Grand Canyon", ibid, sid 3-4.

276. McKee, E. D. (1934), ibid, sid 97.

277. McKee, E. D. (1934), ibid, sid 99, 114 och Freeman, W. E. & Visher, G. S. "Stratigraphic Analysis of the Navajo Sandstone", JSP, vol 45, 1975, sid 651-668 och Snelling, A. A. & Austin, S. A. "Startling Evidence for Noah´s Flood", EN, vol 15, nr 1 1993 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 32-36. Se även Marzolf, J. E. "Sand-Grain Frosting and Quartz Overgrowth Examined by Scanning Electron Microscopy", JSP, vol 46, 1976, sid 906-912.

278. Jopling, A. V. "Some Deductions on the Temporal Significance of Laminae Deposited by Current Action in Clastic Rocks", JSP, vol 36, dec 1966, sid 880-887 och McKee, E. D. "Experiments on Ripple Lamination" i "Primary Sedimentary Structures and Their Hydrodynamic Interpretation", Middleton, G. V. (red.), SEPM, nr 12, 1965, sid 66-83 och Allen, J. R. L. "A Theoretical and Experimental Study of Climbing-Ripp­le Cross-Lamination, With A ­Field Application to the Uppsala Esker", GA, vol 53A, nr 3-4 1971, sid 157-187.

279. Holroyd, E. W. "A Remote Sensing Search for Extinct Lake Shore Lines on the Colorado Plateau", ICC3, sid 243-254.

280. Pers. komm. med A. V. Chadwick.

281. Northrup, B. E., ICC, vol 2, sid 147-156 och Holroyd, E. W. "An Introduction to the Possible Role of Cavitation in the Erosion of Water Channels", CRSQ, vol 27, 1990, sid 23-32 och Holroyd, E. W. "Some Simulations of the Possible Role of Cavitation in Catastrophic Floods", CRSQ, vol 27, 1990, sid 49-55.

282. Holroyd, E. W. "Missing Talus on the Colorado Plateau", ICC2, vol 2, sid 115-128 och Rugg, S. H. & Austin, S. A. ICC4, sid 475-486.

283. "Grand Canyon", Time-Life böcker, Amsterdam 1978, sid 62-63.

284. Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 88-89.

285. Cory, H. T. "Irrigation and River Control in the Colorado River Delta" , Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol 76, dec 1913, sid 1204-1453. Taget från Austin, S. A. 1984, ibid, sid 179-180.

286. Gilluly, J. et al "Principles of Geology", 3:e uppl., WHF, 1968, sid 218.

287. Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 83-110.

288. Cook, M. A. 1966, ibid.

289. GSA, News & Information, vol 2, mars 1980, sid 40.

290. Baker, V. R. & Nummedal, D. (red.), "The Channeled Scabland", NASA, Washington 1978 och Bretz, H. J. "The Lake Missoula Floods and the Channeled Scabland", JG, vol 77, 1969, sid 505-543 och ÓConnor, J. E. & Baker, V. R. "Magnitudes and Implications of Peak Discharges from Galcial Lake Missoula", GSA Bulletin, vol 104, 1992, sid 267-279 och Oard, M. J. "Only One Lake Missoula Flood", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 14-17.

291. Moore, J. G. "Mechanism for Formation of Pillow Lava", AS, vol 63, 1975, sid 269-277.

292. Men, se kritik till åtminstone vissa kratrar, refererat av: Wieland, C. "The Great Dinosaur Extinction Controversy", ENTJ, vol 12, 1998, sid 154-158.

293. McKee, E. D. "Experiments on Ripple Lamination" ibid, sid 82.

294. Blatt, H. "Sedimentary Petrology", 2:a uppl., WHF 1992, sid 210 och Molén, M. "Gotlands geologiska gåta", Skapelsetro, årg 7, nr 1 1986, sid 7-23, 35.

295. WMA, ICC, vol 2, sid 205-218.

296. Beskrivningar av olika delar av stenkolets uppkomst finns i: Scheven, J. "Karbonstudien", WUW 1986 och Nevins, S. E. "The Origin of Coal" i "Up with Creation!", Gish, D. T. & Rohrer, D. H. (red.), MB 1978, sid 240-247 och Rupke, N. A. "Sedimentary Evidence for the Allochthonous Origin of Stigmaria, Carboniferous, Nova Scotia", GSA Bulletin, vol 80, 1969, sid 2109-2114 och Coffin, H. G. "Research on the Classic Joggins Petrified ­Trees", CRSQ, vol 6, 1969, sid 35-44, 70 och Austin, S. A. "Depositional Environment of the Kentucky No. 12 Coal Bed (Middle Pennsylvanian) of Western Kentucky, With Special Reference to the Origin of Coal Li­tho­types", Pennsylvania State University (University Microfilms Int’1, Ann Arbor, MI, Order No. 8005972.) 1979, 390 sidor och WMA "A Diluvian Interpretation of An­cient Cyclic Sedimentation", CRSQ, vol 14, 1978, sid 189-208 och Molén, M. "Uniformism eller katastrofism?", Skapelsetro, årg 6, nr 3-4, 1985, sid 15-22, 32 och WWW och Scheven, J. "The Carboniferous Floating Forest", ENTJ, vol 10, 1996, sid 70-81 och Schönknecht, G. & Scherer, S. "Too Much Coal for a Young Earth?", ENTJ, vol 11, 1997, sid 278-282 och Scheven, J. "Leben 2", 1998 och Scheven, J. "Floating Coal Forests and the Geological Timetable", WWW 1999 och SFI. Stenkolsväxterna (inklusive rötterna) var delvis ihåliga och luftfyllda. De hade därför mycket god flytförmåga.

297. Hill, G. R., Chemical Technology, maj 1972, sid 296-297 och Hayatsu, R. et al "Artificial Coalification Study", Organic Geochemistry, vol 6, 1984, sid 463-471 och Larsen, J. "From Lignin to Coal in a Year", Nature, vol 314, 1985, sid 316. Vid lägre temperatur, som skulle kunna bildas vid snabb förstening av sedimentlager, behövdes lera för att kol skulle bildas. För värmeutveckling vid cement/betongstelning, som har vissa likheter med hur sedimentlager skulle kunna stelna snabbt, se: Ljungkrantz, C. et al "Betonghandbok", Svensk Byggtjänst 1994. Lera finns ofta i anslutning till kollager. Se t ex Scheven, J. "Leben 2", 1998 och WWW.

298. Kirkaldy, J. F. "The Study of Fossils", 2:a uppl., HPG 1971, sid 52.

299. Plumstead, E. P. "Palaeobotany of Antarctica" i "Antarctic Geology", Adie, R. J. (red.), North-Holland Publ. Co., Amsterdam 1964, sid 643-652.

300. Nevins, S. E. "Is the Capitan Limestone a Fossil Reef?" i "Speak to the Earth", Howe, G. E. (red.) Presbyterian and Reformed, Philadelphia 1975, sid 16-59 och Roth, A. A. "Fossil Reefs and Time", Origins, vol 22, 1995, sid 86-104 och Scheven, J. "Leben 4", 1998 och WWW.

301. Conaghan, P. J. et al "Nubrigyn Algal Reefs (Devonian), Eastern Australia: Allochtonous Blocks and Megabreccias", GSA Bulletin, vol 87, 1976, sid 515-530 och Mountjoy, E. W. et al i "Stratigraphy and Sedimentology" McLaren, D. J. & Middleton, G. V. (red.) 24th International Geological Con­gress, Section 6, Montreal 1972, sid 172-189 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 239-241.

302. Molén, M. 1986, ibid och Scheven, J. "Leben 4", 1998 och WWW. För andra "rev", se: Achauer, C. W. "Discussion: Origin of Capitan Formation, Gaudalupe Mountains, New Mexico and Texas", AAPG Bulletin, vol 55, 1971, sid 313-315 och Stanton, R. J. "The Steinplatte, a Classic Upper Triassic Reef — That is Actually a Platform-Edge Sandpile", GSA Abstracts with Programs, vol 20, 1988, A201 nr 11 494 och Roth, A. A. 1995, ibid.

303. Manten, A. A. "Silurian Reefs of Gotland", EL 1971, t ex fig 35 sid 119, sid 123, fig 64 sid 157, fig 185, fig 186 sid 360.

304. Kirkaldy, J. F. ibid, sid 46.

305. Blatt, H. et al "Origin of Sedimentary Rocks", PH 1972, sid 409-412 och Braithwaite, C. J. R. "Reefs: Just a Problem of Semantics?", AAPG Bulletin, vol 57, 1973, sid 1100-1116 och Dunham, R. J. "Stratigra­phic Reefs Versus Geologic Reefs", AAPG Bulletin, vol 54, 1970, sid 1931-1932.

306. Braithwaite, C. J. R. "The Origins and Growth of Recent Reefs", GT, vol 3, 1987, sid 16-21.

307. Carey, S. W. 1988, ibid, sid 196 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 239.

308. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 414-415, 435. Se även Nishimura, A. et al i "Sedimentation in Volcanic Settings", SEPM Spec. Publ. nr 45, 1991, sid 201-208 och Carey, S. "Influence of Convective Sedimentation on the Formation of Widespread Tephra Fall Layers in the Deep Sea", Geology, vol 25, 1997, sid 839-842.

309. Coleman, M. L. et al "Reduction of Fe(III) in Sediments by Sulphate-Reducing Bacteria", Nature, vol 361, 1993, sid 436-438.

310. Lalamov, A. V. & Tabolitch, S. E. "Gold Placers in Earth History", ENTJ, vol 11, 1997, sid 330-334.

311. Kelley, J. T. et al "Giant Sea-Bed Pockmarks: Evidence for Gas Escape from Belfast Bay, Maine", Geology, vol 22, 1994, sid 59-62 och Eyles, N. "Earth´s Glacial Record and its Tectonic Setting", Earth-Science Reviews, vol 35, 1993, sid 193 och Oard, M. J. "What do Ocean Bottom Pits Tell Us?", ENTJ, vol 10, 1996, sid 7-8.

312. Clark, T. H. & Stearn, C. W. "The Geological Evolution of North America", The Ronald Press Co., New York 1960, sid 88.

313. Manten, A. A. ibid.

314. Stokes, W. L. "Pediment Concept Applied to Shinarump and Similar Conglomerates", GSA Bulletin, vol 61, 1950, sid 91-98.

315. Nilsson, H. ibid, sid 1197-1198.

316. Nevins, S. E. 1971b, ibid.

317. Porfirev, V. B. "Geology and Genesis of Salt Formations", AAPG Bulletin, vol 58, 1974, sid 2543-2544 och Sozansky, V. I. "Origin of Salt Deposits in Deep-Water Basins of Atlantic Ocean", AAPG Bulletin, vol 57, 1973, sid 589-590 och Dietz, R. S. & Woodhouse, M. "Mediterranean Theory may be All Wet", Geotimes, maj 1988, sid 4 och Raup, O. B. "Brine Mixing: an Additional Mechanism for Formation of Basin Evaporites", AAPG Bulletin, vol 54, 1970, sid 2246-2259. Saltavlagringar innehåller även korsskiktning och liknande sedimentära strukturer, och täcker ungefär 1/3 av landytan (under markytan). Se Blatt, H. 1992, ibid, sid 316-353.

318. Dott, R. H. & Batten, R. L. "Evolution of the Earth", McG 1971, sid 227.

319. Brand, L. & Florence, J. "Stratigraphic Distribution of Vertebrate Fossil Footprints Compared with Body Fossils", Origins, vol 9, 1982, sid 67-74 och Brand, L. "Faith, Reason, & Earth History", AUP, 1997, sid 291-292.

320. Roth, A. A. "Incomplete Ecosystems", Origins, vol 21, 1994, sid 51-56 och Kutsch, R. "Re: Incomplete Ecosystems", Origins, vol 21, 1994, sid 65 och Oard, M. J. "Polar Dinosaurs and the Genesis Flood", CRSQ, vol 32, 1995, sid 47-56 och Oard, M. J. "The Extinction of the Dinosaurs", ENTJ, vol 11, 1997b, sid 137-154 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 219-222 och Snelling, A. A. "Waterborne Gravity Flows Buried Mongolian Dinosaurs", ENTJ, vol 12, 1998, sid 133-134. Fynd av skaldjur som fått skalet genomborrat av något rovdjur är också vanligast i lager som borde avsatts på slutet av eller efter översvämningen. Detta kan tyda på att skaldjuren begravdes mycket snabbt från början och var mest levande djur. I de senare lagren fanns mer tid, och många skaldjur kunde överleva och föröka sig. Det var därför mest djur som blivit dödade av rovdjur som begravdes. Se Kowalewski, M. et al "A Fossil Record Full of Holes: The Phanerozoic History of Drilling Predation", Geology, vol 26, 1998, sid 1091-1094.

321. Garton, M. "The Scottish Pipe-Rock — Evidence for Rapid Deposition in the Cambrian", in press. Se även Frey, R. W. (red.) "The Study of Trace Fossils", SV 1975, sid 138.

322. Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 1-26 och Morton, G. R. "Global, Continental and Regional Sedimentation Systems and Their Implications", CRSQ, vol 21, 1984, sid 23-33. För lager i storleksordningen 130 000 - 2 miljoner kvadratkilometer, se: Biju-Duval, B. et al i "Earth’s Pre-Pleistocene Glacial Record", Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (red.) CUP 1981, sid 99-107 och Barrell, J. ibid, sid 806 och Oard, M. J. "The Extinction of the Dinosaurs", ENTJ, vol 11, 1997b, sid 137-154 och Brand, L. 1997, ibid, sid 254-258 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 218-219.

323. Baker, V. R. & Milton, D. J. "Erosion by Catastrophic Floods on Mars and Earth", Icarus, vol 23, 1974, sid 27-41 och Baker, V. R. et al "Ancient Oceans, Ice Sheets and the Hydrological Cycle on Mars", Nature, vol 352, 1991, sid 589-594 och Wieland, C. "Deluge on Mars", ENTJ, vol 8, 1994, sid 4.

324. Snelling, A. A. "A Catastrophic Global Event on Venus", ENTJ, vol 9, 1995, sid 144-145.

325. Brand, L. 1997, ibid, sid 215-218.

326. Twidale, C. R. ibid, sid 23-24, 37.

327. Walker, R. G. i "Evolving Concepts in Sedimentology", Ginsburg. R. N. (red.) Studies in Geology 21, John Hopkins UP, Baltimore 1973, sid 1-37 och Chadwick, A. V. "Megabreccias: Evidence for Catastrophism", Origins, vol 5, 1978, sid 39-46 och Mountjoy, E. W. et al, ibid och Molén, M. "Diamictites: Ice-Ages or Gravity Flows?", ICC2, vol 2, 177-190 och Oard, M. J. "Ancient Ice Ages or Gigantic Submarine Landslides?", CRS Books, 1997a.

328. Warme, J. E. & Sandberg, C. A. "Alamo Megabreccia", GSA Today, vol 6, jan 1996, sid 1-7.

329. Clark, M. E. & Voss, H. D. "Resonance and Sedimentary Layering in the Context of a Global Flood", ICC2, vol 2, sid 53-63 och Clark, M. E. & Voss, H. D. "Toward an Understanding of the Tidal Fluid Mechanics Associated with the Genesis Flood", ICC3, sid 151-167.

330. Baumgardner, J. R. & Barnette, D. W. "Patterns of Ocean Circulation over the Continents During Noah´s Flood", ICC4, sid 77-86.

331. Man skulle således vänta sig att finna liknande tecken på biologisk och geologisk aktivitet som på landytan, men inte under så lång tid. En del geologiska former som anses bildade på land kan dock också bildas under vatten eller inne i redan avsatta sediment. Det gäller t ex olika slags sprickor, bl a torksprickor. Se Plummer, P. S & Gostin, V. A. "Shrinkage Cracks: Dessication or Synaeresis?", JSP, vol 51, 1981, sid 1147-1156 och Blatt, H. 1992, ibid, sid 360 och Shinn, E. A. et al "Lime-Mud Layers in High-Energy Tidal Channels", Geology, vol 21, 1993, sid 603-606 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 40-42 och Oard, M. J. "Underwater `Mudcracks", CRSQ, vol 30, 1994, sid 213-214 och Froede, C. R. "Comments", CRSQ, vol 30, 1994, sid 71-72 och Pratt, B. R. "Syneresis Cracks", Sedimentary Geolgy, vol 117, 1998, sid 1-10.

332. Diagram i artikel av H. Stutz, ENTJ, vol 12, 1998, sid 42 (jag har dock inte samma tolkning av diagrammen som Stutz).

333. Dott, R. H. "Dynamics of Sub­aqueous Gravity Depositional Processes", ibid och Zeller, E. J. & Wray, J. L. ibid.

334. Leeder M. R. "Sedimentology", GAU 1982, sid 237-238 och Heezen, B. C. & Hollister, C. D. "The Face of the Deep", Oxford UP, New York 1971, sid 293-304 och Piper, D. J. W. et al i "Sedimentologic Consequences of Convulsive Geologic Events" Clifton, H. E. (red.), GSA Spec. Paper 229, 1988, sid 77-92.

335. Kirkaldy, J. F. ibid, sid 42.

336. Åhman, E. "An Example of Deep Weathering in the Outlet Tunnel of the Stornorrfors Power Plant in the River Umeälven", Bulletin of the Geological Institutions, University of Uppsala 40, 1961, sid 243-246 och Lundqvist, J. "Beskrivning till jordartskarta över Jämtlands län", SGU Ser. CA, nr 45, 1969, sid 25-27 och Kalliokoski, J. "Chemistry and Mineralogy of Precambrian Paleosols in Northern Michigan", GSA Bulletin, vol 86, 1975, sid 371-376 och Miškovsky’, K. 1983, ibid och Fogelberg, P. (samt många andra författare/artiklar) "A Field Symposium on Preglacial Weathering and Planation, held in Finland, May 1985", Fennia, vol 163, sid 283-368 och Elvhage, C. & Lidmar-Bergström, K. "Some Working Hypotheses on the Geomorphology of Sweden in the Light of a New relief Map", GA, vol 69A, 1987, sid 343-358 och Molén, M. "SEM-Microtextures", M. Sc. York University 1992 och Molén, M. ICC3, ibid och Ager, D. E. 1993b, ibid, sid 57-58.

337. Schultz, L. G. "Petrology of Underclays", GSA Bulletin, vol 69, 1958, sid 363-402 och Clark, J. et al "Oligocene Sedimentation, Stratigraphy, Paleoecology and Paleoclimatology", Fieldiana Geology Memoirs vol 5, Field Museum of Natural History 1967, sid 102-106 och Cohen, A. D. "An Alloch­thonous Peat Deposit from Southern Florida", GSA Bulletin, vol 81, 1970, sid 2477-2482 och Molén, M. "Uniformism eller katastrofism?", Skapelsetro, årg 6, nr 3-4, 1985, sid 15-22, 32 och Rossinsky, V. et al "Penetrative Calcretes and Their Stratigraphic Implications", Geology, vol 20, 1992, sid 331-334 och Retallack, G. J. "A Pedotype Approach to Latest Cretaceous and Earliest Tertiary Paleosols in Eastern Montana", GSA Bulletin, vol 105, 1994, sid 1377-1397 och Scheven, J. 1996, ibid och Scheven, J. "Leben 2", 1998 och WWW och Oard, M. J. "What Can 10 000 Dinosaur Bones in a Bauxite Lens Tell Us?", ENTJ, vol 13, nr 1 1999, sid 8-9.

338. Molén, M. 1986, ibid och Ricken, W. "Diagenetic Bedding", Lecture Notes in Earth Sciences, vol 6, SV 1986 och Murray, R. W. et al "Diagenetic Formation of Bedded Chert", Geology, vol 20, 1992, sid 271-274.

339. Schermerhorn, L. J. G. "Late Precambrian Mixtites: Glacial and/or Nonglacial?" AJS, vol 274, 1974, sid 673-824 och Molén, M. ICC2, ibid och Oard, M. J. 1997a, ibid.

340. Cloud, P. & Glaessner, M. F. "The Ediacarian Period and System: Metazoa Inherit the Earth", Science, vol 217, 1982, sid 783-792.

341. Coffin, H. G. "Origin by Design", RH 1983, sid 85-87 och Ager, D. V. 1993a, ibid, sid 19-20, 123.

342. Goodwin, P. W. & Anderson, E. J. "Punctuated Aggradational Cycles: A General Hypothesis of Episodic Stra- ­tigraphic Accumulation", JG, vol 93, sept 1985, sid 515-533.

343. Nevins, S. E. 1974, ibid och Nevins, S. E. 1975, ibid och Wise, K. "Punc Eq Creation Style", Origins, vol 16, 1989, sid 11-24.

344. Coffin, H. G. ibid, sid 96 och Chadwick, A. V. "Megatrends in North American Paleocurrents", in press och http://origins.swau.edu/papers/global/paleocurrents/default.htm.

345. Ager, D. V. 1993a, ibid 151 sidor och Ager, D. V. 1993b, ibid, 231 sidor.

346. Ager, D. V. 1993b, ibid, sid 30.

347. Se t ex Shea, J. H. "Editorial, Uniformitarianism and Sedimentology", JSP, vol 52, sept 1982, sid 701-702.

348. Barrell, J. ibid, sid 748, 799 och Andel, T. H. "Consider the Incompleteness of the Geological Record", Nature, vol 294, 1981, sid 397-398 och Roth, A. A. "Those Gaps in the Sedimentary Layers", Origins, vol 15, 1988, sid 75-92 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 222-230.

349. Newell, N. D. "Mass Extinction: Unique or Recurrent Causes?" i "Catastrophes and Earth History" Berggren W. A. & Couvering, J. A. V. (red.) Princeton UP, 1984, sid 125 och Brand, L. 1997, ibid, sid 254-256 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 222-229.

350. Shinn, E. A. "Submarine Lithification of Holocene Carbonate Sediments in the Persian Gulf", Sedimentology, vol 12, 1969, sid 109-144 och Scheven, J. 1988, sid 37, 76-78 och WWW och Bromley, R. G. "Trace Fossils", Unwin Hyman 1990, sid 200-204 och Brand, L. 1997, ibid, sid 285-286 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 244.

351. Pettijohn, F. J. & Pettijohn, P. E. "Atlas and Glossary of Primary Sedimentary Structures", SV 1964, sid 5, plate 23.

352. Kirkaldy, J. F. ibid, sid 72-73. Se även Dott, R. H. & Batten, R. L. "Evolution of the Earth", ibid, 2:a uppl., 1976, sid 53-54 och "Sun Sets on the Great Dinosaur Disaster", NS, vol 99, 1983, sid 606.

353. Wheeler, H. E. & Beesley, E. M. "Critique of the Time-Stratigraphic Concept", GSA Bulletin, vol 59, 1948, sid 75-85 och WMA "Studies in Flood Geology", ENTJ, vol 10, 1996, sid 279-290.

354.Wheeler, H. E. & Beesley, E. M. 1948, ibid.

355. WMA "The Essential Nonexistence of the Evolutionary Uniformitarian Column: A Quantitative Assess ment", CRSQ, vol 18, 1981, sid 46-71 och SFI.

356. Andel, T. H. 1981, ibid och Scheven, J. "The Interpretation of Fossils and the Principle of Actualism" i "Understanding Fossils & Earth History", Tyler, D. J. (red.) BC (Spec. Issue) nr 18, 1984, sid 5-19 och Valentine, J. W & Erwin, D. H. "Interpreting Great Developmental Experiments: The Fossil Record" i "Development as an Evolutionary Process" Raff, R. A. & Raff, E. C. (red.), Alan R. Liss Inc., New York 1987, sid 85.

357. WMA "A Diluviological Treatise on the Stratigraphic Separation of Fossils", CRSQ, vol 20, 1983, sid 133-185 och SFI. Se även WMA "The Fossil Record: Becoming More Random All the Time", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 110-116.

358. WMA "The Cephalopods in the Creation and the Universal Deluge", CRSQ, vol 15, 1978, sid 94-112 och SFI. Se även Scheven, J. "Daten zur Evolutionslehre im Biologieunterricht", WUW 1979 och Tosk, T. "Foraminifers in the Fossil Record: Implications for an Ecological Zonation Model", Origins, vol 15, 1988, sid 8-18. För reducering av nu levande arter, av snäckor, från ca 600 till några fåtal äkta arter, se: Gould, S. J. "Flamingons leende", Ordfronts förlag, Stockholm 1989, sid 142-157.

359. Holroyd, E. W. "Cavitation Processes During Catastrophic Floods", ICC2, vol 2, sid 101-113 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 104-107.

360. Baumgardner, J. R. & Barnette, D. W. ICC4, ibid.

361. Miškovsky’, K. 1983, ibid.

362. Oard, M. J. "Antiquity of Landforms", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 35-39.

363. Trout, J. "Trip Reports of Guadalupe Grotto", Cotton­wood Cave, 24 nov 1975. Taget från "Solution and Deposition of Calcium Carbonate", CRSQ, vol 17, 1981, sid 226 och Arizona Highways, jan 1993, sid 4-11. Taget från "Caving in to Reality", EN, vol 20, nr 1 1998, sid 14.

364. "Stalactites Do Not Take Millions of Years!", EN, vol 20, nr 2 1998, sid 27.

365. Sutherland, M. "Carlsbad Caverns in Color", NG, vol 104, 1953, sid 442. Se även Fish­er, L. W. "Growth of Stalactites", American Mineralogist, vol 19, 1934, sid 429-431 och Matzko, G. T. "What is the Upward Limit for the Rate of Speleothem Formation?", CRSQ, vol 36, 2000, sid 208-214.

366. Swinnerton, A. C. "Origin of Limestone Caverns", GSA Bulletin, vol 43, 1932, sid 678-679 och Austin, S. A. "Origin of Limestone Caverns" i "Creation, The Cutting Edge", Morris, H. M. & Rohrer, D. H. (red.), MB 1982, sid 13-23. Nya fynd av rester av svavelsyra i kalkgrottor tyder också på snabb grottbildning. Oard, M. J. "Rapid Cave Formation by Sulfuric Acid Dissolution", ENTJ, vol 12, 1998, sid 279-280.

367. Verstelle, J. T. "The Growth Rate at Various Depths of Coral Reefs in the Dutch East Indian Archipelago", Treubia, vol 14, 1932, sid 117-126 och Roads, C. H. "Quest in the Red Sea Coral Reefs", GM, vol 41, 1969, sid 524-529 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 235-239. De mäktigaste "reven" verkar dessutom mest vara bara kalk med lite rester av revorganismer, med ett riktigt rev högst upp. Se Oard, M. J. "The Paradox of Pacific Guyots and a Possible Solution for the Thick `Reefal Limestone on Eniwetok Island", ENTJ, vol 13, nr 1 1999, sid 1-2. Se även Braithwaite, C. J. R. ibid.

368. Isdale, P. "Fluorescent Bands in Massive Corals Records Centuries of Coastal Rainfall", Nature, vol 310, 1984, sid 578-579 och Read, P. & Snelling, A. "How Old is Australia’s Great Barrier Reef?", EN, vol 8, nov 1985, sid 6-9.

369. Roth, A. A. "Are Millions of Years Required to Produce Biogenic Sediments in the Deep Ocean?", Origins, vol 12, 1985, sid 48-56 och Snelling, A. A. "Can Flood Geology Explain Thick Chalk Layers?", ENTJ, vol 8, 1994, sid 11-15 och "Reply" & "Comment", ENTJ, vol 9, 1995, sid 33-36 och Snelling, A. A. "The Whale Fossil in Diatomite, Lompoc, California", ENTJ, vol 9, 1995, sid 244-258 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 201.

370. Oard, M. J. 1996b, ibid och Klevberg, P. & Oard, M. J. "Paleohydrology of the Cypress Hills Formation and Flaxville Gravel", ICC4, sid 361-378 och Oard, M. J. & Klevberg, P. "A Diluvial Interpretation of the Cypress Hills Formation, Flaxville Gravel, and Related Deposits", ICC4, sid 421-436 och Oard, M. J. "Were the Colorado Valleys Cut During Post-Flood or Flood Times?", CRSQ, vol 35, 1998, sid 104-107 och Oard, M. J 2000, ibid.

371. Young, R. W. "The Tempo of Geomorphological Change", JG, vol 91, 1983, sid 221-230 och Nott, J., JG, vol 103, 1995, sid 19-32 och Nott, J. & Roberts, R. G. "Time and Process Rates Over the Past 100 M.Y.", Geology, vol 24, 1996, sid 883-887 och Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 99-102 och Williams, E. L. "Providence Canyon, Stewart County, Georgia — Evidence fof Recent Rapid Erosion", CRSQ, vol 32, 1995, sid 29-43 och Froede, C. R. "Rapid Canyon Formation Through the Cliff Sapping of Unconsolidated Clastic Sediments", CRSQ, vol 33, 1996, sid 39-43 och Oard, M. J 2000, ibid.

372. Austin, S. A. (red.) 1994, ibid, sid 99-102 och Froede, C. R. 1996, ibid och 50 meter djup canyon-bildning på 150 år, utan att det skett någon katastrof — dock i lösa lager: Gibson, R. "Canyon Creation", EN, vol 22, nr 4 2000, sid 46-48..

373. Twidale, C. R. ibid, sid 484-487 och Whitcomb, J. C. & Morris, H. M. "The Genesis Flood", BB 1980 (1961), sid 318-324.

374. Thorarinsson, S. "Surtsey, en ö stiger ur havet", Raben & Sjögren, Stockholm 1966, sid 41.

375. Lipman, P. & Mullineaux, D. R. (red.) "The 1980 Eruptions of Mount St. Helens, Washington", USGS 1250, 1981 och Austin, S. A. "Rapid Erosion at Mount St. Helens", Origins, vol 11, 1984, sid 90-98 och Austin, S. A., ICC, vol 1, 1986, sid 3-9.

Personliga verktyg