Bok:Vårt ursprung/Referenser och noter/Kapitel 3

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Vårt ursprung?
Bok MM VartUrsprung.jpg
Bokpresentation
Innehållsförteckning
Referenser och noter
 

<--- | --->Kapitel 3 - Hur gammal är jorden?  -  sid 298 Kapitel 3

Innehåll

1. Wald, G. "The Origin of Life" i "The Physics and Chemistry of Life", Simon & Schuster, New York 1955, sid 12. Se även Dott, R. H. "Episodic View Now Replacing Catastrophism", Geotimes, nov 1982, sid 16-17 för liknande uttalande av G. G. Simpson.

2. WMA "The Mythology of Modern Dating Methods", ICR 1999, 118 sidor, 494 referenser.

3. Slusher, H. S. "Critique of Radiometric Dating", ICR 1981 och Cook, M. A., "Prehistory and Earth Models", MP 1966. Cook är en av de mer framstående forskare som kritiserat radioaktiva dateringsmetoder. Han har bl. a. fått Nitro-Nobels guldmedalj (1968). När han pensionerades från University of Utah, Salt Lake City, var han professor i metallurgi.

4. Slusher, H. S. ibid och Cook, M. A. ibid och Geyh, M. A. & Schleicher, H. "Absolute Age Determination", SV 1990, sid 117. Se även WMA 1999, ibid.

5. Gebauer, D. & Grünenfelder, M. i "Lectures in Isotope Geology", Jäger, E. & Hunziker, J. C. (red.) SV 1979, sid 105-131 och Mandock, R. "Scale Time Versus Geologic Time in Radioisotope Age Determination", ICR 1982.

6. Ludwig, K. R., Economic Geology, vol 74, nov 1979, sid 1654-1668 och Ludwig, K. R. et al, Economic Geology, vol 76, jan-febr 1981, sid 89-110.

7. Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 307-319 och Snelling, A. A. "The Cause of Anomalous Potassium-Argon `Ages' for Recent Andesite Flows", ICC4, sid 503-525 och Faure, G. "Principles of Isotope Geology", 2:a uppl., JW 1986, sid 76.

8. Faure, G. ibid, sid 94-105 och Odin, G. S. ibid, sid 446 och Cloud, P. & Glaessner, M. F. "The Ediacarian Period and System: Metazoa Inherit the Earth", Science, vol 217, 1982, sid 783-792 och WMA 1999, ibid.

9. Snelling, A. A. ibid.

10. Faure, G. ibid, sid 70-80.

11. Odin, G. S. ibid, sid 286-290. Se även Clauer, N. et al "Sr Isotopic Constraints on the Process of Glauconitization", Geology, vol 20, 1992, sid 133-136.

12. WMA 1999, ibid och Faure, G. ibid, sid 94-95 och Geyh, M. A. & Schleicher, H. ibid.

13. WMA 1999, ibid och Faure, G. ibid, sid 100-104.

14. WMA 1999, ibid och Zheng, Y.-F. "Influences of the Nature of the Initial Rb-Sr System on Isochron Validity", Chemical Geology, vol 80, 1989, sid 1-16.

15. Faure, G. ibid, sid 117-171 och Zheng, Y.-F. ibid och WMA 1999, ibid.

16. Knesel, K. M. & Davidson, J. P. "Isotopic Disequilibrium During Melting of Granite and Implications for Crustal Contamination of Magmas", Geology, vol 24, 1996, sid 243-246.

17. Andrews, E. H. "The Age of the Earth" i "Creation and Evolution", Burke, D. (red.), Inter-Varsity Press, Leicester 1985, sid 46-67.

18. Andrews, E. H. (1985) ibid.

19. Odin, G. S. ibid, sid 552-554 och Arndts, R. T. "Isochrons and Mixing Lines", GSA Bulletin, vol 94, 1983, sid 1128 och Kerr, R. A. "Are Ocean Islands Recycled Ocean Crust?", Science, vol 212, 1981, sid 1377 och Faure, G. ibid, sid 141-151 och Mandock, R. ibid och Helmick, L. S. & Baumann, D. P. "A Demonstration of the Mixing Model to Account for Rb-Sr Isochrons", CRSQ, vol 26, 1989, sid 20-23. Se även Hill, R. I. et al "Coupled Sr-O Isotope Variations as an Indicator of Source Heterogeneity for the Northern Peninsular Ranges Batholith", Contributions to Mineralogy and Petrology, vol 92, 1986, sid 351-361.

20. Brooks, C. et al "Rb-Sr Mantle Isochrons", Carnegie Institution of Washington Year Book 75, 1975-1976, sid 176-207 och Faure, G. ibid, sid 146-147 och Brown, R. H. "Mixing Lines", ICC3, sid 123-130.

21. Allégre, C. J. & Hart, S. R. "Trace Elements in Igneous Petrology", EL 1978, sid 51 och Brown, R. H. ibid och Zheng, Y.-F. ibid och WMA 1999, ibid och Snelling, A. A. ibid och Faure, G. ibid, sid 334-335.

22. Gale, N. H. et al "Uranium-Lead Chronology of Chondritic Meteorites", Nature (Physical Science, som bara kom ut under en kortare tid), vol 240, 1972, sid 56-57 och Williams, A. R. "Long-Age Isotope Dating Short on Credibility", ENTJ, vol 6, 1992, sid 2-5.

23. WMA 1999, ibid.

24. Snelling, A. A. "U-Th-Pb `Dating': An Example of False `Isochrons'", ICC3, sid 497-504 och Snelling, A. A. "The Failure of U-Th-Pb `Dating' at Koongarra, Australia", ENTJ, vol 9, 1995, sid 71-92 och Zheng, Y.-F. ibid.

25. WMA "Radiometric Geochronology Reappraised", CRSQ, vol 16, 1979, sid 102-129, 147-148 och SFI och WMA 1999, ibid.

26. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 63:e uppl., 1982-1983, sid B-257. Numera har man ändrat till 5715 år. Se Brown, R. H. "Can Tree Rings Be Used to Calibrate Radiocarbon Dates?", Origins, vol 22, 1995, sid 47-52.

27. Cook, M. A. "Do Radiological ‘Clocks' Need Repair?", CRSQ, vol 5, 1968, sid 69-77 och Cook, M. A. "Carbon-14 and the ‘Age' of the Atmosphere", CRSQ, vol 7, 1970, sid 53-66 och Brown, R. H. "The Interpretation of C-14 Dates", Origins, vol 6, 1979, sid 30-44 och Cook, M. A. "Nonequilibrium Radiocarbon Dating Substantiated", ICC, vol 2, sid 59-68 och Brown, R. H. "Compatibility of Biblical Chronology with C-14 Age", Origins, vol 21, 1994, sid 66-79.

28. Brown, R. H. "C-14 Depth Profiles as Indicators of Trends of Climate and C-14/C-12 Ratio", Radiocarbon, vol 28, nr 2A 1986, sid 350-357 och Brown, R. H., ICC, vol 2, sid 31-57 och Brown, R. H. "C-14 Age Profiles for Ancient Sediments and Peat Bogs", Origins, vol 2, 1975, sid 6-18 och Brown, R. H. 1979, ibid och Brown, R. H. Origins, vol 15, 1988, sid 19-29, 39-43 och Brown, R. H. CRSQ, vol 12, 1975, sid 66-68, 71 och Brown, R. H. "Correlation of C-14 Age with Real Time", CRSQ, vol 29, 1992, sid 45-47.

29. Molén, M. "Kol-14-metoden", Genesis, nr 2 1993, sid 15-17.

30. Se t ex Lingenfelter, R. E. "Production of Carbon 14 by Cosmic-Ray Neutrons", Reviews of Geophysics, vol 1, febr 1963, sid 35-55 och Cook, M. A. ICC, ibid och Brown, R. H. 1994, ibid.

31. Brown, R. H. 1979, ibid och Setterfield, B. "Carbon-14 Dating, Tree-Ring Dating And Speed of Light Decay (A Preliminary Model)", ENTJ, vol 2 1986.

32. Cook, M. A. ICC, ibid.

33. Whitelaw, R. L. "Time, Life and History in the Light of 15 000 Radiocarbon Dates", CRSQ, vol 7, 1970, sid 56-71 och 83.

34. Radiocarbon, vol 28, nr 2A, 1986, sid 118, 229-245 och Radiocarbon, vol 29, 1987, sid 323-346 och Radiocarbon, vol 31, 1989, sid 117-120 och Brown, R. H. 1992, ibid och Stutz, H. "Dating in Conflict", EN, vol 19, nr 2 1997, sid 42-43 och Snelling, A. "Radioactive `Dating' in Conflict!", EN, vol 20, nr 1 1997/98 sid 24-27 och Snelling, A. "Stumping Old Age Dogma", EN, vol 20, nr 4 1998, sid 48-51 och Snelling, A. "Dating Dilemma", EN, vol 21, nr 3 1999, sid 39-41.

35. Radiocarbon, vol 28, nr 2A, 1986, sid 473-485 och Radiocarbon, vol 29, nr 3, 1987, sid 323-333.

36. Radiocarbon, vol 28, nr 2A, 1986, sid 229-236 och 246-255.

37. Lee, R. E. "Radiocarbon: Ages in Error", Anthropological Journal of Canada, vol 19, nr 3 1981, sid 9-29 och Collins, D. "The Human Revolution", Phaidon, Oxford 1976, sid 50-51 och Brown, R. H. 1994, ibid.

38. Gladwin, H. S. "Dendrochronology, Radiocarbon and Bristlecones", CRSQ, vol 15, 1978, sid 24-26 (först publicerad i Anthropological Journal of Canada, vol 14, nr 4 1976, sid 2-7) och Heinze, H. "Dendrochronology and Biblical History", CRSQ, vol 32, 1995, sid 81.

39. Yamaguchi, D. K. "Interpretation of Cross Correlation Between Tree-Ring Series", Tree-Ring Bulletin, vol 46, 1986, sid 47-55 och Brown, R. H. 1995, ibid och Porter, R. M. "Correlating Tree Rings", CRSQ, vol 31, 1995, sid 170-171.

40. Cook, M. A. ICC, ibid

41. Radiocarbon, vol 28, nr 2B, 1986.

42. Lammerts, W. E. "Are the Bristle-Cone Pine Trees Really so Old?", CRSQ, vol 20, 1983, sid 108-115. Se även Sorensen, H. C. "Bristlecone Pines and Tree-Ring Dating: A Critique", CRSQ, vol 13, 1976, sid 5-6.

43. Huh, C.-A. "Dependence of the Decay Rate of 7Be on Chemical Forms", EPSL, vol 171, 1999, sid 325-328 (taget från Walker, T. "Radioactive Decay Depends on Chemical Environment", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 4-5) och Kerr, R. A. "Tweaking the Clock of Radioactive Decay", Science, vol 286, 1999, sid 882-883.

44. Cook, M. A. 1968, ibid.

45. DeYoung, D. B. "The Precision of Nuclear Decay Rates", CRSQ, vol 13, 1976, sid 38-41 och Dudley, H. D. "The Morality of Nuclear Planning", Glasboro 1976, sid 52-57 (taget från Slusher, H. S. ibid). Se även Renne, P. R. et al "Absolute Ages Aren't Exactly", Science, vol 282, 1998, sid 1840-1841.

46. Kerr, R. A. 1999, ibid. Rent teoretisk beräknade man dessutom att halveringstiden för teknetium-97 skulle sänkas från 210 000 år till ca 20 år. Se Takahashi, K. et al "Shell-Model Calculation of 99Tc Beta Decay in Astrophysical Environments", Physical Review C, vol 33, jan 1986, sid 296-302.

47. De enda dateringar som uppfyller dessa kriterier ger åldrar som helt motsäger evolutionsteorin. Dessa dateringar är i stället ett starkt argument för att fossilförande bergarter är mycket unga. Se: Gentry, R. V. "Radiohalos in Coalified Wood: New Evidence Relating to the Time of Uranium Introduction and Coalification", Science, vol 194, 1976, sid 315-318.

48. Se t ex Cloud, P. & Glaessner, M. F. ibid. I förordet till den kanske mest använda läroboken om radioaktiva dateringsmetoder angavs just att slutsatserna av dateringarna i många fall berodde på antagandena som gjordes vid beräkningarna (speciellt beroende på felaktigheter i de mest grundläggande antagandena, förf. anm.). Som framgår av boken är antagandena ofta mycket osäkra. Se Faure, G. "Principles of Isotope Geology", JW, 2:a uppl. 1986.

49. Houtermans, F. G. "The Physical Principles of Geochronology", Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, nr 151 1966, sid 242.

50. Waterhouse, J. B. "Chronostratigraphy for the World Permian" i "Contributions to the Geologic Time Scale", AAPG, Studies in Geology, nr 6 1978, sid 316.

51. Slusher, H. S. ibid och WMA 1999, ibid.

52. Faure, G. ibid, sid 75

53. Lee, R. E. ibid. Se även Sissons, J. B. "Interstadial and Last Interglacial Deposits Covered by Till in Scotland: A Reply", Boreas, vol 11, 1982, sid 123-124.

54. Collins, D. ibid.

55. WMA "Radiometric Geochronology Reappraised", CRSQ, vol 16, 1979, sid 102-129, 147-148 och WMA "A Reply to Dalrymple", CRSQ, vol 21, 1985, sid 184-186 och SFI.

56. Wetherill, G. W. et al "Radiogenic and Stable Isotopes, Radiometric Chronology, and Basaltic Volcanism" i "Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets", PP 1981, sid 1003 och WMA 1979, ibid och SFI och Odin, G. S. ibid, sid 186 och Faure, G. ibid, sid 104-105 och Podosek, F. A. et al "Normal Potassium, Inherited Argon in Zaire Cubic Diamonds", Nature, vol 334, 1988, sid 607-609 och Ozima, M. et al "Origin of Anomalous 40Ar-39Ar Age of Zaire Cubic Diamonds: Excess 40Ar in Pristine Mantle Fluids", Nature, vol 337, 1989, sid 226-229 och WMA 1999, ibid.

57. Roth, A. A. "Origins", RH 1998, sid 258, not 67.

58.Odin, G. S. ibid, 1040 sid. Detta innebär att antalet "rätta åldrar" helt skulle kunna vara ett resultat av slumpen, om man jämför antalet gjorda dateringar med dem som anses vara riktiga.

59. WMA 1979, ibid och SFI.

60. Lee, R. E. ibid och WMA 1979, ibid och SFI och Wetherill, G. W. et al, ibid, sid 935 och Faure, G. ibid, sid VIII, 69, 120-123 och Zheng, Y.-F. ibid och Austin, S. A. & Snelling, A. A. "Discordant Potassium-Argon Model and Isochron `Ages'", ICC4, sid 35-51 och Geyh, M. A. & Schleicher, H. ibid, sid 12-13, 55, 63, 121.

61. Wetherill, G. W. et al, ibid, sid 904-905.

62. WMA 1999, ibid.

63. Odin, G. S. ibid, sid 14.

64. WMA 1979, ibid och WMA 1999, ibid och SFI.

65. Odin, G. S. i "The Chronology of the Geological Record", Snelling, N. J. (red.), British Geol. Surv. Memoir nr 10, 1985, sid 41-46 och Odin, G. S. "Numerical Dating in Stratigraphy", ibid, sid 232-233.

66. WMA 1979, ibid och SFI.

67. Morris, H. M. & Morris, J. D. "Science, Scripture and the Young Earth", ICR 1989 och WMA "Concerning Several Matters", CRSQ, vol 20, 1983, sid 53-56 och WMA "Some Additional Comments on Concerning Several Matters", CRSQ, vol 21, 1985, sid 209-210 och WMA 1979, ibid och Wetherill, G. W. et al, ibid, sid 1000 och Odin, G. S. ibid, sid 186 och Zheng, Y.-F. ibid och Snelling, A. A. ICC4, ibid och Rugg, S. H. & Austin, S. A. ICC4, sid 475-486 och WMA 1999, ibid och SFI.

68. Skobelin, E. A. et al "Deliberations of State and Ways of Perestroika in Geology" i Barto-Kyriakidis, A. (red.) "Critical Aspects of Plate Tectonics Theory", Theophrastas Publ., Aten 1990, sid 17-37. Taget från WMA 1999, ibid.

69. Bath, A. H. "New Isotopic Age Data on Rocks from the Long Mynd, Shropshire", QJGS, vol 130, 1974, sid 570.

70. Jagoutz, E. "Isotopic Systematics of Metamorphic Rocks" i Lanphere, M. A. et al "Abstracts of the Eight International Conference on Geochronology, Cosmochronology, and Isotope Geology", USGS Circular 1107, sid 156. Taget från WMA 1999, ibid.

71. Sabine, P. A. & Watson, J. "Isotopic Age-Determinations of Rocks from the British Isles 1955-64", QJGS, vol 12, 1965, sid 525.

72. Geyh, M. A. & Schleicher, H. ibid, sid 213.

73. Curtis, G. H. et al "Critical Points in the Cenozoic", New York Academy of Sciences: Transactions, vol 91, 1961, sid 348-349.

74. Mauger, R. L. "K-Ar Ages of Biotites from Tuffs in Eocene Rocks of the Green River, Washakie and Uinta Basins, Utah, Wyoming and Colorado" , University of Wyoming, Contributions to Geology, vol 15, nr 1 1977, sid 37. Se även WMA 1985, ibid.

75. Olsson, I. U. (red.) "Radiocarbon Variations and Absolute Chronology", Proceedings of the Twelfth Nobel Symposium, Almquist & Wiksell, Stockholm 1970, sid 35.

76. Joukowsky, M. "Field Archaeology", PH, 1980, sid 443-444.

77. Mickelson, D. M. et al i "Late-Quaternary Environments of the United States", Wright, H. E. (red.), University of Minnesota Press, Minneapolis,vol 1, 1983, sid 3-37. (Taget från Oard, M. J. "An Ice Age Caused by the Genesis Flood", ICR 1990, sid 178-179, 237.

78. Exempel på detta finns i t ex Odin, G. S. "Numerical Dating in Stratigraphy", ibid (se t ex sid 14, 228, 245-247, 402, 630, 636) och Cumming, G. L. & Richards, J. R. "Ore Lead Isotope Ratios in a Continuously Changing Earth", EPSL, vol 28, 1975, sid 155-171.

79. Pankhurst, R. J. "Strontium Isotope Evidence for Mantle Events in the Continental Lithosphere", QJGS, vol 134, 1977, sid 257. (Markeringen är min.)

80. Brown, R. H., ICC, vol 2, sid 31-57 och Clementson, S. P. "A Critical Examination of Radioactive Dating of Rocks", CRSQ, 1970, sid 137-144 och Mandock, R. ibid, 160 sidor, m fl skapelsetroende forskare. Gäller även i viss mån "fission-track" dateringar. Se Odin, G. S. i "The Chronology of the Geological Record", ibid.

81. WMA 1999, ibid.

82. Mandock, R. ibid. Se även referens 5 och 19 i detta kapitel. Se även Lambert, D. D. et al "Rhenium-Osmium and Samarium-Neodymium Isotopic Systematics of the Stillwater Complex", Science, vol 244, 1989, sid 1169-1174 och Faure, G., ibid, sid VIII, 70-80, 101-102, 136.

83. Brooks, C. et al ibid och Othman, D. B. et al "Nd-Sr Isotopic Composition of Granulites and Constraints on the Evolution of the Lower Continental Crust", Nature, vol 307, 1984, sid 510-515 och Dupré, B. & Allègre, C. J. "Pb-Sr Isotope Variation in Indian Ocean Basalts and Mixing Phenomena", Nature, vol 303, 1983, sid 142-146. Se även referens 87.

84. Se exempel i Faure, G. ibid, sid 164-171.

85. Snelling, A. A. "Dating Methods", BC, Spec. issue, feb 2000, sid 32-36.

86. Mandock, R. ibid.

87. Damon, P. E. i "Radiometric Dating for Geologists", Hamilton, E. I. & Farquhar, R. M. (red.) JW 1968, sid 16 och McDougall, I. "The Geochronology and Evolution of the Young Volcanic Island of Réunion, Indian Ocean" Geochimica et Cosmochimica Acta, vol 35, 1971, sid 261-288 och Oversby, V. M. "Genetic Relations Among the Volcanic Rocks of Réunion", Geochimica et Cosmochimica Acta, vol 36, 1972, sid 1167-1179 och Duncan, R. A. & Compston, W. "Sr-Isotopic Evidence for an Old Mantle Source Region for French Polynesian Volcanism", Geology, vol 4, 1976, sid 728-732 och Wetherill, G. W. et al, ibid, sid 924-925, 998-1003 och Dupré, B. & Allègre, C. J. ibid och McKenzie, D. & O'Nions, R. K. "Mantle Reservoirs and Oceanic Island Basalts", Nature, vol 301, 1983, sid 229-231 och Hart, S. R. "A Large-Scale Isotope Anomaly in the Southern Hemisphere Mantle", Nature, vol 309, 1984, sid 753-757 och Read, J. G., ICC, vol 1, 1986, sid 105-111 och Faure, G. ibid, sid 167-170, 327-329, 377-381 och Zheng, Y.-F. ibid och Austine, S. A. GSA Abstracts with Programs 1992, sid A261 och Clauer, N. et al "Sr Isotopic Constraints on the Process of Glauconitization", Geology, vol 20, 1992, sid 133-136 och Austin, S. A. (red.) "Grand Canyon: Monument to Catastrophe", ICR 1994, sid 120-129 och Singer, B. S. et al "Inherited Argon in a Pleistocene Andesite Lava", Geology, vol 26, 1988, sid 427-430 och Brown, R. H. "Meteorites and A Young Earth", ICC4, sid 89-101 och Snelling, A. A. ICC4, ibid och WMA 1999, ibid.

88. Stansfield, W. D. "The Science of Evolution", MAC 1977, sid 80-84.

89. Bergström, J. "Gas och olja", Esselte, Arlöv 1985.

90. Cook, M. A. "Prehistory and Earth Models", ibid, sid 254-262, 341 och Dickey, P. A. et al "Abnormal Pressures in Deep Wells of Southwestern Louisiana", Science, vol 160, 1968, sid 609-615.

91. Porfir'ev, V. B. "Inorganic Origin of Petroleum", AAPG Bulletin vol 58, juni 1974, sid 19, 23.

92. Chemical and Engineering News, 29 maj 1972, sid 14 och Lewan, M. D. "Role of Water in Petroleum Formation", USGS Circular nr 1074, sid 46-47 och Saxby, J. D. & Riley, K. W. "Petroleum Generation by Laboratory-Scale Pyrolysis Over Six Years Simulating Conditions in a Subsiding Basin", Nature, vol 308, 1994, sid 177-179. För snabb bildning i naturen, se: Didyk, B. M. & Simoneit, B. R. T. "Hydrothermal Oil of Guaymas Basin and Implications for Petroleum Formation Mechanisms", Nature, vol 342, 1989, sid 65-69 och Hecht, J. "Youngest Oil Found Below Gulf of California", NS, vol 130, 6 apr 1991, sid 19.

93. Vardiman, L., ICC, vol 2, sid 187-195 och Vardiman, L., "The Age of the Earth's Atmosphere", ICR, 1990 och Malcolm, D. "Helium in the Earth's Atmosphere", ENTJ, vol 8, 1994, sid 142-147.

94. Cook, M. A. "Where is the Earth's Radiogenic Helium?", Nature, vol 179, 1957, sid 213 och Faul, H. "Nuclear Geology", JW 1954 (taget från Cook, M. A. "Prehistory and Earth Models", ibid).

95. Hughes, D. W. "Earth — An Interplanetary Dustbin", NS, vol 71, 1976, sid 64-66 och Vardiman, L. ibid.

96. Larsson-Leander, G. "Astronomi och Astrofysik", 2:a uppl., LiberLäromedel, Malmö 1977, sid 237 och Cook, M. A. "Where is the Earth's Radiogenic Helium?", ibid.

97. Barnes, T. G. "Origin and Destiny of the Earth's Magnetic Field", 2:a uppl., ICR 1983 och Barnes, T. G. "Earth's Young Magnetic Age Confirmed", CRSQ, vol 23, 1986, sid 30-33 och Barnes, T. G., CRSQ, vol 25, 1989 sid 170-171. I Barnes bok bemöts också den kritik som evolutionister (Dalrymple m fl) har gjort av Barnes beräkningar och teorier. Dalrymple m fl har i sin kritik t ex inte gjort någon åtskillnad på jordens magnetfälts styrka (dipolfältet) och de därifrån skilda sekundära processer som orsakar störningar i detta magnetfält (non-dipolfältet). Se t ex Dalrymple, B. G. "Can the Earth Be Dated from Decay of Its Magnetic Field?", JGE, vol 31, 1983, sid 124-133. Se även Barnes, T. G. "Earth's Young Magnetic Age: An Answer to Dalrymple", CRSQ, vol 21, 1984, sid 109-113. I Barnes bok (1983) och artiklar (1984, 1989) visas även undersökningar som tyder på att paleomagnetiska data är svåra att använda för att bestämma jordens magnetfälts styrka tidigare i jordens historia (se nedanstående figur). (Paleomagnetiska data är "bevarat magnetfält" i sediment, lava, olika kulturföremål m. m.) Se även Merril, R. T. & McElhinny, M. W. "The Earth's Magnetic Field", AP 1983, sid 103-104.

Bild:

Jämförelse mellan jordens riktiga magnetfält (1) och paleomagnetiska data (2). Bilden från Barnes.


98. Det finns tecken som tyder på att jordens inre kärna kan vara en stor järnkristall. Se Flodmark, S. flera manuskript från inst för teoretisk fysik, Stockholm och Tromp, J. "Support for Anisotropy of the Earth's Inner Core from Free Oscillations", Nature, vol 366, 1993, sid 678-681 och Tromp, J. "Natural-Mode Splitting from the Great 1994 Bolivia and Kuril Islands Earthquakes", GSA Today, vol 5, juli 1995, sid 137-151.

99. Jacobs, J. A. "The Earth's Magnetic Field", Society of Exploration Geophysiscists, Mining Geophysics, vol 2, 1967, sid 424-436 och Cowling, T. G. "The Magnetic Field of Sunspots", Royal Astronomical Society London, Monthly Notices, vol 94, 1934, sid 39-48 och Carrigan, C. R. & Gubbins, D. "The Source of the Earth's Magnetic Field", SCIAM, vol 240, febr 1979, sid 92-101 och Mahaney, W. C. (red.) "Quaternary Dating Methods", EL, 1984, sid 102-104 och Newkirk, G. & Frazier, K. "The Solar Cycle", PT, vol 35, april 1982, sid 25-34 och James, R. W. et al "The Cowling Anti-Dynamo Theorem", Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, vol 15, 1980, sid 149-160 och Humphreys, D. R. "Physical Mechanism for Reversals of the Earth's Magnetic Field During the Flood", ICC2, vol 2, sid 129-142 och Humphreys, D. R. "Can Evolutionists Now Explain the Earth's Magnetic Field?" CRSQ, vol 33, 1996, sid 184-185. Se även Kivelson, M. G. et al "Europa's Magnetic Signature", Science, vol 276, 1997, sid 1239-1241 och referens 97.

Man har fått en datormodell, som bygger på vissa ej accepterade antaganden, att fungera över åtminstone en viss tid (pers. komm. med Russel Humphreys). Se Glatzmaier, G. A. et al "The Role of the Earth's Mantle in Controlling the Frequency of Geomagnetic Reversals", Nature, vol 401, 1999, sid 885-890.

100. Lamb, H. "On Electrical Motions in a Spherical Conductor", PTR, vol 174, 1883, sid 519-549 och Lamb, H. '"On the Induction of Electric Currents in Cylindrical and Spherical Conductors", Mathematical Society (Proceedings), London, 15, 1883-1884, sid 139-149 och Barnes, T. G. "Earth's Young Magnetic Age Confirmed", ibid. Se även Flodmark, S. & Davstad, K. "Chandler Wobbles and the Geomagnetic Field", University of Stockholm, USIP Report 86-13, 1986. (Flodmarks & Davstads modell kompletterar Lambs, Barnes och Humphreys teorier på många punkter.)

101. Humphreys, D. R. "The Creation of Planetary Magnetic Fields", CRSQ, vol 21, 1984, sid 140-149 och Humphreys, D. R "The Magnetic Field of Uranus", CRSQ, vol 23, 1986, sid 115 och Humphreys, D. R "Good News from Neptune: The Voyager 2 Magnetic Measurements", CRSQ, vol 26, 1990, sid 15-17 och Humphreys, D. R., ICC2 ibid och Jacobs, J. A. "Deep Interior of the Earth", Chapman & Hall, 1992, sid 92.

102. Se t ex Loper, D. & McCartney, K. "On Impacts as a Cause of Geomagnetic Field Reversals or Flood Basalts" i "Global Catastrophes in Earth History", Sharpton, V.L. & Ward, P. D. (red.), GSA Spec. Paper 247, 1990, sid 19-25 och Flodmark, S. flera manuskript från inst för teoretisk fysik.

Se dock en möjlig datormodell, med en del ej vanligtvis accepterade antaganden, i: Glatzmaier, G. A. et al 1999, ibid.

103. Doell, R. & Cox, A. Society of Exploration Geophysicists, Mining Geophysics, vol 2, 1967, sid 452-453 och Jacobs, J. A. "The Earth's Core and Geomagnetism", PP 1963, sid 100-107 och Smith, P. J. "Field Reversal or Self-Reversal?", Nature, vol 229, 1971, sid 378-380 och Oard, M. J. "Ice Ages: The Mystery Solved? Part III", CRSQ, vol 21, 1985, sid 170-181 och Odin, G. S. "Numerical Dating in Stratigraphy", ibid, sid 81-102 och Ryall, P. J. C. & Ade-Hall, J. M., Nature, vol 257, 1975, sid 117-118 och Bazylinksi, D. A. et al Nature, vol 334, 1988, sid 518-519 och Reynolds, R. L. "A Polished View of Remagnetization", Nature, vol 345, 1990, sid 579-580 och Corliss, W. R. "Inner Earth: A Serach for Anomalies", The Sourcebook Project, 1992, sid 170-176 och Jacobs, J. A. 1992, ibid, sid 101 och Blatt, H. "Sedimentary Petrology", WHF, 1992, sid 178 och Katz, B. et al "Widespread Chemical Remagnetization: Orogenic Fluids or Burial Diagenesis of Clays?", Geology, vol 26, 1998, sid 603-606.

104. Hall, J. M. & Robinson, P. T. "Deep Crustal Drilling in the North Atlantic Ocean", Science, vol 204, 1979, sid 573-586.

105. Oard, M. J. "Ice Ages: The Mystery Solved? Part III", CRSQ, vol 21, 1985, sid 170-181. Se även Tarling, D. H. "The Reliability of Phanerozoic Palaeomagnetic Data from Europe", EOS Transactions of the American Geophysical Union, vol 60, 1979, sid 569 och Wesson, P. S. "Objections to Continental Drift and Plate Tectonics", JG, vol 80, 1972, sid 185-197 och Odin, G. S. ibid, sid 175-176 och Hambrey, M. J. & Harland, W. B. "Earth's Pre-Pleistocene Glacial Record", CUP 1981, sid 56, 59.

106. Watkins, N. D. "Review of the Development of the Geomagnetic Polarity Time Scale and Discussion of Prospects for Its Finer Definition", GSA Bulletin, vol 83, 1972, sid 551-574.

107. Oard, M. J. ibid och Wesson, P. S. ibid och Verosub, K. L. "Paleomagnetic Excursions as Magnetostratigraphic Horizons: A Cautionary Note", Science, vol 190, 1975, sid 48-50 och WMA 1999, ibid, sid 54-56.

108. Meyerhoff, A. A. & Meyerhoff, H. A. "‘The New Global Tectonics': Age of Linear Magnetic Anomalies of Ocean Basins", AAPG Bulletin, vol 56, febr 1972, sid 337-359 och Smith, N. & Smith, J. "An Alternative Explanation of Oceanic Magnetic Anomaly Patterns", Origins, vol 20, 1993, sid 6-21 och Ager, D. V. "The Nature of the Stratigraphical Record", 3:e uppl., JW 1993, sid 139.

109. Heirtzler, J. R. et al "Magnetic Anomalies Over the Reykjanes Ridge", Deep-Sea Research, vol 13, 1966, sid 427-443.

110. Cook, M. A. "Prehistory and Earth Models", ibid, sid 280-284 och Cook, M. A. "How and when `Pangea' Ruptured and the Continents Shifted", ICC, vol 2, sid 80.

111. Humphreys, D. R., ICC, vol 2, sid 113-126 och Humphreys, D. R. "Has the Earth's Magnetic Field Ever Flipped?", CRSQ, vol 25, 1988, sid 130-137 och Humphreys, D. R., ICC2, ibid. Se även Davey, K. R. "Eigenvalue Analysis of the Magnetic Field of the Earth and its Implications on Age and Field Reversals", ICC2, vol 2 sid 65-77. Se även Tributsch, H. "When the Snakes Awake", The MIT Press, Cambridge 1982, 108-131, 214-235 och Lockner, D. A. et al "Mechanism to Explain the Generation of Earthquake Lights", Nature, vol 302, 1983, sid 28-33 och Brady, B. T. & Rowell, G. A. "Laboratory Investigations of the Electrodynamics of Rock Fracture", Nature, vol 321, 1986, sid 488-492 för beskrivningar av de elektromagnetiska fenomen som åtföljer jordbävningar.

112. Merrill, R. T. "Principle of Least Astonishment", Nature, vol 374, 1995, sid 674-675 och Coe, R. S. et al "New Evidence for Extraordinarily Rapid Change of the Geomagnetic Field During a Reversal", Nature, vol 374, 1995, sid 687-692. Det finns även en artikel i JGR (vol 104, 1999, sid 17 747-17 758) där man undersöker dessa resultat noggrannare för att se om man kan förklara dem utan snabb omkastning av magnetfältet, vilket inte verkar möjligt. (Taget från Humphreys, D. R. "Evolutionists Flee Rapid Reversals", Creation Matters, vol 5, nr 4, 1999, sid 9.

113. Mahaney, W. C. (red.) "Quaternary Dating Methods", EL 1984 (se t ex sid 407-415) och Geyh, M. A. & Schleicher, H. "Absolute Age Determination", SV 1990 (se tex "Preface").

114. Kapitel 2 i denna bok.

115. Kapitel 2 i denna bok.

116. Kapitel sex i denna bok.

117. Ewing, M. et al "Sediment Distribution in the Oceans: The Mid-Atlantic Ridge", GSA Bulletin, vol 75, 1964, sid 17-35 och Roth, A. A. "Are Millions of Years Required to Produce Biogenic Sediments in the Deep Ocean", Origins, vol 12, 1985, sid 48-56.

118. Uträkning gjord av S. E. Nevins grundad på data från Ewing, M. et al "Sediment Distribution in the Oceans: The Atlantic", GSA Bulletin, vol 84, 1973, sid 83 och Holeman, J. N. "The Sediment Yield of Major Rivers of the World", Water Resources Research, vol 4, aug 1968, sid 737 och Garrels, R. M. & MacKenzie, F. T. "Evolution of Sedimentary Rocks", WWN 1971, sid 102-111. Taget från Nevins, S. E. "Evolution: The Oceans Say No!" i "Creation: Acts, Facts, Impacts", Morris, H. M. et al (red.), MB 1974, sid 164-172. Beräkningarna stämmer med nyare data, se: McLennan, S. M. "Weathering and Global Denudation", JG, vol 101, 1993, sid 295-303

119. Roth, A. A. 1998, ibid, sid 262-274 och Walker, T. "Eroding Ages", EN, vol 22, nr 2 2000, sid 18-21.

120. Lalamov, A. V. & Tabolitch, S. E. "Catastrophism in Geology", ENTJ, vol 10, 1996, sid 373-378 och Lalomov, A. V. & Tabolitch, S. E. "Placer Mineral Deposits on a Young Earth", CRSQ, vol 35, 1999, sid 211-220.

121. Roth, A. A. "Some Questions About Geochronology", Origins, vol 13, 1986, sid 64-85.

122. Whitney, D. J. "The Face of the Deep", Vantage Press, New York 1955. Taget från Morris, H. M. & Parker, G. E. "What Is Creation Science?", MB 1982, sid 254-259.

123. Kapitel 3 i denna bok.

124. Allen, B. F. "The Geologic Age of the Mississippi River", CRSQ, vol 9, 1972, sid 96-114 och Mehlert, A. W. "Another Look at the Age and History of the Mississippi River", CRSQ, vol 25, 1988, sid 121-123 och Saxov, S. & Nieuwenhuis, J. K. (red.) "Marine Slides and Other Mass Movements", Plenum Press, New York 1982, sid 23.

125. Gentry, R. V. PT, okt 1982, sid 13-15.

126. Goldberg, E. D. "Minor Elements in Sea Water" i "Chemical Oceanography", vol 1, Riley, J. P. & Skirrow, G. (red.). AP 1965, sid 163-196 och Austin, S. A. & Humphreys, D. R. "The Sea's Missing Salt: A Dilemma for Evolutionists", ICC2, vol 2, sid 17-33.

127. Wilson, R. D. et al "Natural Marine Oil Seepage", Science, vol 184, 1974, sid 857-865. Se även Leythaeuser, D. et al "Role of Diffusion in Primary Migration of Hydrocarbons", AAPG Bulletin, vol 66 1982, sid 408-429 och Miller, R. G. "The Global Oil System", AAPG Bulletin, vol 76 1992, sid 489-500 och Miller, R. G. "The Global Oil System: Reply", AAPG Bulletin, vol 77 1993, sid 900-902.

128. Snelling, A. A. & WMA "The Cooling of Thick Igneous Bodies on a Young Earth", ICC4, sid 527-545 och Snelling, A. A. & WMA "Rapid Rocks", EN, vol 21, nr 1 1999, sid 42-44.

129. Slusher, H. S. & Gamwell, T. P. "The Age of the Earth: A Study of the Cooling of the Earth under the Influence of Radioactive Heat Sources", ICR 1978.

130. Lyttleton, R. A. "The Modern Universe", Hodder & Stoughton, London 1956, sid 72. Se även nya mätningar, som inte bygger på sönderdelning av strålning, som ger en lägre ålder än vad som krävs (om man gör de erfoderliga uträkningarna på mätresultaten): Love, S. G. & Brownlee, D. E. "A Direct Measurement of the Terrestrial Mass Accretion Rate of Cosmic Dust", Science, vol 262, 1993, sid 551-553.

131. Faulkner, D. R. "The Current State of Creation Astronomy", ICC4, sid 201-216.

132. Laskar, J. "The Chaotic Motion of the Solar System: A Numerical Estimate of the Size of the Chaotic Zones", Icarus, vol 88, 1990, sid 266-291 och Berger, A. & Loutre, M. F. "Insolation Values for the Climate of the Last 10 Million Years", Quaternary Science Reviews, vol 10, 1991, sid 315.

133. Sussman, G. J. & Wisdom, J. "Numerical Evidence That the Motion of Pluto Is Chaotic", Science, vol 241, 1988, sid 433-437 och Rothman, T. "God Takes a Nap", SCIAM, vol 259, okt 1988, sid 16.

134. Snelling, A. A. "Is the Sun Shrinking?", EN, vol 11, nr 3 1989, sid 40-43 och Raghavan, R. S. "Solar Neutrinos — from Puzzle to Paradox", Science, vol 267, 1995, sid 45-51 och Davies, K. "Evidences for a Young Sun", Impact 276, ICR 1996 och Snelling, A. A. "Solar Neutrinos — the Critical Shortfall Still Elusive", ENTJ, vol 11, 1997, sid 253-254.

135. Kapitel fyra i denna bok.

136. Slusher, H. S. "Age of the Cosmos", ibid, sid 55-72. Se även Kerr, R. A. "The Neptune System in Voyager's Afterglow", Science, vol 245, 1989, sid 1450-1451 och Esposito, L. W. "Ever Decreasing Circles", Nature, vol 354, 1991, sid 107 och Hecht, J. "Water `Rains'on the Ringed Planet", NS, vol 152, 26 okt 1996, sid 18 och Kerr, R. A. "Slow Leak Seen in Saturn's Rings", Science, vol 274, 1996, sid 1468 och Snelling, A. A. "Saturn's Rings Short-Lived and Young", ENTJ, vol 11, 1997, sid 1.

137. Samec, R. "The Age of the Jovian Planets", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 3-4.

138. Fields, P. R. et al "Isotopic Abundances of Actinide Elements in Apollo 12 Samples", Proceedings of the Second Lunar Science Conference, vol 2, 1971, sid 1571-1576. åldern är grundad på att det anses att ett radioaktivt ämne i princip skulle vara helt försvunnet efter ca 10 1/2 halveringstider.

139. Hoffman, D. C. et al "Detection of Plutonium-244 in Nature", Nature, vol 234, 1971, sid 132-134.

140. Apt, K. E. et al "On the Observations of 92Nb and 94Nb in Nature", Geochimica et Cosmochimica Acta, vol 38, 1974, sid 1485-1488.

141. Kapitel fyra i denna bok.

142. Arp, H. "Observational Paradoxes in Extragalactic Astronomy", Science, vol 174, 1971, sid 1189-1200.

143. Kapitel fyra i denna bok.

144. Morris, H. M. & Morris, J. D. "Science, Scripture and the Young Earth", ibid.


Tabell 3:1

1-10. "Geochronology of North America", Washington DC 1965, sid 158, 213, 275-296. Nästan alla dateringar gjorda med de här metoderna, i "Geochronology of North America", ger åldrar liknande de från ref 1-10. Därför tar jag inte upp fler sådana. De ansluter till de värden Cook räknade ut (se avsnittet "Uran/bly-metoderna").

11-14. Odin, G. S. ibid, sid 786.

15. EPSL, vol 14, nr 3 1972, sid 289-291 och vol 17, nr 1 1972, sid 45-46.


Tabell 3:2

1-2. Funkhauser, J. G. & Naughton, J. J. "Radiogenic Helium and Argon in Ultramafic Inclusions from Hawaii", JGR, vol 73, 15 juli 1968, sid 4601.

3. Noble, C. S. & Naughton, J. J. "Deep Ocean Basalts: Inert Gas Content and Uncertainties in Age Dating", Science, vol 162, 1968, sid 265. Beroende på djupet under havsytan blev åldrarna olika, ju djupare desto äldre.

4. Dalrymple, B. G. & Moore, J. G., "Argon-40: Excess in Submarine Pillow Basalts from Kilauea Volcano, Hawaii", Science, vol 161, 1968, sid 1132-1135. En klar trend vid dateringarna var att åldrarna blev högre djupare ner under havets yta.

5-7. Fisher, D. "Dating the Spreading Sea Floor", NS, vol 44, 1969, sid 185-187.

8-11. Laughlin, W. A. "Excess Radiogenic Argon in Pegmatite Minerals", JGR, vol 74, 15 dec 1969, sid 6684-6690.

12-16. "Geochronology of North America", ibid, sid 258-297. Det finns mängder av dateringar, liknande dem i ref 12-16 i "Geochronology of North America". Därför tar jag inte upp fler här.

17. Odin, G. S. ibid, sid 716-717.

18. Wilson, M. R. "Excess Radiogenic Argon in Metamorphic Amphiboles and Biotites from the Sulitjelma Region, Central Norwegian Caledonides", EPSL, vol 14, nr 3 1972, sid 403.

19-20. Seidemann, D. E. "Effects of Submarine Alteration on K-Ar Dating of Deep-Sea Igneous Rocks", GSA Bulletin, vol 88, 1977, sid 1660-1666.


Tabell 3:3

1. "Geochronology of North America", ibid, sid 195. Det finns många dateringar, liknande dem i ref 1 i "Geochronology of North America". Därför tar jag inte upp fler här.

2-3. Tilton, G. R. & Barreiro, B. A. "Origin of Lead in Andean Calc-Alkaline Lavas, Southern Peru", Science, vol 210, 1980, sid 1245-1247.

4-20. Pankhurst, R. J. "Strontium Isotope Evidence for Mantle Events in the Continental Lithosphere", QJGS, vol 134, 1977, sid 255-268.

21-34. Brooks, C. et al "Ancient Lithosphere: Its Role in Young Continental Volcanism", Science, vol 193, 1976, sid 1086-1094.

35. Wasserburg, G. J. et al, "Migration of Radiogenic Strontium During Metamorphism", JGR, vol 69, 15 okt 1964, sid 4395-4401.

36-40. Othman, D. B. et al "Nd-Sr Isotopic Composition of Granulites and Constraints on the Evolution of the Lower Continental Crust", Nature, vol 307, 1984, sid 510-515.


Tabell 3:4

1. Keith, M. & Anderson, G. "Radicarbon Dating: Fictious Results with Mollusk Shells", Science, vol 141, 1963, sid 634.

2. Riggs, A. C. "Major Carbon-14 Deficiency in Modern Snail Shells from Southern Nevada Springs", Science, vol 224, 1984, sid 58-61.

3-4. Dort, W. "Mummified Seals of Southern Victoria Land", Antarctic Journal of the U. S., vol 6, 1971, sid 210-211.

5. Cook, M. A. "Prehistory and Earth Models", MP 1966, sid 332-333.

6. Datering nr UCLA 2088, 23 okt 1978. Morris, J. D. "Tracking Those Incredible Dinosaurs and the People Who Knew Them", MB 1980, sid 61-64 och Stutz, H. "Dating in Conflict", EN, vol 19, nr 2 1997, sid 42-43 och Snelling, A. "Radioactive `Dating' in Conflict!", EN, vol 20, nr 1 1997/98 sid 24-27 och Snelling, A. A. ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 99-122.

7. Snelling, A. "Stumping Old Age Dogma", EN, vol 20, nr 4 1998, sid 48-51 och Snelling, A. "Dating Dilemma", EN, vol 21, nr 3 1999, sid 39-41 och Snelling, A. A. "Geological Conflict", EN, vol 22, nr 2 2000, sid 44-47.

8. Radiocarbon, vol 28, nr 2A 1986, sid 218, 229-245 och Radiocarbon, vol 31, 1989, sid 323-346.

9-10. Whitelaw, R. L. "Time, Life and History in the Light of 15 000 Radiocarbon Dates", CRSQ, vol 7, 1970, sid 56-71 och 83.

Personliga verktyg