Bok:Vårt ursprung/Referenser och noter/Kapitel 6

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Vårt ursprung?
Bok MM VartUrsprung.jpg
Bokpresentation
Innehållsförteckning
Referenser och noter
 

<--- | --->Kapitel 6 - Klimatförändringar  -  sid 320 Kapitel 6

1. Dillow, J. C. "The Waters ­Above", Moody Press, Chicago, 2:a uppl. 1983a och Dillow, J. C. "The Vertical Temperature Structure of the Pre-Flood Vapor Canopy", CRSQ, vol 20, 1983b, sid 7-14 och Vardiman, L. & Bousselot, K. "Sensitivity Studies on Vapor Canopy Temperature Profiles", ICC4, sid 607-618.

2. Johannessen, A. et al "Detection of Water Cluster Ions at the High Latitude Summer Mesopause", Nature, vol 235, 1972, sid 215-216 och Webb, W. L. "Structure of the Strathosphere and Mesosphere", AP 1966, sid 129.

3. Wallenqvist, Å. "Astronomin i vår tid", Lund 1977, sid 185-188.

4. Taylor, E. L. et al "The Present Is Not the Key to the Past", Science, vol 257, 1992, sid 1675-1677 och Read, J. & Francis, J. "Responses of Some Southern Hemisphere Tree Species to a Prolonged Dark Period and Their Implications for High-Latitude Cretaceous and Tertiary Floras", PPP, vol 99, 1992, sid 271-290.

5. Barron, E. J. et al "An Ice-Free Cretaceous? Results from Climatic Model Simulations", Science, vol 212, 1981, sid 501-508. Se även modernare rapporter i Gregory, K. M. & Chase, C. G. "Comment", Geology, vol 22, 1994, sid 275-276 och Oard, M. J. "Tropical Cycad Reinforces Uniformitarian Paleofloristic Mystery", ENTJ, vol 12, 1998, sid 261-262 och Huber, B. T. "Tropical Paradise at the Cretaceous Poles?", Science, vol 282, 1998, sid 2199-2200 och Tarduno, J. A. et al "Evidence for Extreme Climatic Warmth from Late Cretaceous Arctic Vertebrates", Science, vol 282, 1998, sid 2241-2244.

6. Se t ex Bramwell, C. D. & Whitfield, G. R. "Biomechanics of Pteranodon", PTR, serie B, vol 267, 1973-74, sid 564.

7. Dott, R. H. & Batten, R. L. "Evolution of the Earth", 2:a uppl., McG, 1976, sid 285 och Jeffreys, H. "The Earth", 6:e uppl., CUP 1976, sid 489 och Wolfe, J. A. "Paleogene Floras from the Gulf of Alaska Region", USGS 997, 1977, sid 30-31 och Schwarzbach, M. "The Climatic History of Europe and North America" i "Descriptive Palaeoclimatology", Nairn, A. E. M. (red.), JW 1961 sid 255-291 och Benton, M. J. "Polar Dinosaurs and Ancient Climates", TREE, vol 6, 1991, sid 28-30 och Taylor, E. L. et al 1992, ibid och Clemens, W. A. & Nelms, L. G. "Paleoecological Implications of Alaskan Terrestrial Vertebrate Fauna in Latest Cretaceous Time at High Paleolatitudes", Geology, vol 21, 1993, sid 503-506 och "Dinosaur Bridge", NS, vol 157, 14 febr 1998, sid 21 och Oard, M. J. "Polar Dinosaurs and the Genesis Flood", CRSQ, vol 32, 1995, sid 47-56 och Oard, M. J. "A Tropical Reptile in the `Cretaceous Arctic", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 9-10.

8. Barron, E. J. ibid och Morris, S. C. "Polar Forests of the Past", Nature, vol 318, 1985, sid 739 och Heylmun, E. B. "Should We Teach Uniformitarianism?", JGE, vol 19, jan 1971, sid 35-37 och Mech, L. D. "Life in the High Arctic", NG, vol 173, 1988, sid 757 och Francis, J. E. "Polar Fossil Forests", GT, vol 6, 1990, sid 92-95 och Oard, M. J. 1995, ibid och Oard, M. J. 1998, ibid och Anderson, I. "In from the Cold", NS, vol 158, 18 apr 1998, sid 13.

9. Liljequist, G. H. "Klimatologi", Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1970, sid 372 och Heylmun, E. B. ibid.

10. Haughton, S. "Physical Geology", Nature, vol 18, 1878, sid 266-268 och Wolfe, J. A. ibid.

11. Plumstead, E. P. "Palaeobotany of Antarctica" i "Antarctic Geology", Adie, R. J. (red.), North-Holland Publ., Amsterdam 1964, sid 643-652.

12. Martin, P. "Stay Young with Hyperbaric Oxygen", Piedmont Airlines Inflight Magasine, mars-april 1977, sid 28 (taget från Dillow, J. C. 1983a, ibid) och McLeod, K. C. "Hyperbaric Oxygen and Fracture Healing", CRSQ, vol 28, 1991, sid 60-64.

13. En del forskare har hävdat att ett högt syrgastryck är skadligt eller rent av giftigt för levande organismer. Så är också fallet, om syrgastrycket höjs mycket under lång tid. Det höga syrgastryck som skulle ha rått under ånghöljet skulle emellertid inte ha varit så högt att syret hade blivit giftigt. Dessutom kan organismerna ha haft möjlighet att bättre klara av ett högre syrgastryck tidigare. Nu levande djuphavsfiskar, som ett exempel, klarar av 45 gånger så högt syrgastryck som det som enligt Dillow skulle ha rådit under ånghöljet. Se Dillow, J. C. 1983a, ibid.

14. Dillow, J. C. 1983a, ibid. Indikationer på högre syrgashalt skulle eventuellt även de kunna tolkas som stöd för ett högre lufttryck, men det behövs mer forskning inom detta område innan man kan säga något säkrare. se Technical Comments: "Is the Air in Amber Ancient?", Science, vol 241, 1988, sid 717-724 och Hecht, J. "Last Gasp for the Dinosaurs", NS, vol 140, 6 nov 1993 och "Big Breath", NS, vol 165, 11 mras 2000, sid 23.

15. Bramwell, C. D. & Whitfield, G. R. ibid, sid 556-578 och Dillow, J. C. 1983a, ibid och Anderson, I. "Dinosaurs Breathed Air Rich in Oxygen", NS, vol 116, 5 nov 1987, sid 25.

16. Lawson, D. A. "Pterosaur from the Latest Cretaceous of West Texas: Discovery of the Largest Flying Creature", ­Science, vol 187, 1975, sid 947-948.

17. Currie, P. J. & Padian, K. (red.) "Encyclopedia of Dinosaurs", AP, 1997, sid 282.

18. Personligt samtal med Albert E. Pye.

19. Oard, M. J. "Ice-Ages: The Mystery Solved? Part I", CRSQ, vol 21, 1984 sid 66-76 och Oard, M. J. "An Ice Age Caused by the Genesis Flood", ICR 1990.

20. Williams, L. D. "An Energy Balance Model of Potential Glacierization of Northern Canada", Arctic and Alpine Re­search, vol 11, nr 4 1979, sid 443-456. Nyare undersökningar ger liknande resultat. Se Phillipps, P. J. & Held, I. M. "The Response to Orbital Perturbations in an Atmospheric Model Coupled to a Slab Ocean", Journal of Climate, vol 7, 1994, sid 767-782. Se även Crowley, T. J. et al "Role of Seasonality in the Evolution of Climate During the Last 100 Million Years", Science, vol 231, 1986, sid 579-584.

21. Oard, M. J. "A Rapid Post-Flood Ice Age", CRSQ, vol 16, 1979, sid 29-37, 58 och pers. komm. med M. J. Oard.

22. Molén, M. "Discussion", ICC2, vol 2, sid 198 och Molén, M. "Mountain Building and Continental Drift", ICC3, sid 353-367 och Oard, M. J. 1990, ibid.

23. På liknande sätt som katter och kalvar får längre hår och tjockare päls, om de är ute på hösten och vintern, kan det ha varit för mammutar och ullhåriga noshörningar. Det kan således ha varit endast fenotypen som för­änd­rades, men det kan naturligtvis även ha skett någon form av mikroevolution. (Fenotyp = individens förändring beroende av miljön.)

24. Molén, M. ICC3, ibid och Oard, M. J. 1990, ibid och kapitel fem.

25. Molén, M. ICC3, ibid och Oard, M. J. 1990, ibid och Kutzbach, J. E. et al "Sensitivity of Eurasian Climate to Surface Uplift of the Tibetan Plateau", JG, vol 101, 1993, sid 177-190.

26. Bradley, R. S. & England, J. "Volcanic Dust Influence on Glacier Mass Balance at High Latitudes", Nature, vol 271, 1978, sid 736-738 och Axelrod, D. I. "Role of Volcanism in Climate and Evolution", GSA Spec. Paper 185, 1981, sid 1-30 och Oard, M. J. 1990, ibid och Briffa, K. R. et al "Influence of Volcanic Eruptions on Northern Hemisphere Summer Temperature Over the Past 600 Years", Nature, vol 393, 1998, sid 450-455 och Prueher, L. M. & Rea, D. K. "Rapid Onset of Glacial Conditions in the Subarctic North Pacific Region at 2,67 Ma: Clues to Causality", Geology, vol 26, 1998, sid 1027-1030.

27. Vardiman, L. "Out of Whose Womb Came the Ice?", Impact 254, ICR, aug 1994. Vardiman, L. "Sea-Floor Sediment and the Age of the Earth", ICR 1996, sid 17.

28. Purton, L. & Brasier, M. "Gastropod Carbonate 18O and 13C Values Record Strong Seasonal Productivity and Stratification Shifts During the Late Eocene in England", Geology, vol 25, 1997, sid 871-874.

29. Oard, M. J. 1990, ibid.

30. Lundqvist, J. "Late Weichselian Glaciation and Deglaciation in Scandinavia" i "Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere" Šibrava, V. et al, PP, 1986b, sid 269-292 och Jansen, E. "Following Iceberg Footprints", Nature, vol 360, 1992, sid 212-213 och Prueher, L. M. & Rea, D. K. 1998, ibid.

31. Butler, E. J. & Hoyle, F. "On the Effects of a Sudden Change in the Albedo of the Earth", Astrophysics and Space Science, vol 60, 1979, sid 505-511 och Broecker, W. S. & Denton, G. H. "What Drives Glacial Cycles?", SCIAM, vol 262, jan 1990, sid 43-50.

32. Hibben, F. C. "The Lost Americans", Crowell, New York 1946, sid 176-178. Se även Froggatt, P. C. et al "An Exceptionally Large Late Quaternary Eruption from New Zealand", Nature, vol 319, 1986, sid 578-582.

33. Zielinski, G. A. et al "A 110,000-Yr Record of Explosive Volcanism from the GISP2 (Greenland) Ice Core", QR, vol 45, 1996, sid 109-118.

34. Hapgood, C. H. "The Path of the Pole", Chilton, Philadelphia 1970, sid 253-261 (taget från Dillow, J. C. 1983a, ibid) och Dillow, J. C. 1983a, ibid och Scholander, P. F. et al "Body Insulation of Some Arctic and Tropical Mammals and Birds", Biological Bulletin, vol 99, okt 1950, sid 225-236.

35. Ezra, H. C. & Cook, S. F. "Histology of Mammoth Bone", Science, vol 129, 1952, sid 465-466 och Ryder, M. L. "Hair of the Mammoth", Nature, vol 249, 1974, sid 190 (två utvalda referenser tagna från Dillow, J. C. 1983a, ibid) och Sutcliffe, A. J. "On the Tracks of Ice Age Mammals", British Museum 1985, sid 112-113.

36. Francis, W. "Coal, Its Formation and Composition", EA 1961, sid 16-17 och Hibben, F. C. ibid, sid 90-101, 168-170, 176-179, 196.

37. Dillow, J. C. 1983a, ibid. Nyare forskning har visat att temperaturer och vindhastigheter motsvarande –100°C förmodligen är överdrivna. Se Sarfati, J. "Mammoth", EN, vol 22, nr 2 2000, sid 10-15

38. Oard, M. J. 1990, ibid, sid 80-91, 124-133.

39. Rapp, A. et al "Nivationsnischerna vid Uggleröd, Röstånga. En nyckellokal för tolkning av Söderåsens kanjondalar", Svensk Geografisk Årsbok, årg 60, 1984, sid 131-144 och Hillefors, Å. "Västsveriges glaciala historia och morfologi", Meddelanden från Lunds universitets geografiska inst., 1969.

40. Oard, M. J. 1990, ibid.

41. Exempel i Hill, A. R. "The Internal Composition and Structure of Drumlins in North Down and South Antrim, Northern Ireland", GA, vol 53A, 1971, sid 14-31 och Berglund, B. E. & Lagerlund, E. "Eemian and Weichselian Stratigraphy in South Sweden", Boreas, vol 10, 1981, sid 359.

42. John, B. S. (red.) "The Winters of the World", David & Charles, Newton Abbot 1979, sid 77 och Eyles, N. (red.) "Glacial Geology", PP 1983, sid 38, 71, 85, 222.

43. Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 13-14, 37, 51, 68-71, 75, 85 och Hillefors, Å. ibid, sid 48-50 och Eyles, N. et al "A Depositional Model for Stratigraphic Complexes and Superimposition in Lodgement Till", Boreas, vol 11, 1982, sid 317-333.

44. Einarsson, T. et al i "The Bering Land Bridge", Hopkins, D. M. (red.), Stanford UP, Stanford 1967, sid 312-325.

45. Lundqvist, J. "The Interglacial Deposit at Leveniämi Mine, Svappavaara", SGU serie C, nr 658, 1971, sid 14 och Shaw,J. "Genesis of the Sveg Tills and Rogen Moraines of Central Sweden", Boreas, vol 8, 1979, sid 419 och Embleton, C. & King, C. A. M. "Glacial Geomorphology", 2:a uppl., vol 1, EA 1975, sid 409-415 och Hill, A. R. ibid, sid 15-17 och Dardis, G. F. & McCabe, A. M. "Facies of Subglacial Channel Sedimentation in Late-Pleistocene Drumlins, Northern Ireland", Boreas, vol 12, 1983, sid 263-278 och Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 36, 41-42, 68-69, 81, 85.

46. Ford, D. C. et al 1984, ibid.

47. Lundqvist, J. 1971, ibid, sid 18-21.

48. Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 222.

49. Journal of Transactions of the Victoria Institute, London, vol 13, 1879-1880, sid 111-112. Se även ibid, vol 2, 1867-1868, sid 325-326.

50. Se exempel i Felix-Henningsen, P. i "Glacial Deposits in North-West Europe", Ehlers, J. (red.), A. A. Balkema, Rotterdam 1983 sid 289-295 och Nilsson, T. "Pleistocen", Esselte, Lund 1972, sid 218-221.

51. Nämns t ex i "Hushållning med mark och vatten", SOU 1971:75, sid 58.

52. Personligt samtal med Mauno Lassila. Se även Boulton, G. S. & Dent, D. L. "The Nature and Rates of Post-Depositional Changes in Recently Deposited Till from South-East Iceland", GA, vol 56A, 1974, sid 121-133.

53. Flint, R. F. "Glacial and Quaternary Geology", JW 1971, sid 174-175 och Lundqvist, J. "Weichselian in Sweden Before 15 000 B. P.", Boreas, vol 10, 1981, sid 395-402 och Lundqvist, J. "Stratigraphy of the Central Area of the Scandinavian Glaciation" i "Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere" Šibrava, V. et al, PP, 1986a, sid 251-268 och Oard, M. J. 1990, ibid. Det finns dock forskare som försöker kasta om ordningen på vilka lämningar som bildats vid de olika stadierna. Se: Lagerbäck, R., Robertsson, A.-M. & Rodhe, L., Boreas, vol 17, 1988, sid 439-499, 511-516. Opublicerat arbete av undertecknad ger kritik till dessa teorier, t ex att kol-14-dateringar ger lägre ålder ju längre ner i lagren man kommer (dvs raka motsatsen till hur det borde vara). Liknande fel i kol-14-dateringar har dokumenterats av Roth, A. A. "Origins", RH 1998, sid 250.

54. Flint, R. F. 1971, ibid, sid 115 och Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 4.

55. Oard, M. J. 1990, ibid och Flint, R. F. 1971, ibid, sid 150.

56. Oard, M. J. 1990, ibid. Se också Ford, D. C. et al "Canada: How Many Glaciations?", Canadian Geographer, vol 28, 1984, sid 205-225.

57. Goldthwait, R. P. "Rates of Formation of Glacial Features in Glacier Bay, Alaska" i "Glacial Geomorphology", Coates, D. R. (red.) Publ. in Geomorphology, State University of New York 1974, sid 163-185 och Oard, M. J. 1990, ibid.

58. Drewry, D. "Glacial Geologic Processes", EA, 1986, sid 83-90. Niagarafallen skulle t ex inte kunna vara äldre än ca 4400 år, med nutida erosionshastighet, vilket skulle vara den maximala tiden sedan istidens slut. Pierce, L. "Niagara Falls", EN, vol 22, nr 4 2000, sid 8-13.

59. Flint, R. F. 1971, ibid, sid 149 och Oard, M. J. "The Evidence for Only One Ice Age", ICC2, vol 2, sid 191-200.

60. Se t ex Boulton, G. S. & Clark, C. D. "A Highly Mobile Laurentide Ice Sheet Revealed by Satelite Images of Glacial Lineations", Nature, vol 346, 1990, sid 813-817.

61. Boulton, G. S. & Clark, C. D. 1990, ibid.

62. Sissons, B. S. "The Last Scottish Ice-Sheet: Facts and Speculative Discussion", Boreas, vol 10, 1981, sid 1-17 och Sissons, B. S. "Interstadial and Last Interglacial Deposits Covered by Till in Scotland: A Reply", Boreas, vol 11, 1982, sid 123-124 och Nesje, A. & Dahl, O. "Autochthonous Block Fields in Southern Norway", Journal of Quaternary Science, vol 5, 1990, sid 225-234.

63. Hoppe, G. "Glacial Traces on the Island of Hopen, Svalbard: A Correction", GA, vol 63A, 1981, sid 67-68.

64. Oard, M. J. 1990, ibid och Jansen, E. 1992, ibid.

65. Flint, R. F. "Geological Evidence of Cold Climate" i "Descriptive Palaeoclimatology", Nairn, A. E. M. (red.), JW 1961 sid 140-155 och John, B. S. (red.) ibid, sid 211-212.

66. Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 225.

67. Sollid, J.-L. & Reite, A. J. "The Last Glaciation and Deglaciation of Central Norway" i "Glacial Deposits in North-West Europe" Ehlers, J. (red.) A. A. Balkema, Rotterdam 1983, sid 45 och Caldwell, D. W. & Hanson, L. S. "The Nunatak Stage on Mt. Katahdin, Northen Maine, Persisted through the Late Wisconsinan", GSA Abstracts with Programs, vol 18, 1986, sid 8 och Beget, J. E. Journal of Glaciology, vol 32, 1986, sid 235-241 och Beget, J. "Low Profile of the Northwest Laurentide Ice Sheet", Arctic and Alpine Research, vol 19, 1987, sid 81-88 och Nesje, A. & Dahl, O. 1990, ibid och Nesje, A. et al "Degree of Rock Surface Weathering as an Indicator of Ice-Sheet Thickness Along an East-West Transect Across Southern Norway", Journal of Quaternary Science, vol 9, 1994, sid 337-347 och Peltier, W. R. "Ice Age Paleotopography", Science, vol 265, 1994, sid 195-201 och Brook, E. J. et al "Cosmogenic Nuclide Exposure Ages Along a Vertical Transect in Western Norway", Geology, vol 24, 1996, sid 207-210 och Clark, P.U. et al "Reply", Geology, vol 25, 1997, sid 380-381 och Stone, J. O. et al "Exposure Dating and Validation of Periglacial Weathering Limits, Northwest Scotland", Geology, vol 26, 1998, sid 587-590.

68. Clayton, L. et al "Surging of the Southwestern Part of the Laurentide Ice Sheet", Boreas, vol 14, nr 3 1985, sid 235-241. Se även Wagner, W. P. "Pleistocene Mountain Glaciation, Nor­th­ern Vermont", GSA Bulletin, vol 81, 1981, sid 2465-2469 och Blackwelder, B. W. et al, Science, vol 204, 1979, sid 618-620.

69. Peltier, W. R. 1994, ibid.

70. Oard, M. J. 1990, ibid och Clark, J. A. et al "Glacial Isostatic Deformation of the Great Lakes Region", GSA Bulletin, vol 106, 1994, sid 19-30.

71. Mörner, N. A. "The Fenno­scandian Uplift and Late Cenozoic Geodynamics: Geological Evidence", GeoJournal, vol 3, nr 3 1979, sid 287-318 och Sjöberg, R. "Caves Indicating Neotectonic Activity in Sweden", GA, vol 68A, 1986, sid 393-398. Mörner och Sjöberg anser också att landhöjningen var mycket större tidigare, upp till 1/2 meter varje år.

72. Kurvan för landhöjningen tagen från ekvation i Olsson, I. U. "Radiocarbon Variations and Absolute Chronology", Nobel Symposium 12, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1970, sid 177. Kurvan för hur isens tjocklek kan beräknas utgående från landhöjningen är endast rent hypotetisk. Forskarna är själva osäkra på hur noga man kan bestämma istjockleken utgående från landhöjningen. Vissa delar av höjningen kan vara orsakad av rörelser i jordens inre eller när olika kontinenter pressas mot varandra. Se Mörner, N. A. ibid.

73. Vardiman, L. "A Conceptual Transition Model of the Atmospheric Global Circulation Following the Genesis Flood", ICC3, sid 569-579

74. Sugden, D. E. & John, B. S. "Glaciers and Landscape", EA 1976, sid 38-39.

75. Gates, W. L. "Modeling the Ice-Age Climate", Science, vol 191, 1976, sid 1138-1144.

76. Liljequist, G. ibid, sid 409-410.

77. Andrews, J. T. "The Late Wisconsin Glaciation and Deglaciation of the Laurentide Ice Sheet" i "The Geology of North America", vol K-3, GSA 1987, sid 13-37 och Gustavson, T. C. & Boothroyd, J. C. "A Depositional Model for Outwash, Sediment Sources, and Hydrologic Characteristics, Malaspina Glacier, Alaska", GSA Bulletin, vol 99, 1987, sid 187-200 och Oard, M. J. 1990, ibid.

78. Lundqvist, J. 1986b, ibid.

79. Flint, R. F. "Glacial and Quaternary Geology", JW 1971, sid 45.

80. Sugden, D. E. & John, B. S. ibid.

81. Beget, J. 1987, ibid.

82. Hughes, T. "The Jacobshavns Effect", Geophysical Research Letters, vol 13, jan 1986, sid 46-48.

83. John, B. S. (red.) ibid, sid 200-202 och Maslin, M. "Waiting for the Polar Meltdown", NS, vol 139, 1993, sid 36-41. Se även Broecker, W. S. et al "Evidence for an Abrupt Change in Climate Close to 11 000 Years Ago", AJS, vol 258, 1960, sid 429-448.

84. Hunt, C. W. "Catastrophic Termination of the Last Wisconsin Ice Advance, Observations in Alberta and Idaho", Bulletin of Canadian Petroleum Geology, vol 25, 1977, sid 456-467 och Tarling, D. H. i "Climatic Change" Gribbin, J. (red.) CUP, 1978, sid 3 och Maslin, M. 1993, ibid och Blanchon, P. & Shaw, J. "Reef Drowning During the Last Deglaciation", Geology, vol 23, 1995, sid 4-8 och Blanchon, P. & Shaw, J. "Reply", Geology, vol 23, 1995, sid 958-959 och Hesse, R. et al "Imaging Laurentide Ice Sheet Drainage into the Deep Sea", GSA Today, vol 6, sept 1996, sid 3-9.

85. Jopling, A. V. "Some Princip­les and Techniques Used in Reconstructing the Hydraulic Parameters of a Paleo-Flow Regi- me", JSP, vol 36, mars 1966, sid 5-49, speciellt sid 33-34.

86. Clague, J. J. "The Quaternary Stratigraphic Record of British Columbia — Evidence for Episodic Sedimentation and Erosion Controlled by Glaciation", Canadian Journal of Earth Sciences, vol 23, 1986, sid 885-894.

87. Cory, H. T. Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol 76, dec 1913, sid 1204-1453. Taget från Austin, S. A. "Catastrophes in Earth History", ICR 1984, sid 179-180. Se även Cowan, E. A. et al Geology, vol 16, 1988, sid 409-412 för snabb sedimentation i havet.

88. Abrahamsson, K. V. "Äkäslompolo-områdets glacialmorfologi och deglaciation", Umeå universitet, 1974, sid 157-165. Se även Goldthwait, R. P. 1974, ibid.

89. Allen, J. R. L. "A Theoretical and Experimental Study of Climb­ing-Ripple Cross-Lamination, With A Field Application to the Uppsala Esker", GA, vol 53A, nr 3-4 1971, sid 157-187.

90. Novak, I. D. "Predicting Coarse Sediment Transport: The Hjulstrom Curve Revisited" i "Fluvial Geomorphology", Morisawa, M. (red.), GAU 1981, sid 13-25 och Jones, O. T. "The Glacial and Post-Glacial History of the Lower Teifi Valley", QJGS, vol 121, 1965, sid 272-274 och Goldthwait, R. P. 1974, ibid.

91. Oard, M. J. 1990, ibid, sid 145-146. Se även Powell, R. D. "A Model for Sedimentation by Tidewater Glaciers", Annals of Glaciology, vol 2, 1981, sid 129.

92. Se exempel i Elfström, Å. "Large Boulder Deposits and Catastrophic Floods", GA, vol 69A, 1987, sid 101-121 och Longva, O. & Thoresen, M. K. "Iceberg Scours, Iceberg Gravity Craters and Current Erosion Marks from a Gigantic Preboreal Flood in Southeastern Norway", Boreas, vol 20, 1991, sid 47-62 och Shaw, J. & Gilbert, R. "Reply", Geology, vol 20, 1992, sid 91-92 och ÓConnor, J. E. & Baker, V. R. "Magnitudes and Implications of Peak Discharges from Glacial Lake Missoula", GSA Bulletin, vol 104, 1992, sid 267-279 och Baker, V. R. et al "Paleohydrology of Late Pleistocene Superflooding, Altay Mountains, Siberia", Science, vol 259, 1993, sid 348-350 och Smith, D. G. & Fisher, T. G. "Glacial Lake Agassiz: The Northwestern Outlet and Paleoflood", Geology, vol 21, 1993, sid 9-12 och Rains, B. et al "Late Wisconsin Subglacial Megaflood Paths in Alberta", Geology, vol 21, 1993, sid 323-326 och Blanchon, P. & Shaw, J. 1995, ibid.

93. Lyell, C. "Principles of Geology", 11:e uppl., John Murray, London 1872, vol 1, sid 226 och Penck, A. "Das Alter des Menschengeschlechtes", Zeitschrift für Ethnologie, vol 15, 1908, sid 390 ff. Referensen till Penck tagen från Velikovsky, I. "Earth in Upheaval", VG 1976, sid 143.

94. Mahaney, W. C. (red.) "Quaternary Dating Methods", EL 1984. I detta arbete nämns några ytterligare men mer osäkra metoder.

95. "Palaeomagnetism and G. truncatulinoides", Nature, vol 241, 1973, sid 431 och "G. truncatulinoides in Dispute", Nature, vol 244, 1973, sid 74.

96. Mahaney, W. C. (red.) ibid, sid 412.

97. Oard, M. J. "Ice-Ages: The Mystery Solved? Part II", CRSQ, vol 21, 1984 sid 125-137. Se även Dansgaard, W. & Duplessy, J.-C. "The Eemian Interglacial and its Termination", Boreas, vol 10, 1981, sid 219-228 och Dansgaard, W. "Grönlandsisen minns klimat och vulkanutbrott", FoF, nr 4 1984, sid 4-12.

98. Kapitel 3, samt Occhietti, S. "Laurentide Ice Sheet: Oceanic and Climatic Implications", PPP, vol 44, 1983, sid 1-22.

99. Mahaney, W. C. (red.) ibid. Se t ex sid 45-48, 53-62, 101, 108, 123, 137, 163-164, 407-413.

100. Bender, M. L. "Reliability of Amino Acid Racemization Dat­ing and Paleotemperature Analysis on Bones", Nature, vol 252, 1974, sid 378-379 och Kvenvolden, K. A. & Peterson, E. "Amino Acids in Late Pleistocene Bone from Rancho La Brea California", GSA Abstracts with Programs, 1973, sid 704 och Bada, J. L. et al "Racemization of Amino Acids in Bones", Nature, vol 245, 1973, sid 308-310. Referenserna är ett urval tagna från Gish, D. T. "The Amino Acid Racemization Dat­ing Method" i "The Battle for Creation", Morris, H. M. & Gish, D. T. (red.), MB 1976, sid 269-278.

101. Kvenvolden, K. A. & Peterson, E. ibid.

102. Brown, R. H. "Amino Acid Dating", Origins, vol 12, 1985, sid 8-25 och Brown, R. H. & Webster, C. L. "Interpretation of Radiocarbon and Amino Acid Age Data", Origins, vol 18, 1991, sid 66-78.

103. Velikovsky, I. "Earth in Upheaval", VG 1976 sid 136-137.

104. Zeuner, F. E. "Dating the Past", 4:e uppl., Methuen & Co, London 1958, sid 33-36.

105. Flint, R. F. "Glacial Geology and the Pleistocene Epoch", JW 1947, sid 394.

106. Strömberg, B. i "Glacial Deposits in North-West Europe", Ehlers, J. (red.), A. A. Balkema, Rotterdam 1983 sid 97-105 och Fromm, E. "An Estimation of Errors in the Swedish Varve Chronology" i "Radiocarbon Variations and Absolute Chronology", Olsson, I. U. (red.), Almqvist & Wiksell, Stockholm 1970, sid 166. Problemen med lervarvskronologi synes vara betydligt mindre för de senast avsatta varven. Se Cato, I. "On the Definitive Connection of the Swedish Time Scale with the Present", SGU, serie Ca, nr 68, 1987.

107. Se exempel i Ringberg, B. & Rudmark, L. Boreas, vol 14, 1985, sid 107-110 och Strömberg, B. Boreas, vol 14, 1985, 111-115 och Oard, M. J. "Varves — the First `Absoluté Chronology Part II", CRSQ, vol 29, 1992b, sid 120-125.

108. Strömberg, B. 1983, ibid sid 101.

109. ibid, sid 102 och Flint, R. F. ibid, sid 396-397.

110. Fromm, E. ibid sid 168.

111. Hansen, S. "Varvighed i danske og skaanske senglaciale Aflejringer" , Danmarks geologiske undersøgelse, raekke 2, nr 63 1940, sid 422-424. Se även Flint, R. F. ibid och Flint, R. F. "Glacial and Pleistocene Geology", JW 1957, sid 297.

112. Zeuner, F. E. ibid, sid 35-36.

113. Schneider, J. M. "Meteorologisches zu Weltens Faulenseesediment und schwedisch-finnischen Warwen", Verhand- lungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, vol 125, sept 1945, sid 126.

114. Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 150-153 och Pickrill, R. A. & Irwin, J. "Sedimentation in a Deep Glacier-Fed Lake — Lake Tekapo, New Zealand", Sedimentology, vol 30, 1983, sid 63-75 och Oard, M. J. "Varves — the First `Absoluté Chronology Part I", CRSQ, vol 29, 1992a, sid 72-80.

115. Oard, M. J. 1992a, ibid.

116. Bergström, R. "Stratigrafi och isrecession i södra Västerbotten", SGU C 634, 1968, sid 29-32, 37-40 och Sugden, D. E. & John, B. S. ibid, sid 321 och Lindström, E. "Deglaciation, sediment och högsta kustlinje i nordvästra Ångermanland", UNGI rapport 26, Uppsala 1973, sid 47-51, 67, 247-253 och Borell, R. & Offerberg, J. "Geokronologiska undersökningar inom Indalsälvens dalgång mellan Bergeforsen och Ragunda", SGU, serie Ca, nr 31, 1955 och Kuenen, P. H. "Turbidity Currents as the Cause of Glacial Varves", JG, vol 59, sept 1951, sid 507-508 och Kuenen, P. H. "Mechanics of Varve Formation and the Action of Turbidity Currents", Geologiska föreningens i Stockholm Förhandlingar, vol 73, jan-febr 1951, sid 69-84 och Eriksson, K i "Glacial Deposits in North-West Europe", Ehlers, J. (red.), A. A. Balkema, Rotterdam 1983, sid 111.

117. Pers. komm. med Rolf Bergström.

118. Jopling, A. V. "Some Deductions on the Temporal Significance of Laminae Deposited by Current Action in Clastic Rocks", JSP, vol 36, dec 1966, sid 880-887 och McKee, E. D. "Experiments on Ripple Lamination" i "Primary Sedimentary Structures and Their Hydrodynamic Interpretation", Middleton, G. V. (red.), SEPM, nr 12, 1965, sid 66-83 och Allen, J. R. L. ibid.

119. Allen, J. R. L. ibid, sid 166 och McKee, E. D. ibid.

120. Lindström, E. ibid, sid 250-251.

121. Hörner, N. G. "A Late Glacial Specimen of Lucioperca lucioperca and Its Environments", Bulletin of the Geological Institution of the University of Uppsala, vol 32, 1946-1948, sid 196-275.

122. Oard, M. J. 1992b, ibid.

123. Simola, H. & Tolonen, K. "Diurnal Laminations in the Varved Sediment of Lake Lovojärvi, South Finland", Boreas, vol 10, 1981, sid 19-26.

124. Lambert, A. & Hsü, K. J. "Non-Annual Cycles of Varve-Like Sedimentation in Walensee, Switzerland", Sedimentology, vol 26, 1979, sid 453-461.

125. Berthault, G. "Sedimentologie", Comptes Rendus De L’Académie Des Sciences, vol 303 1986, serie II, sid 1569-1574 och Berthault, G. "Sedimentation of a Heterogranular Mixture: Experimental Lamination in Still and Running Water", ENTJ, vol 4, 1990, sid 95-102 (först publicerad i Comptes Rendus De L’Académie Des Sciences, 1988, t. 306, serie II, sid 717-724) och Julien, P. Y. et al "Experiments on Stratification of Heterogenous Sand Mixtures", Bulletin Société géologique France, vol 164, 1993, sid 649-660 (samma artikel publicerad i ENTJ, vol 8, 1994, sid 37-50) och Fineberg, J. "From Cinderellás Dilemma to Rock Slides", Nature, vol 386, 1997, sid 323-324 och Makse, H. A. et al "Spontaneous Stratification in Granular Mixtures", Nature, vol 386, 1997, sid 379-382 och Julien, P. Y. et al "Experimental Mechanics of Sand Stratification", ENTJ, vol 12, 1998, sid 218-221 och Roth, A. A. 1998, ibid, sid 244-246.

126. Murray, R. W. et al "Diagenetic Formation of Bedded Chert", Geology, vol 20, 1992, sid 271-274 och Stihler, S. D. et al "`Varvé Counting vs. Tephrochronology and 137Cs and 210Pb Dating", Geology, vol 20, 1992, sid 1019-1022 och Drummond, C. N. & Wilkinson, B. H. "Aperiodic Accumulation of Cyclic Peritidal Carbonate", Geology, vol 21, 1993, sid 1023-1026 och Peper, T. & Cloetingh, S. "Autocyclic Perturbations of Orbitally Forced Signals in the Sedimentary Record", Geology, vol 23, 1995, sid 937-940 och Brack, P. et al "Biostratigraphic and Radiometric Age Data Question the Milankovitch Characteristics of the Latemar Cycles (Southern Alps, Italy", Geology, ´vol 24, 1996, sid 371-375 och Hecht, J. "Tibetan Ice Forces Climate Rethink", NS, vol 154, 28 juni 1997, sid 17 och Oard, M. J. "Are Pre-Pleistocene Rhythmites Caused by the Milankovitch Mechanism?", ENTJ, vol 11, 1997, sid 126-128 och Oard, M. J. "Another Threat to the Milankovitch Theory Quelled?, ENTJ, vol 13, nr 1 1999, sid 11-13.

127. Sugisaki, R. et al "Triassic Bedded Cherts in Central Japan are Not Pelagic", Nature, vol 298, 1982, sid 644-647 och Murray, R. W. et al 1992, ibid och Feldman, H. R. et al "A Tidal Model of Carboniferous Konservat-Lagerstätten Formation", Palaios, vol 8, 1993, sid 485-498.

128. Miller, W. J. "An Introduction to Historical Geology", Van Nostrand, New York 1952, sid 366.

129. Buchheim, P. H. & Surdam, R. C. "Fossil Catfish and the Depositional Environment of the Green River Formation, Wyoming", Geology, vol 5, 1977, sid 196-198.

130. Feduccia, A. "Presbyornis and the Evolution of Ducks and Flamingos" , AS, vol 66, 1978, sid 298-304.

131. Buchheim, P. H. & Surdam, R. C. ibid.

132. Buchheim, H. P. & Biaggi, R. "Laminae Counts Within a Synchronous Oil Shale Unit: A Challenge to the `Varvé Concept", GSA Abstracts with Programs, vol 20A, 1988, sid A317 och Roth, A. A. 1998, ibid.

133. Whitcomb, J. C. & Morris, H. M. "The Genesis Flood", BB 1980 (1961), sid 424-429.

134. Dansgaard, W. et al "Evidence for General Instability of Past Climate from a 250-kyr Ice-Core Record", Nature, vol 364, 1993, sid 218-220.

135. Se exempel i Lipman, P. & Mullineaux, D. R. (red.) "The 1980 Eruptions of Mount St. Helens, Washington", USGS 1250, 1981, sid 570.

136. Dansgaard, W. et al 1993, ibid.

137. Vardiman, L. "Ice Cores and the Age of the Earth", ICR 1993 och Vardiman, L. "Rapid Changes in Oxygen Isotope Content of Ice Cores Caused by Fractionation and Trajectory Dispersion near the Edge of an Ice Shelf", ENTJ, vol 11, 1997, sid 52-60. Det finns också många "interna" uniformistiska problem med syreisotoper och tolkningen av klimat, speciellt när man börjar undersöka sediment eller fossil och levande djur. Se t ex Occhietti, S. 1983, ibid och Grootes, P. M. et al "Comparison of Oxygen Isotope Records from the GISP2 and GRIP Greenland Ice Cores", Nature, vol 366, 1993, sid 552-554 och Mitchell, S. F. et al "Isotope Data from Cretaceous Chalks and Foraminifera: Environmental or Diagenetic Signals?", Geology, vol 25, 1997, sid 691-694.

När man undersöker syreisotoper i koraller förändras värdena med 3°C/0,8 ‰ om man borrar i korallerna. Se Gill, I. et al "Corals, Paleotemperature Records, and the Aragonite-Calcite Transformation", Geology, vol 23, 1995, sid 333-336.

I nu levande brachiopoder, från nästan samma plats, kan variationen på värdena vara ungefär lika stor som i hela oceaner från kambrium till nutid. Se James, N. P et al "Brachiopod 18O Values do Reflect Ambient Oceanography", Geology, vol 25, 1997, sid 551-554 och Geyh, M. A. & Schleicher, H. "Absolute Age Determination", SV 1990, sid 327.

138. Dahl, R. "Post-Glacial Micro-Weathering of Bedrock Surfaces in the Narvik District of Norway", GA, vol 49A, 1967, sid 155-156.

139. Rapp, A. "Recent Development of Mountain Slopes in Kärkevagge and Surroundings", GA, vol 17, nr 2-3 1960, sid 73-187.

140. Upham, W. "The Glacial Lake Agassiz", Washington 1895, sid 240-241.

141. Andrews, E. Transactions of the Chicago Academy of Sciences, vol 2, 1870. Taget från Velikovsky, I. ibid, sid 141.

142. Schuchhardt, C. "Vorgeschichte von Deutschland", 5:e uppl., R. Oldenburg Verlag, München 1943, sid 3.

143. Allen, B. F. "The Geologic Age of the Mississippi River", CRSQ, vol 9, 1972, sid 96-114.

144. Winkle, W. "Quality of the Surface Waters of Oregon", USGS Water-Supply Paper 363, Washington 1914, sid 117-123. För att förklara resultatet ansåg man att det hade skett en uttorkning vid något tillfälle, men detta bevisades inte på något sätt.

145. Jones, J. C. et al "Quaternary Climates", Carnegie Institution of Washington, 1925, sid 200-201. För att förklara resultatet ansåg man att det hade skett en uttorkning vid något tillfälle, men detta bevisades inte på något sätt.

146. ibid, sid 199. För att förklara resultatet ansåg man att det hade skett en uttorkning vid något tillfälle, men detta bevisades inte på något sätt.

147. Oard, M. J. 1990, ibid, sid 171-173.

148. Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 217.

149. Felix-Henningsen, P. ibid.

150. West, R. G. "Pleistocene Geology and Biology", Longmans, London 1969, sid 198 och Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 68. Se även Lundqvist, J. 1981, ibid, sid 397 och Lougee, R. J. "Ice Age History", Science, vol 128, 1958, sid 1290-1292 och Lozek, V. "Holocene Interglacial in Central Europe and Its Land Snails", QR, vol 2, 1972, sid 332 och Valentine, K. W. G. & Dal­rymple, J. B. "Quaternary Buried Paleosols: A Critical Review", QR, vol 6, nr 2 1976, sid 209-222.

151. Ericson, D. B. & Wollin, G. "Pleistocene Climates and Chronology in Deep-Sea Sediments", Science, vol 162, 1968, sid 1227 och Valentine, K. W. G. & Dalrymple, J. B. ibid och Oard, M. J. 1990, ibid.

152. Bowen, D. Q. "Quaternary Geology", PP 1978, sid 183.

153. "Hushållning med mark och vatten", SOU 1971:75, sid 58. Se även Oard, M. J. 1990, ibid.

154. Lougee, R. J. ibid och Oard, M. J. "A Post-Flood Ice-Age Model can Account for Quaternary Features", Origins, vol 17, 1990, sid 8-26 och Oard, M. J. ICC2, ibid.

155. Felix-Henningsen, P. ibid.

156. Lundqvist, J. 1986a, ibid och Robertsson, A.-M. & Rodhe, L. "A Late Pleistocene Sequence at Seitevare, Swedish Lapland", Boreas, vol 17, 1988, sid 501-509.

157. Lundqvist, J. 1971, ibid, sid 3-127.

158. Robertsson, A.-M. & Rodhe, L. 1988, ibid.

159. Berglund, B. E. & Lagerlund, E. "Eemian and Weichselian Stratigraphy in South Sweden", Boreas, vol 10, 1981, sid 323-362.

160. Charlesworth, J. K. "The Quaternary Era", vol 2, EA 1957, sid 911-914 och Cundill, P. & Whittington, G. "Anomalous Arboreal Pollen Assemblages in Late Devensian and Early Fland­rian Deposits at Creich Castle, Fife, Scotland", Boreas, vol 12, 1983, sid 297-311.

161. John, B. S. (red.) ibid, sid 204. Se även Eyles, N. (red.) 1983, ibid, sid 91.

162. Schermerhorn, L. J. G. "Late Precambrian Mixtites: Glacial and/or Nonglacial?" AJS, vol 274, 1974, sid 673-824 och Schermerhorn, L. J. G. "Reply", AJS, vol 276, 1976, sid 375-384 och AJS, vol 276, 1976, sid 1315-1324 och Gravenor, C. P. et al, Earth-Science Reviews, vol 20, mars 1984, sid 105-166 och Hambrey, M. J. "Correlation of Late Proterozoic Tillites in the North Atlantic Region and Europe", GM, vol 120, maj 1983, sid 216-217 och Vellutini, P. & Vicat, J. "Sur L’Origine Des Formation Conglomératiques de Base du Geosyn­clinal Ouest-Congolien (Gabon, Congo, Zaire, Angola)", Precambrian Research, vol 23, 1983, sid 87-101 och Molén, M. "Har det funnits äldre istider?", Skapelsetro, årg 7, nr 3 1986, sid 12-22 och Molén, M. "Diamictites: Ice-Ages or Gravity Flows?", ICC2, vol 2, 177-190.

163. Schermerhorn, L. J. G. 1974, ibid och Schermerhorn, L. J. G. 1976, ibid och Gravenor, C. P. et al, ibid och Molén, M. ICC2, ibid.

164. Adie, R. J. "Permo-Carboniferous Glaciation of Southern Hemisphere" i "Ice Ages: Ancient and Modern", Wright, A. E. & Moseley, F., Seal House Press, Liverpool 1975, sid 287-300 och Gravenor, C. P. et al, ibid och Du Toit, A. L. "The Geology of South Africa", Oliver & Boyd, Edinburgh 1926, sid 205-215 och Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (red.) "Earths’ Pre-Pleistocene Glacial Record", CUP 1981, sid 57, 59 och Sandberg, C. G. S. "The Origin of the Dwyka Conglomerate of South Africa and Other ‘Glacial’ Deposits", GM, vol 65, 1928, sid 117-138.

165. Dott, R. H. & Batten, R. L. "Evolution of the Earth", 2:a uppl., McG, 1976, sid 285.

166. Sandberg, C. G. S. ibid och "Geophysical Discussion of the Royal Astronomical Society", Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society (incorporating the Geophysical Supplement to the Monthly Notices of the R. A. S.), vol 3, 1960, sid 129.

167. Allen, P. "Ordovician Glacials of Central Sahara" i "Ice Ages: Ancient and Modern", Wright, A. E. & Moseley, F. (red.), Seal House Press, Liverpool 1975, sid 275-286 och Biju-Duval, B. et al i "Earth’s Pre-Pleistocene Glacial Record", Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (red.) CUP 1981, sid 99-107.

168. John, B. S. (red.) ibid, sid 152-153.

169. Schermerhorn, L. J. G. 1974, ibid och Schermerhorn, L. J. G. 1976, ibid och Vellutini, P. & Vicat, J. ibid.

170. Lindsay, J. F. "Carboni­ferous Subaqueous Mass-Movement in the Manning-Macleay Basin, Kempsey, New South Wales", JSP, vol 36, sept 1966, sid 719-732.

171. Newell, N. D. "Supposed Permian Tillites in Northern Mexi­co Are Submarine Slide Deposits", GSA Bulletin, vol 68, 1957, sid 1569-1576.

172. Schermerhorn, L. J. G. 1974 ibid, sid 809.

173. Molén, M. ICC2, ibid och Oard, M. J. "Submarine Mass Flow Deposition of Pre-Pleistocene Ice-Age Deposits", ICC3, sid 407-418 och Oard, M. J. "Ancient Ice Ages or Gigantic Submarine Landslides?", CRS Monograph nr 6, 1997, 130 sid.

174. Mountjoy, E. W. et al i "Stratigraphy and Sedimentology" McLaren, D. J. & Middleton, G. V. (red.) 24th International Geological Congress, Section 6, Montreal 1972, sid 172-189.

Personliga verktyg