Användare:RIL/Söndagsteman/2009-09-20

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tema: Ett är nödvändigt

Luk 4:1--14:

Jesus om en rätt beredskap för kommande svårigheter

Luk 21:34-36:

34: Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;
35: ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare.
36: Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen."

Hur Jesus förberedde sig för påfrestningar

1: Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen
2: och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt han intet; men när de hade gått till ända, blev han hungrig.
3: Då sade djävulen till honom: "Är du Guds Son, så bjud denna sten att bliva bröd."
4: Jesus svarade honom: "Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd.'"
5: Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen
6: och sade till honom: "Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den.
7: Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till."
8: Jesus svarade och sade till honom: "Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'"
9: Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ned härifrån;
10: det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola väl bevara dig';
11: så ock: 'De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'"
12: Då svarade Jesus och sade till honom: "Det är sagt: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'"
13: När djävulen så hade slutat med alla sina frestelser, vek han ifrån honom, intill läglig tid.
14: Och Jesus vände i Andens kraft tillbaka till Galileen; och ryktet om honom gick ut i hela den kringliggande trakten.

Psaltarpsalm med framförhållning

En psalm om

hjärtats renhet,
om förlåtelse för synd, och
hur Guds undervisning räddar oss från dödsfällor.

Ps 32:8-9:

8: Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra; jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
9: Varen icke såsom hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem ej fram.
Personliga verktyg