Verkställighet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Verkställighet av dom eller beslut eller annan exekutionstitel innebär att myndighet exekverar (genomför) exekutionstitelns innehåll.

I Sverige sker detta enligt 1 kap 3 § utsökningsbalken av Kronofogdemyndigheten genom kronofogde eller annan tjänsteman.[1] Handläggningen sker i allmänna mål, som avser uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten eller kommun har rätt till och som får utsökas utan föregående dom. Andra mål än dessa betecknas enskilda mål.[2]

Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning.[3]

Verkställighet som avser annan förpliktelse eller säkerhetsåtgärd sker enligt 16 kap utsökningsbalken [4] som avhysning, kvarstad eller annan verkställighet, som sker genom att kronofogdemyndigheten förelägger den som förpliktats att att fullgöra vad som åligger honom eller att iaktta förbud.[5]

Den som söker verkställighet ska betala kostnader för förrättningen.[6]

Beslut om verkställighet kan överklagas skriftligen till tingsrätt.[7] I allmänhet ska överklagandet ske inom tre veckor från det beslutet delgavs klaganden genom att inges till kronofogdemyndigheten. Ett beslut om utmätning får överklagas utan inskränkning till viss tid.[8] Tingsrätt har rätt att förordna om inhibition.[9]

Referenser

Fotnoter

  1. https://lagen.nu/1981:774#K1P3
  2. https://lagen.nu/1981:774#K1P6
  3. https://lagen.nu/1981:774#K1P1S2
  4. https://lagen.nu/1981:774#K16
  5. https://lagen.nu/1981:774#K16P12
  6. https://lagen.nu/1981:774#K17P2
  7. https://lagen.nu/1981:774#K18P1
  8. https://lagen.nu/1981:774#K18P7
  9. https://lagen.nu/1981:774#K18P12
Personliga verktyg