Vårt ursprung?

Från Rilpedia

Version från den 28 december 2006 kl. 01.04 av Rilnet (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Bokfakta
Bok MM VartUrsprung.jpg

Boktitel: "Vårt ursprung? Om universums, jordens och livets uppkomst samt historia"
Författare: Mats Molén
Sidor: 340
Utgåva: 4:e omarbetade utgåvan
Utgivningsår: 2000
Språk: Svenska
Genre: Skapelselitteratur
Förlag: XP Media
ISBN: ISBN 91-89299-20-5

Boken Vårt ursprung?, med undertitel "Om universums, jordens och livets uppkomst samt historia", av Mats Molén. Boken behandlar ursprungsfrågor om hur livet, människorna och djuren kommit till och baserar sig på studier av mer än 40 000 sidor facklitteratur [1] samt fältstudier i Sverige, Tyskland, USA och Kanada. I boken ges många exempel på hur naturvetenskapliga observationer och fakta kan tolkas utifrån ett bibliskt skapelseperspektiv.


Boken finns att läsa här i Rilpedia. Se fullständig innehållsförteckning.Innehåll


Om bokens innehåll

I första kapitlet påpekar Mats Molén att viss begreppsförvirring råder om evolutionsbegreppet. I boken framhåller Molén sin syn på skillnaderna mellan artbildande makroevolution [2] och mikroevolution [3]. Mikroevolution står enligt Molén endast för naturlig anpassning inom huvudgrupperna samt förändringar genom försämringar av det genetiska materialet. Dessa försämringar sker genom bl.a. mutationer och naturligt urval vilket vi kan observera resultatet av i naturen.

Makroevolution[2] förekommer inte i naturen enligt Molén, som med makroevolution menar att ingen artbildning av nya huvudgrupper som t.ex. hundar och katter, förekommer.

Boken Vårt ursprung? har noggrant granskats och kritiserats av biologisk och geologisk fackexpertis. Kritik har medfört några mindre rättelser i omarbetningen inför 4.e upplagen. Mats Molén tillbakavisar kvarstående kritik offentligt i artiklar och offentliga debatter då tillfälle erbjuds.

Referenser

  • [1] Med facklitteratur menas i detta fall sekulära vetenskapliga tidskrifter och böcker, utgivna av sekulära vetenskapliga organisationer och bokförlag. Litteratur publicerad av organisationer med religiösa intressen är alltså inte medräknade i de 40.000 sidorna.
    Referenser och noter - Komplett förteckning.
  • [2] Om makroevolution; Vårt ursprung?, sid 10-11, 41-42, 85.
  • [3] Om mikroevolution; Vårt ursprung?, sid 10-11, 38, 41-42, 48, 80-81, 85, 87.

Andra titlar av Mats Molén

Boken finns att köpa på XP Media

Personliga verktyg