Transkription (cellbiologi)

Från Rilpedia

Version från den 29 maj 2009 kl. 00.08 av LA2-bot (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Här produceras ett stort antal RNA samtidigt från varje förlage-DNA.

Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA. Vid transkriptionen byggs mRNA (budbärar-RNA) med DNA som mall. Den kodsekvens som finns i DNA:et översätts till motsvarande komplementerande sekvens i RNA:et.

I celler som har membranavgränsad cellkärna, eukaryota celler, sker nästan all transkription i just kärnan. Den nyskapade mRNA-molekylen transporteras ut ur kärnan till cellens ribosomer där den används som mall för tillverkningen av ett protein. Hos celler som saknar membranavgränsad kärna, prokaryota celler, sker transkriptionen i cytoplasman.

I eukaryota celler sker transkriptionen till mRNA ofta i flera steg. I det första steget tillverkas en preliminär mRNA (pre-mRNA) genom direkt transkription av den ursprungliga DNA-sekvensen. Denna preliminära mRNA redigeras sedan genom att intron-sekvenser (sekvenser som inte kodar något protein) tas bort. De kvarvarande bitarna, exonerna, kombineras sedan ihop till den slutliga mRNA-sekvensen.

Även den DNA som finns i de eukaryota cellernas mitokondrier, transkriberas till mRNA.

Omvänd transkription

Vissa virus har förmågan att översätta sitt RNA till DNA för att kunna infektera en angripen cells DNA. Det enzym som huvudsakligen ansvarar för detta kallas omvänt transkriptas.

Se även

Personliga verktyg