Sudettyskar

Från Rilpedia

Version från den 14 mars 2009 kl. 13.43 av Crabbofix (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Områden med tysktalande befolkning före 1945 i dagens Tjeckien.

Sudettyskar, den tysktalande befolkningen i Böhmen och Mähren i gränstrakterna mot Tyskland och Österrike, inte endast i bergsområdet Sudeterna. Så gott som samtliga sudettyskar fördrevs efter andra världskriget och tvingades över gränsen till Tyskland.

Efter freden efter första världskriget 1919 bröts dubbelmonarkin Österrike-Ungern upp i flera mindre stater, Böhmen och Mähren bildade tillsammans med Slovakien (norra Ungern) Tjeckoslovakien. I det nya landet fanns en stor tysktalande minoritet som kände att de egentligen hade velat tillhöra Österrike. En kamp började som syftade till att få ett betydande självstyre. Den tjeckiska statsledningen var inte intresserad av att ge de tysktalande något självbestämmande, istället förbjöds tyskan som modersmål i skolorna.

Många tysktalande drabbades hårt av depressionen i början av 1930-talet, och nazismen i Tyskland och rikskansler Adolf Hitler vann popularitet även bland sudettyskarna. Hitler utnyttjade detta och agiterade om sudettyskarnas ”namnlösa elände” (”Dieses Elend der Sudetendeutschen ist ein namenloses”) och sökte sätta press på president Edvard Beneš.[1]

Under hösten 1938, efter det att Österrike annekterats av Tyskland, krävde Hitler att de områden i Tjeckoslovakien där det bodde tysktalande även skulle få tillhöra Tyskland. Hitler såg till att utnyttja sudettyskarnas situation för att kunna lägga beslag på stora delar av Tjeckoslovakien. I Sudettyskland fanns även ett politiskt parti lett av Konrad Henlein, kallat Sudetendeutsche Partei, som stödde tanken på att området skulle tillfalla Tyskland. Henleins parti var inte ett nazististiskt parti men dess anhängare beundrade det som de ansåg vara Adolf Hitlers framgångar i Tyskland.

Under hösten 1938 möttes världens stormaktsledare i München för att försöka lösa konflikten, och Hitlers territoriella krav tillmötesgicks. I ett berömt filmklipp stiger den brittiske premiärministern Neville Chamberlain av sitt flygplan i London efter Münchenöverenskommelsen och viftar med ett dokument med Hitlers underskrift som enligt premiärministern skall garantera freden. ”Detta innebär fred i vår tid” utbrast Chamberlain mindre än ett år innan andra världskriget bröt ut.

I praktiken hade Storbritannien och Frankrike givit bort en stor del av Tjeckoslovakien, och detta över huvudet på den tjeckiska statsledningen som inte ens fick vara med vid mötet i München. Eftersom det tjeckiska försvaret var förlagt till gränsområdena mot Tyskland hade Tjeckoslovakien inte längre något skydd mot sin aggressive granne i väster, bara ett halvår senare, i mars 1939, övertog Tyskland hela Tjeckoslovakien, även nu utan att behöva avlossa några skott.

Kort efter annekteringen av Sudettyskland inrättade Hitler Gau Sudetenland och utnämnde Henlein till Gauleiter och riksståthållare. Med tiden kom dock den sudettyske nazisten Karl Hermann Frank att bli den reelle härskaren.

Efter andra världskriget kom hämnden mot den sudettyska befolkningen. Den nya tjeckiska regeringen och militären som kom efter kriget hjälpte till att få bort tyskarna. Efter tvångsförflyttningen döptes de tyska städerna om, flera mindre byar revs, och gatuskyltar med tyska namn togs ned. Idag är det inte mycket som vittnar om de 700 åren av tysk historia. Ordet Sudetenland lever emellertid kvar som begrepp i det tyska språket.

Källor

  1. Die Sudetendeutsche Frage

Litteratur

  • Karlgren, Anton, Henlein, Hitler, tjeckerna – och Chamberlain: den sudettyska frågan. 3 uppl. Stockholm 1938.
Personliga verktyg