Ps 112

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1917
1: Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

2: Hans efterkommande skola bliva väldiga på jorden; de redligas släkte skall varda välsignat.
3: Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består evinnerligen.
4: För de redliga går han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig.
5: Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt!
6: Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.
7: För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.
8: Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.
9: Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.
10: Den ogudaktige skall se det och harmas; han skall bita sina tänder samman och täras bort. Vad de ogudaktiga önska bliver till intet.

 

KJV
1: Praise ye the LORD. Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in his commandments.

2: His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.
3: Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.
4: Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.
5: A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.
6: Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
7: He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the LORD.
8: His heart is established, he shall not be afraid, until he see his desire upon his enemies.
9: He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.
10: The wicked shall see it, and be grieved; he shall gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked shall perish.

 

PR33.38
1: Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä!

2: Hänen jälkeläisensä tulevat voimallisiksi maassa, oikeamielisten suku tulee siunatuksi.
3: Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
4: Oikeamielisille koittaa pimeydessä valkeus, armollinen, laupias ja vanhurskas.
5: Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan.
6: Sillä ei hän ikinä horju; vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa.
7: Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan.
8: Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan.
9: Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa.
10: Jumalaton näkee sen ja närkästyy, hän kiristelee hampaitaan ja pakahtuu. Jumalattomien halut raukeavat tyhjiin.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg