Lilla Harrie socken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lilla Harrie socken
Sockenfakta
Läge
Landskap Skåne
Län Skåne län
Kommun Kävlinge kommun
Härad/tingslag Harjagers härad
Stift Lunds stift
Församling Kävlinge församling
Yta km2 SCB 1930 9 kvkm
Folkmängd SCB 1993 357
Kyrkor Lilla Harrie kyrka
Sevärdheter <>
Platser Lilla Harrie kyrkby
Grannsocknar Stora Harrie, Virke, Remmarlöv, Örtofta, Håstad, Västra Hoby

Lilla Harrie socken, socken i Kävlinge kommun, Skåne län, västra Skåne. Området ingår sedan 2006 i Kävlinge församling.

Innehåll

Allmänt

Lilla Harrie sockenområde är en s.k. fullåkersbygd, som ligger norr om Kävlingeån mellan Eslöv och Kävlinge. Socknen är den östligaste i Kävlinge kommun och ligger på Lundaslätten. Den genomkorsas i söder av länsväg 104

Kävlingeån avgränsar i söder socknen mot Håstads och Västra Hoby socknar (sedan 1991 Torns församling) i Lunds kommun. I öster ligger Örtofta socken och i nordost Remmarlövs socken, båda ingår numera i Eslövs församling i Eslövs kommun. I nordväst gränsar Lilla Harrie socken till Virke socken och i väster mot Stora Harrie socken, båda numera i Kävlinge församling.

Största ort är Lilla Harrie kyrkby invid länsväg 104 längst söderut i socknen. I övrigt finns endast friliggande gårdar, vilka räknat från söder mot norr är: Hålegården, Hagalund, Ansgård, Soldala, Lillegården, Norrbygård, Fredriksro, Kristinedal, Nygård samt, längst i norr, Karlsro.

Historik

Inom Lilla Harrie sockenområde finns cirka 10 bevarade fornlämningar. Det rör sig bland annat om några boplatser från stenåldern. Vidare finns några stenblock med älvkvarnar, vilka antages ha ingått i en numera förstörd domarring, bland annat i början på Bösmöllevägen.

År 1930 hade Lilla Harrie socken 400 invånare på en yta av 8,54 kvkm. Samma år hade socknen 828 hektar åker. Skog saknades inom sockenområdet 1930, men på senare tid har det tillkommit några planteringar, bland annat det som i folkmun kallas "Furet" längs ån mot Örtofta. Lilla Harrie socken ingick historiskt i Harjagers härad.

År 1993 hade dåvarande Lilla Harrie församling 357 invånare, vilket innebär att befolkningsmängden stort sett varit oförändrad sedan 1930.

Ortnamnet

År 1343 skrevs in Harthakar Litlæ, vilket syftade på kyrkbyn Lilla Harrie. Frasen betyder "den/de hårda åkern/åkrarna". De båda kyrkbyarna Lilla Harrie samt Stora Harrie var historiskt samma by.

Se även

Källor

Litteratur

  • Holmqvist, Carl & Holmqvist, Gustav; Minnesskrift - utgiven av Aktiebolaget Lilla Harrie Redskapsverkstad, Lilla Harrie med anledning av företagets 60-årsjubileum, Malmö, 1950, LIBRIS-id 2709351
  • Lilla Harrie folkbibliotek; Katalog över Lilla Harrie folkbibliotek upprättad i februari år 1927, Lund, 1927, LIBRIS-id 2776664
  • Lilla Harrie Valskvarn AB, Lilla Harrie Valskvarn AB - Samling, LIBRIS-id 10606970
  • Rydbeck, Monica (1906-1998); Lilla Harrie kyrka byggd av Mårten stenmästare, Lund, 1943, LIBRIS-id 2235756 - serie Årsberättelse 1942-1943. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum - 3

Externa länkarPersonliga verktyg