Löddeköpinge socken

Från Rilpedia

Version från den 13 april 2009 kl. 09.26 av Daymark (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Löddeköpinge socken
Sockenfakta
Läge
Landskap Skåne
Län Skåne län
Kommun Kävlinge kommun
Härad/tingslag Harjagers härad
Stift Lunds stift
Församling Löddebygdens församling
Yta km2 SCB 1930 19 kvkm
Folkmängd SCB 1993 5587
Kyrkor Löddeköpinge kyrka
Sevärdheter Ulahögen
Platser Löddeköpinge, Löddesborg, Vikhög
Grannsocknar Barsebäck, Hög, Borgeby, Bjärred, Västra Karaby

Löddeköpinge socken, socken i Kävlinge kommun, Skåne län, västra Skåne. Området ingår sedan 2002 i Löddebygdens församling.

Innehåll

Allmänt

Löddeköpinge sockenområde ligger vid Öresund innanför Saltviken. Det avgränsas i söder av Lödde å, i nordväst av Barsebäcks socken, i norr av Västra Karaby församling och i öster av Högs socken.

Största ort är Löddeköpinge, belägen strax öster om motorvägen E6/E20, som genomkorsar församlingen i nord-sydlig riktning. Väster om motorvägen ligger de mindre orterna Sandskogen och Lyckehusen. Längst ut mot Öresund, på en udde, ligger Vikhög, som är ett gammalt fiskeläge med gravhögar. Nära kusten ligger även Löddesborg, som är en herrgård.

Geografiskt är området en s.k. fullåkersbygd, som numera delvis är tättbebyggd.

Historik

Inom Löddeköpinge sockenområde har man funnit cirka 80 fornlämningar. Ungefär hälften av dessa är boplatser från stenålderns olika perioder. Från bronsåldern finns cirka 25 gravhögar, vilka till en del är överodlade.

Området tillhörde under medeltiden och fram till Freden i Roskilde (1658) Danmark och var en del av Danmarks östra rikshalva.

År 1930 hade Löddeköpinge socken 1111 invånare på en yta av 19,47 kvkm. Samma år hade socknen 1396 hektar åker samt 101 hektar skogs- och hagmark. Socknen ingick historiskt i Harjagers härad.

År 1993 hade dåvarande Löddeköpinge församling 5587 invånare, vilket innebär en befolkningsökning på cirka 400% sedan 1930.

Ortnamnet

År 1334 skrevs de Loddækøpingh. Detta åsyftar Löddeköpinge kyrkby och består av ånamnet Lödde (å) följt av forndanskans ord køping = "handelsplats".

Se även

Källor

Litteratur

 • Andersson, Bertil (1934-); Bilder från Löddeköpinge - en samling vykort och fotografier från Löddeköpinge, Harjager härads fornminnes- och hembygdsförening, Löddeköpinge, 2002, ISBN 91-631-3029-7, LIBRIS-id 8976845
 • Dansk-svensk tävling om låghusbebyggelse i Löddeköpinge -program, Löddeköpinge, 1966, Bibliotekstjänst AB
 • Kommunnytt, Löddeköpinge, tidskrift, Löddeköpinge, 1966-1973, LIBRIS-id 2038294
 • Liepe, Anita (1936-) & Edenheim, Ralph (1948-); Löddeköpinge och Högs kyrkor - Harjagers härad, Skåne, band I:3, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1972, ISBN 91-7192-037-4, LIBRIS-id 7618575, serie Sveriges kyrkor - 148, Skåne Harjagers härad 1:3
 • Löddeköpinge mejeriförening 1895 1/6 1945, Malmö, 1945, LIBRIS-id 2887525
 • Nagmér, Robert B. (1941-); Skåne, Löddeköpinge socken, Lödde sandskog - arkeologisk slututredning RAÄ 9 - 1992, Byrån för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, Lund, 1994, serie Rapport UV Syd - 1994:29, LIBRIS-id 2036684
 • Ohlsson, Tom; Vikingars vardag - en utställning om Löddeköpinge, Lund, 1976, serie Report series University of Lund, Institute of Archaeology - 1, LIBRIS-id 409869
 • Persson, Björn M. (1937-); Vikhög och båtklubben, Eget förlag, Löddeköpinge, 1997, ISBN 91-630-5267-9, LIBRIS-id 7451898
 • Svanberg, Fredrik & Söderberg, Bengt (red); Arkeologiska studier kring Borgeby och Löddeköpinge, del 1, Den vikingatida borgen i Borgeby , Riksantikvarieämbetet - Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Lund 1999, serie Skrifter - Arkeologiska undersökningar, LIBRIS-id 2950465
 • Svanberg, Fredrik & Söderberg, Bengt (red); Arkeologiska studier kring Borgeby och Löddeköpinge, del 2, Porten till Skåne - Löddeköpinge under järnålder och medeltid, Riksantikvarieämbetet - Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Lund 2000, serie Skrifter - Arkeologiska undersökningar nr 32, ISBN 91-7209-174-6, LIBRIS-id 2950466
 • Söderberg, Bengt; Vikingatida kulturlager -Skåne - Löddeköpinge socken - Löddeköpinge 37:28, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, Lund, 2006, serie: UV Syd - Rapport 2006:23, LIBRIS-id 10419524

Externa länkarPersonliga verktyg