Hypnos

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ordet hypnos har flera betydelser, för den grekiska guden se Hypnos (gud)

Hypnotisk seans av Richard Bergh

Hypnos (från grekiskans hypne, sömn) är ett samlingsnamn för flera olika saker bla:

  1. När en person hypnotiserar en annan person.
  2. Det hypnotiska tillståndet.


Innehåll

Hypnotisk suggestion

En hypnotisk suggestion är en suggestion som ges till en person under hypnos av en annan person eller av personen själv. I det senare fallet brukar det kallas självhypnos

Posthypnotisk suggestion kallas det när en person utför något som suggererats under det hypnotiska tillståndet efter att det hypnotiska tillståndet upphört.

Det hypnotiska tillståndet

Mycket av det som berör området hypnos är direkt kopplat till det hypnotiska tillståndet. Detta tillstånd brukar ofta uppfattas som ett enda tillstånd, men är egentligen ett förenklat uttryck för en hel mängd tillstånd, vilka har gemensamt att de skiljer sig från det vanliga, vakna tillståndet.

Estradhypnos

Hypnos förekommer ibland i underhållningssyfte på scen. Denna användning av hypnos kallas estradhypnos.

I Sverige är speciellt estradhypnos lagreglerad och utövandet begränsas av Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. [1]

Hypnos till terapi

Hypnos kan utnyttjas inom terapi. Det kan då handla om saker som att

  • minska smärta
  • skynda på behandlandet av fobier
  • öka avslappning och förbättra förmågan att hantera stress

Hypnos i sig är inte en terapiform, Den är endast ett verktyg för att åstadkomma de förändringar som är sökta [2]

Källor

  1. http://www.hypnosforeningen.se/etiklagstiftning.htm
  2. http://www.hypnosforeningen.se/omhypnos.htm

Externa länkar

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Esdaile (om mesmerismens och hypnosens tidiga historia som anestesimetod)

http://www.hypnos.nu (en informativ blogg om hypnos)

Personliga verktyg