Henrik Palme

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Johan Henrik Palme

Johan Henrik Palme, född 16 sept 1841 i Kalmar, död 9 maj 1932 i Merano, svensk bankdirektör, finansman, grundare av staden Djursholm.

Palme förlorade vid nio års ålder sin mor och placerades på internatskola. Redan som 15-åring tog han studentexamen i Lund. Han reste till Stockholm och fick anställning vid Riksdagen som stenograf, trots att han ej kunde stenografera. Han skrev i klarskrift lika fort, som de andra stenograferna kunde stenografera.

Palme tog initiativet till Inteckningsbanken (Stockholms Intecknings Garanti AB), Östermalms Saluhall, Nationalekonomiska Föreningen, Roslagsbanan och andra projekt.

Efter att ha varit verksam som ämbetsman, ekonomisk debattör och affärsman reste Palme 1888 till USA. Här studerade han de Garden City-områden som hade börjat byggas. Åter i Sverige köpte Palme 1889 Djursholms gods (för 500.000 SEK) och bildade tillsamman med ett par medintressenter Djursholms AB. Planeringen för Djursholms villastad sattes genast igång. Industrialismen på 1890-talet gjorde att inflyttningen till Stockholms innerstad var enorm. Djursholm blev bland annat förebild för det 1891 av Knut Agathon Wallenberg grundade Saltsjöbaden. I ett prospekt för Djursholms villastad kunde man läsa:

"Den ofta pinsamma känslan af tryck har hos mången storstadsbo framkallat önskan att kunna fly undan detsamma och denna önskan har i sin ordning gifvit upphof åt de talrika s.k. villastäder, hvilka särdeles under senaste årtionden uppstått kring nästan alla utlandets storstäder. När dessa villastäder äro ändamålsenligt ordnade, så kunna deras innevånare njuta af landtlifvets många behag och fördelar, utan att likväl behöfva sakna de beqvämligheter, som för stadsbon blifvit till vana och utan att vara aflägsnade från storstadens arbetstillfällen, nöjen och bildningsmedel."

Henrik Palme blev stamfar till månghövdade grenar av släkterna Palme och Lagercrantz. (Hans yngre halvbror Sven Palme blev stamfar till en annan månghövdad gren av släkten Palme).

Se även

Personliga verktyg