Högs socken, Lunds stift

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Högs socken, Lunds stift
Sockenfakta
Läge
Landskap Skåne
Län Skåne län
Kommun Kävlinge kommun
Härad/tingslag Harjagers härad
Stift Lunds stift
Församling Löddebygdens församling
Yta km2 SCB 1929 7 kvkm
Folkmängd SCB 1991 256
Kyrkor Högs kyrka
Sevärdheter <>
Platser Högs kyrkby, Ellbo gård, Nygård, Högs boställe,Fridbo, Annehem
Grannsocknar Löddeköpinge, Västra Karaby, Kävlinge, Stävie

Högs socken, socken i Kävlinge kommun, Skåne län, västra Skåne. Området ingår sedan 2002 i Löddebygdens församling.

Innehåll

Allmänt

Högs sockenområde ligger väster om Kävlinge. Lödde å utgör gräns mot Stävie socken i sydost. I norr gränsar socknen mot Västra Karaby församling och i väster mot Löddeköpinge socken.

Området har inga större byar utan består mest av landsbygd. Högs kyrkby är socknens största by, men den är att betrakta som liten och lantlig. Området är s.k. fullåkersbygd på den flacka Lundaslätten norr om Lödde å.

Historik

Inom Högs sockenområde har man funnit många s.k. lösfynd. Vidare finns sju boplatser från stenåldern. I övrigt har man anträffat sex fornlämningar, bestående av främst gravhögar från bronsåldern. Här finns även en gånggrift, vilken har benämnts Ljunghög. I den har man funnit föremål från yngre stenåldern, bland annat hängen av bärnsten samt olika typer av keramik. Vidare finns i detta område en s.k. sekundärgrav, i vilket man funnit svärd från bronsåldern.

År 1929 hade Högs socken 439 invånare på en yta av 6,82 kvkm. Samma år hade socknen 616 hektar åker. Skog saknas. Socknen ingick historiskt i Harjagers härad.

År 1991 hade dåvarande Högs församling 256 invånare, vilket innebär en befolkningsminskning på cirka 40% sedan 1929.

Ortnamnet

År 1286 skrevs in Høgh, med vilket åsyftas kyrkbyn. Namnet består av hög = antingen höjdpartiet norr om kyrkan eller möjligen en försvunnen gravhög i kyrkbyn.

Se även

Källor

Externa länkarPersonliga verktyg