Frekvens

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Frekvens är ett mått på antalet av en repeterande händelse inom ett givet tidsintervall. För att beräkna frekvensen fixerar man ett tidsintervall, räknar antalet förekomster av händelsen och dividerar detta antal med längden av tidsintervallet. Resultatet ges i enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz, där 1 Hz är en händelse som inträffar en gång per sekund. Alternativt kan man mäta tiden mellan två förekomster av händelsen (perioden) och därefter beräkna frekvensen som ett genom den uppmätta periodtiden.

frekvens = 1/periodtid

Innehåll

Vågfrekvens

Vid frekvensmätning av ljud, elektromagnetiska vågor (som till exempel radio eller ljus), elektriska signaler eller andra vågor, är frekvensen i Hertz antalet cykler av den repeterande vågformen per sekund.

Frekvens har en omvänd relation till konceptet våglängd. Frekvensen f är lika med vågens hastighet v delad med vågens våglängd λ:

f = v / λ

Frekvens är ett ord för antalet svängningar per sekund till exempel en sträng eller stämgaffel gör. Ju högre frekvensen är, desto högre blir tonen. Frekvens mäts i Hertz. 1 Hertz = 1 svängning per sekund.

Statistisk frekvens

I statistik är frekvensen eller den absoluta frekvensen av någon händelse helt enkelt antal gånger som händelsen observeras i experimentet eller undersökningen. Dessa frekvenser åskådliggörs ofta grafiskt i histogram. Den relativa frekvensen är den andel av gångerna som händelsen observeras, det vill säga den absoluta frekvensen delat med det totala antalet observationer.

Frekvens - elektricitet

Det Nordiska (Sverige, Danmark, Finland och Norge) elsystemets normalfrekvensen är 50Hz.

Se även


Personliga verktyg