Filosofie kandidat

Från Rilpedia

Version från den 23 maj 2009 kl. 19.06 av ObelixBot (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Filosofie kandidat, fil. kand., FK, är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet.

Innehåll

Examensfordringar för Filosofie kandidatexamen

En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 akademiska poäng) i ett huvudämne. Vid vissa lärosäten krävs även ett minsta antal poäng i ett särskilt angivet biämne. Inom vissa utbildningar vid vissa lärosäten krävs mer än 90 poäng inom huvudämnet. Studier inom japanska vid Stockholms universitet kräver till exempel 180 poäng inom huvudämnet. Enligt tidigare ordning krävdes sex betyg, även det motsvarande ca 3 års studier men då utan särskilt krav på fördjupning inom ett huvudämne.

En kandidatexamen ska innehålla ett större arbete om minst 15 högskolepoäng, vilket så gott som alltid tolkas inom Sverige som krav på en akademisk uppsats. Normalt sker detta inom ramen för huvudämnets C-kurs, varför kandidatuppsats och C-uppsats ofta uppfattas som synonymer.

Den som avlagt en filosofie kandidatexamen kan, efter fortsätta studier på magisternivån, ansöka om en filosofie magisterexamen.

Kandidatexamens utveckling och internationalisering

Historiskt har examen från filosofisk fakultet varit grundläggande för att kunna studera vidare inom andra ämnen såsom juridik, teologi och medicin. I vissa länder är det systemet fortfarande vanligt förekommande, exempelvis syns det i USA:s så kallade liberal arts colleges.

I engelsktalande länder motsvaras filosofie kandidatexamen idag ungefärligt av termen Bachelor of Arts, som vanligtvis avläggas efter tre eller (i Skottland, Kanada och USA) fyra års heltidsstudier.

Till följd av det svenska deltagandet i Bolognaprocessen fattades våren 2006 ett riksdagsbeslut som medför förändringar för vissa andra examina från och med 1 juli 2007. För kandidatexamen har en ny examensbeskrivning införts där kunskapskraven för kandidatexamen framgår. Kandidatexamen är placerad på grundnivå.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg