Första maj

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För datumet första maj, se 1 maj.
Första maj-demonstrationer i Mumbai.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till åminnelse av Haymarketmassakern 1886. Denna dag firas runt om i världen av olika arbetarpartier och fackföreningar med demonstrationer och möten. I Sverige har traditionen avtagit i stor grad sedan början av 1900-talet då arbetarna främst demonstrerade för rösträtten.

Innehåll

Första maj i historien

Tidig historia

Första maj har en lång "förhistoria". Sedan antiken har folk i Europa och på andra håll i världen firat vårens ankomst med en fest. De tidigaste Första maj-firanden går ända tillbaka till tiden innan kristendomen anlände till Europa. Till exempel det keltiska firandet av Beltane och även Valborgsmässoafton i de germanska länderna. Trots att de hedniska firningarna långsamt började försvinna när Europa blev kristet så överlevde en mer sekulär version av firandet inom skolor och kyrkor i Europa. I denna form så är Första maj mer känd för sina traditioner som att dansa runt en Majstång och kröningen av Majdrottningen, i vissa länder. Än idag firas de gamla hedniska riterna från 1 maj av nyhedniska grupper som till exempel wiccaner.

Historia som arbetarhögtid

Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra August Spies, ett möte i Chicago där bland annat krav på åtta timmars arbete framfördes. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna, se Haymarketmassakern. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades. De tre som dömdts till fängelse benådades av guvernör John Peter Altgeld 1893, då han ansåg samtliga åtta ha dömts på otillräckliga grunder. Det har inte kunnat fastställas vem som kastade bomben. Till ”Chicagomartyrernas” minne och för att samordna kampen för åtta timmars arbetsdag internationellt utropade Andra internationalen två år senare 1 maj till den internationella generalstrejkens dag på den amerikanska delegationenens förslag.

Första maj i olika delar av världen

USA

Huvudartikel: Labor Day

Detta för att arbetarörelsen inte ville bli ihopkopplade med kommunismen.så firar man den första måndagen i september (2009 7 september). Alla delstater har gjort den till allmän helgdag.I USA finns inte några stora socialistiska partier och därför är det ofta fackförbund som organiserar demonstrationerna.

Kina

I Folkrepubliken Kina firas första maj sedan 1990-talet med en gyllene vecka, ett av de tre tillfällen på året då det i Kina råder en veckas generell ledighet. Under högtiden, även känd som 五一 (Pīnyīn: Wǔ Yī, bokstavligen "fem ett"), anordnas landets största nationella parad. Huvuddelen av paraden består av marscherande militärer och militärens luftkonster.

Storbritannien

I Storbritannien firas Mayday alltid första måndagen i maj. Dagen firas med demonstration mot kapitalismen, men demonstrationstågen är inte partipolitiska som i många andra länder. Man brukar samla ihop till stora demonstrationer till främst London, Glasgow, Edinburgh och Doncaster. I London har första maj-demonstrationer ofta slutat i kravaller med polisen.

Sverige

Historia

Piratpartiet i Linköping på en demonstration 2009.
Vänsterns samling på Medborgarplatsen i Stockholm. 2006.
Socialdemokraterna tågar mot Norra Bantorget i Stockholm. 2006.
Första maj i Sverige 1899

Den första förstamajdemonstrationen i Stockholm 1890 samlade omkring 20 000 personer i tåget och på Gärdet var det inte mindre än 50 000 som lyssnade till talarna: socialisterna Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm, R Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag.”

Dessa ord är hämtade ur den resolution som antogs på Ladugårdsgärdet i Stockholm vid Sveriges allra första förstamajdemonstration.

I början av 1900-talet var det inte ovanligt att SAC, kommunisterna (nuvarande Vänsterpartiet) och Socialdemokraterna samlades i ett gemensamt tåg.

Första maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939. Fram till 2005 var första maj den enda av Sveriges allmänna helgdagar som inte hade någon koppling till, eller sammanföll med, Svenska kyrkans kyrkoår. Sedan 2005 är även nationaldagen allmän, icke-kristen helgdag.

Under andra världskriget fick första maj en nationell karaktär. Socialdemokrater och borgerliga manifesterade nationell enighet på första maj genom att tillsammans gå i "Medborgartågen för Sveriges frihet och oberoende”.

1967 anordnades det första Röd Front-mötet i Göteborg. Mötet representerade slutet på kommunisternas och socialdemokraternas gemensamma första maj-demonstration. Röd Front har sedan dess anordnats varje år över hela landet.

2008 sammanföll 1 maj med Folknykterhetens dag. Arbetarrörelsen i Askersund och Vänersborg bjöd därför in Blåbandsrörelsen att delta i gemensamma demonstrationer. På den sistnämnda orten blev det dock till sist ingen gemensam manifestation, efter protester mot att de lokala blåbandisterna valt den kontroversielle pingstpastorn Åke Green som talare. [1]

Demonstrationer andra än arbetarrörelsens

På 2000-talet har andra partier än de socialistiska med allt större engagemang börjat använda första maj för att manifestera sin politik. Bland annat har Kristdemokraterna i Uppsala under flera år ordnat marscher på första maj för ”rättvisa i barnomsorgen”. År 2006 lockade detta tåg 1 200 deltagare, vilket var drygt 300 fler än vad Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Syndikalisterna tillsammans samlade i sina separata manifestationer i Uppsala.[2][3] Vissa pekar på att den stora uppslutningen kan bero på att Livets Ord har en stark förankring i staden. [4] [5] Även enfrågegrupper har på senare år arrangerat manifestationer på första maj, ett exempel är Piratbyrån som sedan 2004 arrangerat manifestationer på första maj.

Tyskland

I Tyskland hade arbetare firat första maj i flera decennier innan Nazistpartiet efter maktövertagadet 1933 gjorde om dagen till officiell helgdag under namnet ”nationella arbetets dag” (Tag der nationalen Arbeit). Dagen därpå, den 2 maj 1933, förbjöds alla fria fackförbund och det statliga arbetarförbundet DAF inrättades istället och som ersatte de tyska fackföreningarna. De traditionella arbetarsångerna och arbetarsymbolerna blev också förbjudna.

Numera firas första maj åter med arbetarsånger och -symboler, speciellt i Berlin där stora demonstrationer äger rum. I Tyskland har de senaste åren oroligheter brutit ut första maj då vänstergrupper drabbat samman med nynazister.

Öststaterna

Första maj sågs som en av de viktigaste högtidsdagarna i Sovjetunionen. Där, liksom i flera andra länder i Östeuropa, firades dagen med ståtliga militärparader och var för utomstående ett tillfälle att göra kremlologiska observationer.

Sånger

I hela världen sjungs Internationalen traditionellt av de olika partier och grupper som demonstrerar på första maj. Idag sjungs vanligtvis enbart första och sista verserna samt refrängen, så gör till exempel Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Syndikalister brukar lägga till en egen vers som uppmanar till värnpliktsstrejk.

I Sverige brukar socialdemokraterna ofta sjunga Arbetets söner.

Det finns också sedan 1911 en speciell svensk första maj-sång kallad just Första Maj med text av den socialistiske pionjären Hannes Sköld.

2008

År 2008 sammanfaller Första maj med Kristi himmelsfärds dag. Mellan åren 1753 och 2800 sker detta åren 1788, 1845, 1856, 1913, 2008, 2160, 2228, 2380, 2532, 2600 och 2752.

Se även

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek [1]

Referenser

  1. Ingen Green på 1:a maj QX, 9 april 2008
  2. Kd:s majtåg lockade flest”. Upsala Nya Tidning. 2006-05-01. http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=494151,00.html?from=read_more. 
  3. 1 000 på marsch för vårdnadsbidrag”. Kristdemokraterna. 2006-04-28. http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/Familj/1000pamarschforvardnadsbidrag.aspx. 
  4. http://socialdemocracy.blogspot.com/2006/05/kristdemokraterna-i-uppsala-livets.html
  5. http://esbati.blogspot.com/2006/05/1-maj-ger-garanterad-uppmrksamhet.html

Externa länkar

Personliga verktyg