Dietylenglykol

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Dietylenglykol
Diethylene-glycol-chemical.png
Systematiskt namn (2-hydroxietoxi)etan-2-ol
Kemisk formel C4H10O3
Molmassa 106,12 g/mol
Utseende Färglös vätska
CAS-nummer 111-46-6
Egenskaper
Densitet 1,118 g/cm³
Löslighet (vatten) blandbar g/l
Smältpunkt -10,45 °C
Kokpunkt 244-245 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Dietylenglykol (DEG) är en organisk förening med den kemiska strukturformeln HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH. Det är en hygroskopisk, luktlös vätska som är blandbar med vatten och polära organiska lösningsmedel såsom alkoholer och etrar.

Dietylenglykol är en av flera dioler, föreningar med två hydroxigrupper, och ingår i gruppen glykoler.

Innehåll

Användningsområden

I likhet med etandiol eller (mono)etylenglykol, brukar dietylenglykol blandat med vatten användas som frostskyddsmedel. DEG används också i organisk syntes och som lösningsmedel respektive torkmedel i olika sammanhang, samt som hydraulvätska och bromsvätska.

Toxicitet

Dietylenglykol är giftigt för människor och djur, och kan orsaka dödsfall genom njursvikt. Test på små däggdjur indikerar ett LD50-värde på mellan 2 och 25 g/kg, vilket innebär att dietylenglykol är mindre giftigt än etylenglykol, men ändå är klart olämpligt att inta även i mindre mängder.

På grund av sin giftighet tillåts dietylenglykol vanligvis ej i matvaror eller läkemedel, men förgiftningsfall har inträffat när DEG otillåtet har använts som en ersättning för det ogiftiga men dyrare propantriol (glycerin) i dessa sammanhang.

Ett antal massförgiftningar i historien har inträffat på grund av intag av dietylenglykol.

1985 visade det sig att ett litet antal producenter av österrikiska viner hade tillsatt dietylenglykol i sina viner för att få dem sötare och mer fylliga. Den tillsatta mängden var ej tillräckligt hög för att orsaka förgiftning, det skulle tydligen krävas ett intag i storleksordningen 28 flaskor vin per dag i två veckor för att förgiftas av dietylenglykolen, och i detta fall skulle sannolikt skadeverkningarna av etanolen bli större, och inga rapporter om dödsfall eller skador på grund av "glykolvin" förekom. Dock var tillsatsen förbjuden, och det hela ledde till långvariga skadeverkningar på Österrikes anseende och en i princip total kollaps för vinexporten från landet.

Källa

Denna artikel baserar sig på engelskspråkiga Wikipedias artikel Diethylene glycol i version från 14 mars 2008.

See också

Personliga verktyg