Comment:1 Mos 7:19

Från Rilpedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(- sv)
m (Fmt fix)
 
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>{{rpsv0}}{{rpsv.rilbible}}</noinclude>
<noinclude>{{rpsv0}}{{rpsv.rilbible}}</noinclude>
-
* ''vattnet steg... alla höga berg... övertäcktes - Före floden var jorden troligen plattare och därför krävdes mindre vatten för att helt täcka över den.
+
* ''vattnet steg... alla höga berg... övertäcktes'' - Före floden var jorden troligen plattare och därför krävdes mindre vatten för att helt täcka över den.
* ''övertäcktes'' - Att jämföra med: {{:comment:Medelhavsdjup efter floden}}
* ''övertäcktes'' - Att jämföra med: {{:comment:Medelhavsdjup efter floden}}

Nuvarande version från 30 november 2011 kl. 15.53

Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
(←Tillbaka)
  • vattnet steg... alla höga berg... övertäcktes - Före floden var jorden troligen plattare och därför krävdes mindre vatten för att helt täcka över den.
  • övertäcktes - Att jämföra med: Med dagens mängd havsvatten på jorden är medelvattendjupet ca 2.7 kilometer (1.7 miles) (dvs efter översvämmningen på Noa tid). Bilden visar hur det skulle vara om landytorna vore nedplattade och havbotten upplyft och utjämnad så att jorden blev en helt slät boll täckt av vatten. Idag är ca 71% av jordens yta täckt av vatten.
    Se även artiklarna "Man's place in the universe", "How Large Was Noah’s Ark?".

English

  • waters prevailed exceedingly... high hills... were covered - Before the flood the surface of the earth probably was flatter and therefore required less water to completely cover it.
  • covered - The average depth of sea water on the earth right now (ie after the flood in Noah's time); it's currently about 2.7 kilometers (1.7 miles) deep. (The animation simulates an earth with the surface flattened and the sea beds uplifted and equalled so that the Earth would have the shape of a completely smooth ball covered with water). Today, approximately 71% of the earth's surface is covered by water. See also the articles "Man's place in the universe", "How Large Was Noah’s Ark?".
Personliga verktyg