By

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se By (olika betydelser).

By (fornsvenska: byr, by), ett inom gemensam rågång liggande flertal av gårdar (jordbruksfastigheter), vilkas ägor utgör eller i äldre tid utgjort en samfällighet.

I begreppet samfällighet ligger inte, att all jord i byn måste vara föremål för samäganderätt, utan endast att vissa ägoslag, såsom skogsmark och vattendrag, i regel var gemensam egendom för alla jordägare i byn.

Byn utgjorde också enheten (skifteslaget) vid skifte (solskifte o. s. v.) och kan också av detta skäl sägas utgöra en samfällighet. Sådana samfälligheter har funnits från odlingens äldsta tider och i de mest skilda länder: Indien, Kina, Egypten, hela Europa, Mexico och Peru.

Då förr i tiden, åtminstone i de skandinaviska länderna, ej någon väsentlig skillnad fanns emellan stad (köpstad, handelsställe) och land, nyttjades benämningen by inte endast om landsby, utan också, såsom fallet ännu är i Norge och Danmark, om vad man i Sverige nu kallar stad. I de svenska landskapslagarna förekommer ordet by i båda de nämnda bemärkelserna och dessutom i betydelsen av enstaka gård, något som annars vanligen benämnes torp.

By betecknar också de sammanhängande hustomterna i en landsby. Såväl byn som den jord, vilken tillhörde byn, kallades i forna tider även "bolstad" (av bol, gård, lantgods).

Se även


Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg